by icia icia

Cod proiect

COFUND-ERANET-ERAMIN-MINTECO

Titlu proiect

Eco-tehnolgie integrata pentru recuperarea selectiva a metalelor de baza si pretioase din deseuri miniere de Cu si Pb
Contract nr: 52 / 2018

Acronim

MINTECO

Domeniu

4 – Eco-nano-tehnologii și materiale avansate

Autoritatea Contractantă

Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării

Membri in consortiu:

 1. BRGM (Franta)-Coordonator
 2. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase şi Rare (Romania)
 3. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000 (Romania)
 4. Eskisehir Osmangazi University (Turcia)
 5. Romaltyn Mining SRL (Romania)
 6. MEERI (Polonia)
 7. TGM (Polonia)
 8. AJELIS (Franta)

Abstract

Proiectul MINTECO are ca scop dezvoltarea unei tehnologii integrate inovative, eficiente și ecologice pentru recuperarea metalelor utile (Cu, Pb, Zn) si prețioase (Au, Ag) din deșeurile miniere cu conținut de Cu și Pb (CLBM). Proiectul va permite stabilirea unei metodologii globale de gestionare /tratare a siturilor miniere istorice și reducerea cantităților de deșeuri haldate cu conținut de metale. Proiectul MINTECO va fi testat pe un studiu de caz selectat pentru CLMB (3 situri miniere identificate în România, Polonia și Turcia) prin utilizarea metodelor de preconcentrare (prelucrare minereuri) pentru separarea componentelor fără utilitate din fracțiile grosiere, urmata de solubilizarea fracțiilor concentrate pentru dizolvarea tuturor metalelor vizate și recuperarea acestora prin tehnici inovatoare (utilizând molecule organice special sintetizate in acest scop, tiosulfați și lichide ionice). Principalele etape (preconcentrarea/solubilizarea/r ecuperarea avansata a metalelor) vor fi realizate de către institutele de cercetare pentru a optimiza parametrii relevanti de proces. Apoi va fi propus un flux tehnologic global coerent, iar tehnologiile dezvoltate vor fi validate ulterior de către partenerii industriali  din proiect (IMM-uri) la nivelul TR>4. De asemenea, vor fi efectuate analize finale economice și de mediu. Consorțiul cuprinde 8 parteneri din 4 țări (Franța, România, Polonia și Turcia) și este compus din 3 institute de cercetare, 1 universitate, 1 instituție publică și 3 IMM-uri cu experiență complementară.

Obiectivul proiectului

Scopul proiectului MINTECO este dezvoltarea unei tehnologii integrate inovative, eficiente si ecologice pentru recuperarea metalelor utile si prețioase din deșeuri miniere cu conținut de cupru si plumb. Proiectul va permite stabilirea unei strategii pentru procesarea si reducerea cantităților de deșeuri haldate cu conținut de metale si își propune sa contribuie la diminuarea dependentei Uniunii Europene de importurile de materii prime. De asemenea, proiectul urmareste reducerea emisiilor poluante in aer, sol si apa.

Rezultatele estimate

 • Raport rezultate experimentale de caracterizare a deseurilor.
 • Metode selectate pentru extractia selectiva a Au si Ag din deseuri.
 • Rezultate experimentale privind metoda de extractie selectiva Au si Ag.
 • Rezultate experimentale privind metoda electrochimica de separare Au si Ag testata.
 • Procedura de separare si recuperare Au si Ag elaborata.
 • Proiect tehnologie de laborator pentru recuperarea Au si Ag.
 • Studiu de impact  asupra mediului inconjurator al tehnologiei de recuperare a Au si Ag.
 • Comunicare – conferinta internationala.
 • Metoda de separare si recuperare Au si Ag optimizata.
 • Tehnologie de laborator pentru recuperare Au si Ag.
 • Raport cost/beneficiu tehnologie de recuperare Au si Ag.
 • Articol (trimis spre publicare).
 • Comunicare (participare la o conferinta internationala).
 • Studiu de evaluare a tehnologiei de recuperare.
 • Minuta privind intalnirile de consortiu.

Data începerii contractului 01/05/2018

Data încheierii contractului 31/10/2021

Durata proiectului: 42 luni

Numărul instituțiilor implicate (din Romania): 3

Sumele contractului

Valoarea totală de la buget 321085,00 RON

Valoarea totală cofinanțare (surse proprii) 0,00 RON

Valoarea totală Comisia Europeană: 88217,00 RON

Valoarea totală a Contractului: 409502,00 RON

ETAPA 1 (2018)

A1.1 Caracterizare deşeuri bogate în Au şi Ag din industria minieră
A1.2 Selectare metode de extracție selectivă a Au şi Ag
A1.3 Participare întâlniri consorţiu

REZULTATE OBTINUTE

 • Probă reprezentativă pentru site-ul Baia Mare
 • Compozitia deşeurilor
 • Metodă de extracţia selectivă a Au şi Ag
 • Minuta privind întâlnirea de lansare a proiectului
 • Minuta întâlnirii de lucru din 04.10.2018
 • 1 lucrare publicată în revistă indexată în baze de date internaţionale
 • 1 prezentare la conferinţă internaţională
 • Pagină web proiect

Articol BDI: Emilia Neag, Maria-Alexandra Hoaghia, Anamaria Török, Erika Levei, Marin Șenilă, Cecilia Roman, Study of metals leaching from nonferrous mine tailings in organic and inorganic extractants, International Journal of Chemistry and Chemical Engineering Systems, ISSN: 2367-9042, Volume 3, 2018, pag. 42-49

