Titlu proiect

Complex de metode analitice pentru studiul ceramicii glazurate romane din regatul dac pentru stabilirea originii artefactelor arheologice, importuri sau producție locală la granița estică a Imperiului Roman (acronim: GLAZEX)

Contract de finanțare

352PED ⁄ 2020 (PN-III-P2-2.1-PED-2019-2373)

Consorțiu

►Coordonator (CO): INCDO INOE 2000 Filiala Institutul de Cercetări pentru Instrumentație Analitica Cluj Napoca ICIA —director proiect: Claudiu Tănăselia;
►Partener (P): Muzeul Național al Unirii Alba Iulia MNUAI —responsabil proiect: Dan-George Anghel.

Obiective proiect

Obiective generale

 • Dezvoltarea unui set de metode analitice pentru analizarea artefactelor istorice (XRF, XRD, ICP-AES, ICP-MS, metode cantitative și rapoarte izotopice) de la TRL2 la TRL4;
 • Clasificarea artefactelor istorice după criterii etnoculturale și origine geografică, criterii derivate din rezultatele analizelor efectuate;
 • Validarea metodei GLAZEX la nivel de laborator;
 • Diseminare rezultate (articole științifice, prezentări al conferințe naționale și internaționale, expoziții, catalog, brevet de invenție).

Obiective specifice

 • Dezvoltarea studiilor existente (TRL2) prin asigurarea funcționalități metodelor folosite pentru selecția artefactelor arheologice folosind noi studii analitice și noi experimente (TRL3);
 • Integrarea și validarea la nivel de laborator (TRL4) a noilor metode spectrometrice;
 • Adaptarea metodelor existente (folosite pentru studiul obiectelor de metal) pentru a putea fi folosite în studiul probelor de ceramică; identificarea caracteristicilor artefactelor istorice printr-o colecție de metode analitice adecvate (XRF, XRD, ICP-AES, ICP-MS);
 • Identificarea originii artefactelor istorice pe baza unor metode analitice de investigații;
 • Identificarea materialului constituent al unui artefact istoric, în urma analizei compoziționale, precum și a originii acestuia.

Rezultate etapa 1 (2020)

 • Documentație tehnică revizuită privind metodele spectroscopice ce urmează să fie folosite pentru dezvoltarea metodei GLAZEX;
 • Studiu – Inventar al obiectelor istorice luate în considerare pentru acest studiu;
 • Metoda GLAZEX dezvoltată, cu aplicabilitate în studiul obiectelor de patrimoniu din ceramică;
 • Date experimentale – Raport experimente pentru optimizare;
 • Rezultate diseminate: 1 articol BDI (acceptat pentru publicare), 3 prezentări conferințe (1 internațională – prezentare orală și proceeding, 2 naționale)

Rezultate etapa 2 (2021)

 • Analiză asupra rezultatelor obținute și plasarea acestora în cadrul istoric adecvat
 • Metodă GLAZEX optimizată
 • Raport demonstrare utilitate și funcționalitate pentru metodele dezvoltate pentru obiectele de patrimoniu din perioada Daciei romane pentru stabilirea identității culturale ale acestora. Referențial inițial
 • Raport experimente cu metoda GLAZEX
 • Raport validare metodă GLAZEX
 • Catalog Lead-Glazed Ceramics from the Collection of the National Museum of the Unification Alba Iulia
 • Workshop
 • Expoziție Ceramica glazurată romană din colecția Muzeului Național al Unirii Alba Iulia
 • Articole publicate (1), acceptate pentru publicare (4), prezentări conferințe (5)

Diseminare rezultate (2020)

Articole ștințifice

D.G. Anghel, C. Tănăselia – Pictare sau încrustare? Considerații experimentale cu privire la o tehnică ornamentală a ceramicii etapei finale a culturii Bodrogkeresztúr în Terra Sebus XI, 2021, articol acceptat

Conferințe naționale și internaționale

C. Tănăselia, A. Török, A. Știrban, D.G. Anghel, Byzantine coins evaluation using a non-destructive XRF analytical technique, Optoelectronics into a Powerful Economy International Conference, 20-23 October 2020, prezentare orală și proceeding;

D.G. Anghel, F. Ciulavu, G.V. Bounegru, Noi date cu privire la producția de ceramică glazurată la Apulum, Sesiunea științifică dedicată Zilei Naționale a României ”Unitate și continuitate și independență în istoria poporului Român”, sesiunea arheologie, 9– 10 decembrie 2020, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia

D.G. Anghel, Importanța identificării și înregistrării markerilor tehnologici în procesul de restaurarea a obiectelor confecționate din ceramică, Sesiunea științifică dedicată Zilei Naționale a României ”Unitate și continuitate și independență în istotia poporului Român”, sesiunea restaurare, 9– 10 decembrie 2020, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia.


