Laborarul Bioenergie-Biomasa este dedicat obtinerii de combustibili regenerabili, inclusiv din produse secundare (biodiesel, bioetanol, biogaz); realizarii de tehnologii si instalatii pentru obtinerea de biocombustibili regenerabili (biodiesel, bioetanol, biogaz) precum si dezvoltarii unor procese avansate de conversia biomasei in energie electrica si termica. Are in componenta.

  • Laboratorul Energii regenerabile (LER), destinat elaborarii si dezvoltarii unor procese inovative dedicate dezvoltarii unor tehnologii inovative, cost eficiente pentru valorificarea resurselor egenerabile cu obtinerea de biocarburanti si implementarea lor pe scara larga pe piata;
  • Laborator de Certificare a Calitatii Biocarburantilor (CABIO), destinat elaborarii si dezvoltarii unor procese inovative dedicate determinarii calitatii biocombustibililor si efectuarea de incercari pentru certificarea biocarburantilor in conformitate cu standardele europene pentru biodiesel si bioetanol, SR EN 14214  si SR EN 15376.