ICIA Cluj Napoca va asigura imbunatatirea continua a calitatii cercetarii-dezvoltarii si transferului tehnologic prin:

  • Obtinerea si mentinerea certificarii sistemului de management al calitatii SR EN ISO 9001:2015;
  • Promovarea gândirii pe baza de risc pentru planificarea și implementarea proceselor sistemului de management al calității
  • Orientarea cercetarii-dezvoltarii si transferului tehnologic catre domeniile prioritare ale cercetarii nationale si internationale de mediu;
  • Cresterea calitatii serviciilor de cercetare-dezvoltare si transfer tehnologic pentru a asigura satisfactia clientilor;
  • Dezvoltarea unor domenii noi de cercetare si perfectionarea celor existente pentru a veni in anticiparea cerintelor societatii;
  • Asigurarea cresterii economice prin perfectionarea si rentabilizarea proceselor institutului;
  • Analizarea obiectivelor stabilite la fiecare inceput de an;
  • Imbunatatirea continua a pregatirii profesionale si in domeniul calitatii a intregului personal prin participarea la masterate, doctorate, cursuri si manifestari stiintifice;
  • Analiza anuala si actualizarea obiectivelor calitatii.