Diseminare rezultate (2021)

Articole publicate

 • Iulia Torok, Claudiu Tănăselia, Ana Moldovan, Bogdan Angyus, Erika Levei, Cecilia Roman, Lead isotopic ratio determination in cave sediments using triple-quadrupole inductively coupled plasma mass spectrometry, Studia Universitatis Babeș-Bolyai Seria Chemia LXVI, 4, 2021, 23-31, 10.24193/subbchem.2021.4.02 (factor de impact: 0.447)
 • Dan George Anghel, Claudiu Tănăselia, Pictare sau încrustare? Considerații experimenale cu privire la o tehnică ornamentală a ceramicii etapei finale a culturii Bodrogkeresztur, Terra Sebus Acta Musei Sabesiensis, 12, 2020, p. 55-78 (Anuarul Muzeului de Istorie Ion Raica din Sebeș)

Articole acceptate pentru publicare

 • Dan George Anghel, Claudiu Tănăselia, Otto Todor-Boer, Contribuții cu privire la identificarea metodelor de ardere a ceramicii glazurate romane, Acta Musei Porolisensis nr 43, 2102 (Anuarul Muzeului de Istorie Zalău)
 • Dan George Anghel, Florin Ciulavu, George Bounegru, Noi date privind activitatea atelierelor de olari de la Apulum, Acta Musei Apulensis, 58, 2022 (Anuarul Muzeului Național al Unirii alba Iulia)
 • George Bounegru, Dan George Anghel, Adrian Cosmin Bolog, Anca Timofan, Claudiu Tănăselia, Bogdan Angyus, Ceamica glazurată descoperită în necropolele romane de la Apulum, Banatica, 2021 (Anuarul Muzueului de Isorie Reșița)

Conferințe și sesiuni științifice

 • Dan Anghel, Florin Ciulavu, George Boureanu, Noi date cu privire la producția de ceramică glazurată la Apulum, Sesiunea Științifică „Unitate, Continuitate și Independență în Istoria Poporului Român. 102 ani de la Marea Unire (1918 – 2020)”, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, 10-11 decembrie 2020
 • George Bounegru, Dan Anghel, Claudiu Tănăselia, Anca Timofan, ILie Lascu, Some Remraks on Glazed Ceramics Discovered in Roman Graves from Apulum, Internațional Conference Online. Borders and Communities in central and South-Eastern Europe, march 16-17, Weste University of Timișoara, Faculty of Letters and Theology
 • Dan Anghel, Anca Timofan, Claudiu Tănăselia, Ceramica glazurată de la Apulum. Aspecte tehnologice, Multiculturalitate şi patrimoniu istoric în Transilvania ediția a XIII, Muzeul Ion Raica Sebeș, 15 octombrie 2021
 • Dan Anghel, Ilie Lascu, George Boureanu, Radu Ota, Noi date despre atelierele de producere a ceramicii de la Apulum, Simpozionul național Arheologie și existență In Memoriam Doina Benea 24-25 Iunie 2021; Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Litere, istoria și teologie, centrul de studii de istorie și arheologie „Constantin Daicoviciu Timișoara
 • Dan George Anghel, George Bounegru, Claudiu Tănăselia, Ceramica glazurată de la Apulum, Sesiunea Științifică Universitatea Babeș Bolyai, Institutul de Studii Avansate în Știință și Tehnologie, Facultatea de Istorie și Filosofie, Centrul de Studii Romane, Materialitate și aculturație în provinciile romane

Catalog

Workshop

 • Importuri și producție locală în provincia Dacia, cu referire specială la ceramica glazurată (organizat în cadrul sesiunii științifice organizată de Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia dedicată zilei de 1 Decembrie, 26-27 noiembrie 2021)
  • Anca Timofan – Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Atelierul lui Caius Iulius Proclus de la Ampelum (proiect UEFISCDI Glazex 352PED/2020)
  • George Bounegru – Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Ceramica glazurată din necropolele romane de la Apulum (proiect UEFISCDI Glazex 352PED/2020)
  • Claudiu Tănăselia – INCDO INOE 200 ICIA Cluj-Napoca, Modern analytical techniques used for glazed ceramic sample investigation (proiect UEFISCDI Glazex 352PED/2020)
  • Ilie Lascu, Dan Anghel – Muzel Național al Unirii Alba Iulia, Tipologia ceramicii romană cu glazură plombiferă de la Apulum (proiect UEFISCDI Glazex 352PED/2020)
  • Dan Anghel, Claudiu Tănăselia – Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, INCDO INOE 200 ICIA Cluj-Napoca, Ceramica romană glazurată. Aspecte tehnologice (proiect UEFISCDI Glazex 352PED/2020)

