• Str. Donath, nr. 67, 400293 Cluj-Napoca
 • (+4)0264-420590

LAM

SR EN ISO/CEI 17025:2005

Certificat A+

Decizia ANCSI 9008/2016

Certificat

ISO 9001:2008

Cercetare

Directiile de activitate ale Filialei ICIA sunt orientate inspre cercetare fundamentala, aplicativa si dezvoltare-tehnologica prin elaborarea de metodologii analitice pentru o mare gama de probe, proiectarea si realizarea de aparatura analitica de laborator, realizarea  de analize chimice si oferirea de servicii de informare, consultanta si reprezentare pentru mediul de afaceri.

Directii principale de activitate:

Departamentul Cercetare-Dezvoltare abordeaza programe de instrumentatie analitica, mediu si sanatate, elaborarea de tehnologii curate, bioenergie-biomasa, si spectrometrie prin intermediul a trei laboratoare.

 • Laboratorul Mediu si Sanatate, avand ca obiect de activitate realizarea si dezvoltarea unor tehnologii de mediu pentru prevenirea poluarii si restaurarea factorilor de mediu, naturali si antropici; elaborarea unor metode moderne de evaluare si monitorizare a factorilor de mediu (sol, apa, aer); realizarea de metode destinate conservarea si managementul resurselor naturale si artificiale; precum si realizarii de metode moderne de determinare a calitatii alimentului. Are in componenta:
  • Laboratorul Factori de Mediu, LFM, destinat elaborarii si dezvoltarii unor procese inovative dedicate evaluarii calitatii mediului si dezvoltarii de tehnologii de remediere a mediului,
  • Laboratorul pentru determinarea prezentei urmelor de organisme modificate genetic in produse alimentare, MODALIM, destinat elaborarii si dezvoltarii unor procese inovative dedicate determinarii organismelor modificate genetic (OMG) si calitatii/caracterului functional al alimentelor. MODALIM ofera suport in toate aspectele legate de analiza calitatii si caracteristicilor alimentelor, de origine animala sau vegetala, de la materie prima la produs finit,
  • Laboratorul de Control al Reziduurilor Chimice in Produse Alimentare, REZALIM, destinat elaborarii si dezvoltarii unor procese inovative dedicate determinarii compusilor chimici prezenti in mod natural in alimente; determinari de poluanti (PAH, pesticide) si aditivi (conservanti, coloranti sintetici si indulcitori).
 • Laborarul Bionergie-Biomasa este dedicat obtinerii de combustibili regenerabili, inclusiv din produse secundare (biodiesel, bioetanol, biogaz); realizarii de tehnologii si instalatii pentru obtinerea de biocombustibili regenerabili (biodiesel, bioetanol, biogaz) precum si dezvoltarii unor procese avansate de conversia biomasei in energie electrica si termica. Are in componenta.
  • Laboratorul Energii regenerabile, LER, destinat elaborarii si dezvoltarii unor procese inovative dedicate dezvoltarii unor tehnologii inovative, cost eficiente pentru valorificarea resurselor egenerabile cu obtinerea de biocarburanti si implementarea lor pe scara larga pe piata
  • Laborator de Certificare a Calitatii Biocarburantilor, CABIO, destinat elaborarii si dezvoltarii unor procese inovative dedicate determinarii calitatii biocombustibililor si efectuarea de incercari pentru certificarea biocarburantilor in conformitate cu standardele europene pentru biodiesel si bioetanol, SR EN 14214  si SR EN 15376.
 • Laboratorul Analitica si Instrumentatie – dedicat dezvoltarii de noi sisteme, echipamente, instrumentatie optoelectronica de investigare analitica cu aplicatii in protectia mediului, sanatate, securitate, alimentului etc. si realizarii de metode moderne, neconventionale de investigatii analitice cu aplicatii in protectia mediului, sanatate, securitatea alimentului etc.
Top