Infrastructura de cercetare pentru siguranţă alimentară prin depistarea fraudelor alimentare, EURALIM vrea să devină un pol de dezvoltare regională pentru depistarea fraudelor alimentare cu care Europa se confruntă tot mai acut în ultimii ani

EURALIM urmăreşte creșterea siguranței alimentare prin dezvoltarea de metode de determinare a fraudelor alimentare pentru asigurarea unui control mai riguros al siguranţei și securităţii alimentare pe întreg lanţul alimentar, from farm to fork. Activităţile de cercetare sunt dedicate dezvoltării unor noi protocoale de lucru şi noi metode analitice, robuste și rapide pentru determinarea: adulterărilor, prezenţei reziduurilor chimice, originii de provenienţă a materiilor prime, valorii nutritive. Protocoalele de lucru şi metodele analitice noi dezvoltate vor oferi suport instituțiilor de control la nivel național și internațional, responsabile pentru verificarea siguranței și securităţii alimentare, în vederea depăşirii limitărilor tehnologice pe care le prezintă actualele metode de determinare a fraudelor alimentare.

EURALIM se adresează unor grupuri ţintă extinse. Facilităţile oferite (acces liber la date si servicii specifice, proceduri operaționale standardizate, intercompararea procedurilor şi rezultatelor), participarea la proiecte de cercetare si oportunitățile de specializare vor genera efecte benefice in mediul științific si academic, în industrie dar şi în rândul publicului larg.

Context științific
Este important ca produsul alimentar sa fie privit din perspectiva prezenţei sau absenţei contaminanților dar şi din perspectiva prezenţei sau absenţei alergenilor, OMG, valorii nutritive, capacității antioxidante, caracterului funcțional. Domeniile abordate de EURALIM sunt de mare perspectivă și în acord cu tendințele actuale privind aspecte interdisciplinare. Înființarea EURALIM reprezintă un argument viabil pentru stimularea activității științifice de înaltă performanță în vederea dezvoltării de noi procese inovative, tehnologii și aplicații cu caracter de noutate tehnica prioritară pentru susținerea politicilor de dezvoltare durabilă a țării și de aliniere la standarde internaționale a activității de cercetare în domeniile securitate-siguranță alimentară–bioeconomie.
Prin componentele sale, EURALIM contribuie la: (1) obţinerea şi diseminarea de noi cunoştinţe în domeniul chimiei analitice, protecţiei mediului (alimentul este unul dintre factorii de mediu) și calităţii alimentelor; (2) progresul domeniului instrumentaţiei analitice prin dezvoltarea unor noi concepte şi instrumente de verificare a calităţii alimentului; (3) oferă condiții esenţiale comunităţii ştiinţifice, atât pentru cercetarea fundamentală cât și pentru cea aplicativă în domeniul siguranţei alimentului; (4) va aduce dovezi ştiinţifice factorilor decizionali români și europeni pentru modificări ale legislaţiei, deoarece în legislaţia naţională și UE nu există în prezent o definiţie a fraudei din sectorul alimentar. EURALIM va reprezenta un punct de cercetare de tip open acces, un nucleu regional de expertiza pentru testarea securității pe lanțul alimentar, de la materie primă la produs finit, cuprinzând toate aspectele ei complexe. EURALIM vine in sprijinul companiilor producătoare sau importatoare din industria alimentara precum si al organismelor naționale de control astfel ca prin depistarea fraudelor alimentare să se asigure la cote ridicate siguranța alimentară.

Stadiul implementării în România.
EURALIM s-a iniţiat ca parte a infrastructurii INOVA-OPTMA. Achizițiile de noi echipamente realizate prin proiectul INOVA-OPTIMA au facilitat dezvoltarea unei noi infrastructuri în cadrul Filialei ICIA dedicată elaborării unor noi procese inovative pentru siguranță/securitate alimentară și determinării de organisme modificate genetic și ale calităţii/caracterului funcțional al alimentelor. EURALIM este în faza pregătitoare. După obținerea statutului ESFRI se va iniția implementarea infrastructurii EURALIM la nivel regional/național, urmărindu-se atât (1) consolidarea infrastructurii deja existente, planificarea şi iniţierea construcţiei elementelor suplimentare necesare pentru buna funcţionare a infrastructurii, stabilirea cadrului organizaţional şi juridic în care se vor desfăşura activităţile de cercetare în EURALIM, cât şi (2) stabilirea strategiei EURALIM pe termen lung.