Expoziție

 • Ceramica glazurată romană din colecția Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia, vernisajul 26 noiembrie 2021, corpul nordic al edificiului Sălii Unirii

Prezențe mass-media

Titlu proiect

Complex de metode analitice pentru studiul ceramicii glazurate romane din regatul dac pentru stabilirea originii artefactelor arheologice, importuri sau producție locală la granița estică a Imperiului Roman (acronim: GLAZEX)

Contract de finanțare

352PED ⁄ 2020 (PN-III-P2-2.1-PED-2019-2373)

Consorțiu

►Coordonator (CO): INCDO INOE 2000 Filiala Institutul de Cercetări pentru Instrumentație Analitica Cluj Napoca ICIA —director proiect: Claudiu Tănăselia;
►Partener (P): Muzeul Național al Unirii Alba Iulia MNUAI —responsabil proiect: Dan-George Anghel.

Obiective proiect

Obiective generale

 • Dezvoltarea unui set de metode analitice pentru analizarea artefactelor istorice (XRF, XRD, ICP-AES, ICP-MS, metode cantitative și rapoarte izotopice) de la TRL2 la TRL4;
 • Clasificarea artefactelor istorice după criterii etnoculturale și origine geografică, criterii derivate din rezultatele analizelor efectuate;
 • Validarea metodei GLAZEX la nivel de laborator;
 • Diseminare rezultate (articole științifice, prezentări al conferințe naționale și internaționale, expoziții, catalog, brevet de invenție).

Obiective specifice

 • Dezvoltarea studiilor existente (TRL2) prin asigurarea funcționalități metodelor folosite pentru selecția artefactelor arheologice folosind noi studii analitice și noi experimente (TRL3);
 • Integrarea și validarea la nivel de laborator (TRL4) a noilor metode spectrometrice;
 • Adaptarea metodelor existente (folosite pentru studiul obiectelor de metal) pentru a putea fi folosite în studiul probelor de ceramică; identificarea caracteristicilor artefactelor istorice printr-o colecție de metode analitice adecvate (XRF, XRD, ICP-AES, ICP-MS);
 • Identificarea originii artefactelor istorice pe baza unor metode analitice de investigații;
 • Identificarea materialului constituent al unui artefact istoric, în urma analizei compoziționale, precum și a originii acestuia.

Rezultate etapa 1 (2020)

 • Documentație tehnică revizuită privind metodele spectroscopice ce urmează să fie folosite pentru dezvoltarea metodei GLAZEX;
 • Studiu – Inventar al obiectelor istorice luate în considerare pentru acest studiu;
 • Metoda GLAZEX dezvoltată, cu aplicabilitate în studiul obiectelor de patrimoniu din ceramică;
 • Date experimentale – Raport experimente pentru optimizare;
 • Rezultate diseminate: 1 articol BDI (acceptat pentru publicare), 3 prezentări conferințe (1 internațională – prezentare orală și proceeding, 2 naționale)

Rezultate etapa 2 (2021)

 • Analiză asupra rezultatelor obținute și plasarea acestora în cadrul istoric adecvat
 • Metodă GLAZEX optimizată
 • Raport demonstrare utilitate și funcționalitate pentru metodele dezvoltate pentru obiectele de patrimoniu din perioada Daciei romane pentru stabilirea identității culturale ale acestora. Referențial inițial
 • Raport experimente cu metoda GLAZEX
 • Raport validare metodă GLAZEX
 • Catalog Lead-Glazed Ceramics from the Collection of the National Museum of the Unification Alba Iulia
 • Workshop
 • Expoziție Ceramica glazurată romană din colecția Muzeului Național al Unirii Alba Iulia
 • Articole publicate (1), acceptate pentru publicare (4), prezentări conferințe (5)

Diseminare rezultate (2020)

Articole ștințifice

D.G. Anghel, C. Tănăselia – Pictare sau încrustare? Considerații experimentale cu privire la o tehnică ornamentală a ceramicii etapei finale a culturii Bodrogkeresztúr în Terra Sebus XI, 2021, articol acceptat

Conferințe naționale și internaționale

C. Tănăselia, A. Török, A. Știrban, D.G. Anghel, Byzantine coins evaluation using a non-destructive XRF analytical technique, Optoelectronics into a Powerful Economy International Conference, 20-23 October 2020, prezentare orală și proceeding;