Conferinţă: Emilia Neag, Maria-Alexandra Hoaghia, Anamaria Török, Erika Levei, Marin Șenilă, Cecilia Roman, Study of metals leaching from nonferrous mine tailings in organic and inorganic extractants, ISMAEDEH ’18, 6th International Conference on Integrated Systems and Management for Energy, Development, Environment and Health, Rome, Italy, November 23-25, 2018

Etapa 2 (2019)

A2.1. Experimentare metode de extracție selectivă Au și Ag.
A2.2. Teste electrochimice pentru separarea Au și Ag
A2.3. Separare și recuperare Au și Ag
A2.4. Elaborare tehnologie de laborator pentru recuperare Au și Ag
A2.5. Evaluarea impactului tehnologiei asupra mediului înconjurător
A2.6. Diseminare rezultate. Participare întâlniri consorțiu

REZULTATE OBTINUTE

 • Raport (etapa 2)
 • Procedura de separare si recuperare Au si Ag din steril
 • Proiect tehnologie de laborator pentru recuperarea Au si Ag din steril
 • Minuta intalnirii de progres (Cracovia, Polonia, 26-27 martie 2019)
 • Minuta videoconferintei (19 septembrie 2019)
 • 2 conference presentations

Etapa 3 (2020)

A3.1. Optimizare metode de separare si recuperare Au si Ag.
A3.2. Realizare tehnologie de laborator pentru recuperare Au si Ag
A3.3. Evaluare cost beneficiu al tehnologiei de recuperare Au si Ag
A3.4. Diseminare rezultate. Participare intalniri consortiu

REZULTATE OBTINUTE

 • Raport (etapa 3)
 • Metoda de separare si recuperare a Au si Ag optimizata
 • Tehnologie de laborator pentru recuperare Au si Ag
 • Raport cost-beneficiu pentru tehnologia de recuperare a Au si Ag
 • Minuta intalnirii (11.02.2020, 03.06.2020, 09.11.2020)
 • 1 lucrare prezentata la conferinta
 • 1 capitol carte

Manifestari stiintifice

 1. E. Levei, C. Varaticeanu, E. Neag, M. Bizo, M. Ghiță, F. Bodénan, Recovery of gold and silver from mining tails by ammonium thiosulphate leaching, 2nd International Conference on Emerging Technologies in Materials Engineering, 6-8 Noiembrie 2019, Bucharest, Romania- poster
 2. J. Bodin, N. Menad, F. Bodénan, E. Levei, M. Bizo, M. Ghita, Evaluation of mineral processing techniques to concentrate metals (Pb, Zn, Cu, Au) in mining residues at Baia Mare, Romania, 2nd International Conference Mines of the future, 12-14 Junie 2019, Aarhen, Germany – poster
 3. Ghita Mihai, Bodenan Francoise, Levei Erika A., Kulczycka Johanna, Muammer Kaya, Shilova Ekaterina, Bizo Mircia, Development of efficient laboratory technologies for selective recovery of base and precious metals from Cu and Pb mining by-products, Ediția 4 al Salonul Inovării și Cercetării UGAL INVENT, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, 16-18 Octombrie 2019, Galati, Romania
 4. Erika Andrea Levei, Cerasel Varaticeanu, Emilia Neag, Simion Bogdan Angyus, Jack Goldstein, Rozica Osanu, Mircia Bizo, Mihai Ghita, Francoise Bodenan, Eco-friendly technology for gold recovery from Cu and Pb bearing mining waste, 3rd International Conference On Emerging Technologies In Materials Engineering EmergeMAT, 29-30 Octombrie, Bucuresti, Romania – poster

Capitol carte

 1. Emilia Neag, Eniko Kovacs, Zamfira Dinca, Anamaria Iulia Török, Cerasel Varaticeanu and Erika Andrea Levei, Hydrometallurgical recovery of gold from mining wastes, in Solid Waste Management, Ed. Hosam El-Din Saleh, IntechOpen, London, UK, 2020, DOI: 10.5772/intechopen.94597. Accesibil: https://www.intechopen.com/online-first/hydrometallurgical-recovery-of-gold-from-mining-wastes

Etapa 4 (2021)

 • A4.1. Evaluarea comparativă a tehnologiei de recuperare Au și Ag cu alte tehnologii similare.
 • A4.2. Diseminare rezultate. Participare întâlniri consorțiu

Rezultate obtinute

 • Raport (etapa 4)
 • Studiu privind evaluarea comparativa a tehnologiei de recuperare a Au si Ag folosind extractia in tiosulfat de amoniu in prezenta aminei cuprice cu alte tehnologii similare
 • Minuta intalnirii (12.03.2021, 16-17.09.2021)
 • 1 lucrare prezentata la conferinta
 • 1 articol publicat inrevisat indexata WoS
 • Articol în revistă indexată WoS:
 • Conferințe internaționale:
  • Johanna Kulczycka, Ewa Dziobek, Lukasz Lelek, Erika-Andrea Levei (2021) The benefits of recovering metals from mining waste. Case of Romania, Online conference: Young Researchers’ Innovative Ideas: Science| Start-Ups| Industry, Krakow, Poland (27-28 May 2021)

Webinar

Date de contact

Director de proiect
CSI Dr. Erika Levei
Str. Donath nr. 67, Cluj-Napoca, Romania
E-mail: erika.levei@icia.ro; icia@icia.ro
Tel/Fax: +40 264 420590 / +40 264 420667