icia

Perfectionarea metodelor si tehnicilor de identificare si determinare la nanoscala a structurilor steroidiene contaminate in produse alimentare de origine animala , CONTALIM

Obiective:

 • elaborarea de metode moderne ce utilizeaza tehnici analitice performante, cum sunt: cromatografia de lichide de înalta performanta cuplata cu spectrometria de masa (LC-MS) sau LC-MS/MS, cromatografia de gaze cuplata cu spectrometria de masa (GC-MS) in scopul determinarii contaminantilor cu structuri steroidiene din diferite matrice complexe, la nivel de nanoscala;
 • identificarea si determinarea metabolitilor ce se pot forma ca urmare a interactiilor compusilor cu structuri steroidiene cu organismul animal sau uman;
 • utilizarea tehnicilor de (micro)extractie in faza solida SP(M)E;
 • utilizarea tehnicilor de purificare si concentrare anterior determinarii cromatografice;
 • crearea unei baze de date integrate si corelatia cu standardele internationale de calitate.

Detalii

icia

Tehnologie de inalta eficienta energetica pentru producerea in sistem integrat a biogazului din biomasa in conditiile din fermele agricole din Romania, BIOGEF

Obiective:

 • crearea unui parteneriat solid si viabil intre diferite entitati de cercetare devoltare si inovare (universitati si institute de cercetare) si agenti economici cu activitati in domenii prioritare;
 • crearea de produse, procese si tehnologii curate si valorificare din punct de vedere energetic a biomasei;
 • promovarea tehnologiilor energetice curate, a masurilor de protectie a mediului si a reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera;

Detalii

icia

Diagnoza si predictie inteligenta si activa a constructiilor cu structura de rezistenta complexa in mediu inconjurator complex , DIRECTOR

Obiective:

 • studiul problematicii degradarii accelerate prin coroziune datorata curentilor electrici de dispersie ce apar prin actiunile sistemului de transport/distributie/utilizare a energiei electrice si structurile de rezistenta din BA;
 • achizitia de date experimentale de laborator si in situ (analize de caz);
 • construirea unei baze active

Detalii

icia

Tehnologie de transesterificare enzimatica destinata obtinerii de biocarburanti de generatia a 2-a, CARENZI

Obiective:

 • tehnologie inovativa, eficienta economic si sigura, pentru obtinerea de biocarburanti din uleiuri vegetale uzate prin transesterificare enzimatica;
 • optimizarea tehnologiei si transferul tehnologic la scara pilot;
  brevetarea tehnologiei;
 • influenta tratarii cu gaz bogat in hidrogen asupra calitatii biocarburantilor obtinuti prin transesterificare enzimatica;

Detalii

icia

Dezvoltarea Laboratorului de control al reziduurilor chimice in produse alimentare, in vederea integrarii in reteaua europeana , REZALIM-138/CPI/19.09.2007

Obiective:
Obiective generale:

 • dezvoltarea capacitatilor de cercetare ale ICIA prin dezvoltarea laboratorului de control al calitatii produselor alimentare cu o componenta noua: controlul reziduurilor chimice din produse alimentare;
 • diversificarea activitatii de cercetare si cresterea capacitatii de accesare a fondurilor europene;

Detalii

icia

Elaborarea de metode moderne de evaluare la nivel de nanoscala a unor compusi cu activitate estrogenica si a metalelor grele in lant trofic,

Scopul proiectului consta in: (i) realizarea unui studiu complex si elaborarea unor metode noi de analiza rapida si sensibila in vederea determinarii la nivel de nanoscala a unor compusi de tipul contaminantilor din mediu cu activitate estrogenica si a metalelor grele in lant trofic, prin folosirea de tehnici cromatografice si spectrometrice de ultima generatie. Se au in vedere, in principal, elaborarea unor tehnici noi de analiza pentru: congeneri PCB, PAH-uri, DDT, DDE, Dieldrin, esteri ftalici, metale grele; (ii) validarea metodelor elaborate: experimentari de optimizare si stabilire a parametrilor de performanta pentru metodele de determinare a contaminantilor chimici din mediu cu actiune estrogenica, cu accent deosebit pe separarea cromatografica si identificarea speciilor organice, respectiv a metalelor grele – limita de detectie, sensibilitate, selectivitate, justete, fidelitate, incertitudine, grad de recuperare in concordanta cu prevederile RENAR, EURACHEM si European Co–operation for Accreditation. Detalii