by icia icia

Obiective:
studiu privind tehnicile de analiza: cromatografice GC, cuplaj GC-MS, spectrometrie in IR aplicate in laboratoarele din tarile UE;

OBIECTIVE Obiectivul general al proiectului consta in extinderea acreditarii Laboratorului Analize de Mediu din ICIA, pentru analize chimice ale poluantilor organici privind calitatea mediului (sol, apa si aer) prin tehnici de analiza cromatografice si spectrometrice.

Obiective masurabile:

 • Studiu privind tehnicile de analiza: cromatografice GC, cuplaj GC-MS, spectrometrie in IR aplicate in laboratoarele din tarile UE;
 • Cresterea capacitatii tehnice a laboratorului prin achizitia de aparatura performanta;
 • Formare si perfectionare personal propriu in domeniul asigurarii calitatii prin participare la cursuri de instruire / perfectionare a personalului privind cerintele referentialului SR EN ISO / CEI 17025;
 • Evaluarea performantelor metodelor prin testare, incercari inclusiv prin executarea de incercari specifice pe probe curente si Materiale de Referinta / Materiale de Referinta Certificate;
 • Implementarea si validarea metodelor noi, inclusiv evaluarea incertitudinii de masurare ;
 • Elaborarea de proceduri de incercare specifice pentru metodele testate si instructiuni de utilizare pentru echipamentele noi utilizate;
 • Realizarea unui audit intern pentru demonstrarea implementarii noilor metode;
 • Intocmirea si implementarea Planului de Actiuni Corective si Preventive si eventuala revizie a procedurilor elaborate;
 • Acreditarea Laboratorului de ANALIZE DE MEDIU al ICIA de catre ORGANISMUL NATIONAL DE ACREDITARE DIN ROMANIA pentru noile metode.
PREZENTARE In structura institutionala a ICIA figureaza un Laborator de Analize de Mediu acreditat de catre RENAR, specializat pe analize fizico-chimice din domeniul evaluarii calitatii mediului. Gama de analize acreditate se limiteaza, deocamdata, la determinarea unor poluanti anorganici. Prin realizarea obiectivelor proiectului se are in vedere extinderea domeniului acreditate pentru determinarea poluantilor organici care au un potential toxic foarte ridicat.
Legislatia din Uniunea Europeana, din care si Romania face parte, este foarte restrictiva in acest domeniu. In aceste conditii, este absolut necesara existenta unor laboratoare care sa realizeze astfel de analize.
Pentru determinarea unor concentratii in urme se impune aplicarea unor metode de analiza moderne, prin utilizarea unor echipamente de masura performante. Analiza poluantilor organici se poate realiza in urma unei separari cromatografice. Determinarea calitativa si cantitativa sa face utilizand un detector potrivit. Pentru produsele petroliere si uleiurile minerale, detectia optima se realizeaza utilizand spectrometria in IR cu Transformanta Fourier (FTIR), pentru pesticidele organoclorurate un detector cu captura de electroni (ECD), dar pentru o mai mare siguranta a determinarii si pentru limite de detectie suficient de bune pentru a determina compusii in ultraurme, se utilizeaza ca si sistem de detectie un spectrometru de masa.Gradul de noutate consta in:

 • Aplicarea unor standarde europene si internationale aparute ca ultime editii ale standardelor romanesti, intr-un laborator de mediu acreditat;
 • Laborator care sa acopere aproape toata gama de analize pentru evaluarea calitatii mediului in regim de acreditare;
 • Aplicarea unor sisteme de detectie prin cuplaj cromatografie de gaze – spectrometrie de masa;
 • Limite de detectie si de cuantificare pentru metodele aplicate foarte coborate, comparabile cu cele din laboratoarele UE;
 • Primul laborator de analize de mediu acreditat pentru realizarea acestor metode conform ultimelor standarde din domeniu.
REZULTATE ESTIMATE
 • Se va ridica nivelul calitativ al serviciilor oferite de catre Laboratorul Analize de Mediu, prin imbunatatirea performantelor analitice ale metodelor aplicate;
 • Metodele dezvoltate vor fi acreditate in concordanta cu standardele internationale din domeniu: SR ISO 17025 : 2001;
 • Se va crea un centru specializat pentru pregatirea viitorilor specialisti;
 • Se vor obtine finantari pentru elaborarea de documentatii, studii si lucrari pentru terti;
 • Se vor organiza actiuni demonstrative pentru a stimula introducerea acestor metode performante de analiza si in alte laboratoare;
 • Se vor initia colaborari cu parteneri interni si externi, la proiecte de cercetare comune, precum si colaborari bilaterale pentru recunoasterea reciproca a rezultatelor analizelor. In acest fel laboratorul va putea intra in circuitul mondial al laboratoarelor recunoscute si acreditate;
 • Se poate estima si un profit care va proveni din analize efectuate pentru terti, studii si consultanta;
 • Se va reduce “importul de analize fizico-chimice”: In prezent, din cauza lipsei laboratoarelor specializate, multi agenti economici sau organizatii guvernamentale sau non-guvernamentale, apeleaza la serviciile unor laboratoare internationale, platind sume considerabile, ceea ce inseamna export de valuta. In conditiile existentei unor laboratoare acreditate pentru astfel de tipuri de incercari, cea mai mare parte a acestei valute ramane in tara, ceea ce inseamna de fapt o economie de valuta in termeni reali.
REZULTATE OBTINUTE Obiectivul general al proiectului consta in extinderea acreditarii Laboratorului Analize de Mediu, pentru incercari de determinare a poluantilor organici din probe de mediu prin cromatogarfia de gaze cuplata cu spectrometria de masa (GC-MS) si prin spectrometria in infrarosu.
Pentru aplicarea acestor metode este nevoie de dotarea tehnica corespunzatoare, de aceea a fost necesara achizitia de aparatura performanta, similara celei utilizate in tarile europene. A fost necesara achizitia unui spectrometru de masa cuplat cu gaz-cromatograf, cu accesoriile corespunzatoare aplicarii metodelor: head-space, desorbtie termica si gaz-cromatogarf cu detector cu captura de electroni (ECD) pentru a asigura limitele de detectie corespunzatoare pentru compusii identificati cu spectrometrul de masa. De asemenea, pentru determinarea produselor petroliere conform standardelor in vigoare a fost necesara achizitia unui spectrometru in infrarosu cu Transformanta-Fourier (FT-IR).
Achizitiile au fost realizate in conformitate cu conform Ordonanta de Urgenta nr. 30 din 12 aprilie 2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica. A fost organizata Licitatie deschisa pentru achizitia sistemului GC-MS (cu accesorii) si Cereri de Oferte pentru achizitia FT-IR.
Au fost studiate urmatoarele standarde care descriu analize efectuate pentru determinarea poluantilor organici din probe de mediu:
SR EN ISO 6468 : 2000 ; SR EN ISO 8165-1 : 2000; SR EN ISO 9377-2 : 2002; SR EN ISO 10301 : 2003; SR ISO 11423-1 : 2000; SR EN 12673 : 2002; SR EN 12918 : 2002; SR EN ISO 15680 : 2004; SR EN ISO 16017 : 2003; SR ISO 11046 : 1997; ISO 15009 : 2002; ISO 10382 : 2002.
Alte Informatii ALOARE TOTALA PROIECT: 725.000 lei
– de la buget : 725.000 lei
– cofinantare: 0 leiAparatura achizitionata:
Spectrometru de masa cuplat cu gaz cromatograf, cu accesoriile: head space, desorbtie termica si gaz cromatogarf cu detector cu captura de electroni (ECD) Agilent Technologies.Caracteristici principale:Gaz-cromatograful Agilent Technologies GC 6890N

 • complet automatizat prin soft;
 • temperatura programabila;
 • control electronic al presiunii si al debitelor;
 • doua injectoare: un PTV si un Split-Splitless;
 • soft Chemstation.

Spectrometrul de masa Agilent Technologies 5975B VLMSD

 • domeniul de masa: 3 –1050 unitati atomice de masa (amu);
 • rezolutia: 1 amu;
 • filtru de masa cu cuadrupol;
 • biblioteca de spectre NIST;
 • headspace sampler G1888 cu 70 de pozitii pentru analiza compusilor organici din probe de apa si sol;
 • desorbtie termica pentru analiza probelor de aer recoltate pe cartuse absorbante.

Spectrometru in infrarosu cu Transformanta Fourier (FT IR) Perkin-Elmer

 • sistem optic care acopera domeniul 7800 –100 cm-1 cu o rezolutie de 1 cm-1;
 • compartimetul probei purjabil, single –beam;
 • sistem care poate fi operat in 3 moduri: ratio, single –beam sau in modul interferograma;
 • sistem conectat la PC si controlat cu ajutorul softului Spectrum cu care se face si prelucrarea spectrelor obtinute.Program de vizitare a aparatelor pentru studenti.
  Luni-vineri intre orele 8,00-15,30
Documente relevante:
 Prezentare proiect