D.G. Anghel, F. Ciulavu, G.V. Bounegru, Noi date cu privire la producția de ceramică glazurată la Apulum, Sesiunea științifică dedicată Zilei Naționale a României ”Unitate și continuitate și independență în istoria poporului Român”, sesiunea arheologie, 9– 10 decembrie 2020, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia

D.G. Anghel, Importanța identificării și înregistrării markerilor tehnologici în procesul de restaurarea a obiectelor confecționate din ceramică, Sesiunea științifică dedicată Zilei Naționale a României ”Unitate și continuitate și independență în istotia poporului Român”, sesiunea restaurare, 9– 10 decembrie 2020, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia.


Diseminare rezultate (2021)

Articole publicate

 • Iulia Torok, Claudiu Tănăselia, Ana Moldovan, Bogdan Angyus, Erika Levei, Cecilia Roman, Lead isotopic ratio determination in cave sediments using triple-quadrupole inductively coupled plasma mass spectrometry, Studia Universitatis Babeș-Bolyai Seria Chemia LXVI, 4, 2021, 23-31, 10.24193/subbchem.2021.4.02 (factor de impact: 0.447);
 • Dan George Anghel, Claudiu Tănăselia, Pictare sau încrustare? Considerații experimenale cu privire la o tehnică ornamentală a ceramicii etapei finale a culturii Bodrogkeresztur, Terra Sebus Acta Musei Sabesiensis, 12, 2020, p. 55-78 (Anuarul Muzeului de Istorie Ion Raica din Sebeș);
 • Dan George Anghel, Claudiu Tănăselia, Otto Todor-Boer, Contribuții cu privire la identificarea metodelor de ardere a ceramicii glazurate romane, Acta Musei Porolisensis nr 43, 2102 (Anuarul Muzeului de Istorie Zalău);
 • Dan George Anghel, Florin Ciulavu, George Bounegru, Noi date privind activitatea atelierelor de olari de la Apulum, Acta Musei Apulensis, 58, 2022 (Anuarul Muzeului Național al Unirii alba Iulia).

Articole acceptate pentru publicare

 • George Bounegru, Dan George Anghel, Adrian Cosmin Bolog, Anca Timofan, Claudiu Tănăselia, Bogdan Angyus, Ceamica glazurată descoperită în necropolele romane de la Apulum, Banatica, 2021 (Anuarul Muzueului de Isorie Reșița).

Conferințe și sesiuni științifice

 • Dan Anghel, Florin Ciulavu, George Boureanu, Noi date cu privire la producția de ceramică glazurată la Apulum, Sesiunea Științifică „Unitate, Continuitate și Independență în Istoria Poporului Român. 102 ani de la Marea Unire (1918 – 2020)”, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, 10-11 decembrie 2020;
 • George Bounegru, Dan Anghel, Claudiu Tănăselia, Anca Timofan, ILie Lascu, Some Remraks on Glazed Ceramics Discovered in Roman Graves from Apulum, Internațional Conference Online. Borders and Communities in central and South-Eastern Europe, march 16-17, Weste University of Timișoara, Faculty of Letters and Theology;
 • Dan Anghel, Anca Timofan, Claudiu Tănăselia, Ceramica glazurată de la Apulum. Aspecte tehnologice, Multiculturalitate şi patrimoniu istoric în Transilvania ediția a XIII, Muzeul Ion Raica Sebeș, 15 octombrie 2021;
 • Dan Anghel, Ilie Lascu, George Boureanu, Radu Ota, Noi date despre atelierele de producere a ceramicii de la Apulum, Simpozionul național Arheologie și existență In Memoriam Doina Benea 24-25 Iunie 2021; Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Litere, istoria și teologie, centrul de studii de istorie și arheologie „Constantin Daicoviciu Timișoara;
 • Dan George Anghel, George Bounegru, Claudiu Tănăselia, Ceramica glazurată de la Apulum, Sesiunea Științifică Universitatea Babeș Bolyai, Institutul de Studii Avansate în Știință și Tehnologie, Facultatea de Istorie și Filosofie, Centrul de Studii Romane, Materialitate și aculturație în provinciile romane;
 • Claudiu Tănăselia, Anamaria Iulia, Strontium isotopic ratio measurement using inductively coupled plasma mass spectrometry, Agriculture and Food – Current and Future Challanges (AGRIFA), 08 octombrie 2021, Cluj-Napoca.

Catalog

Workshop

 • Importuri și producție locală în provincia Dacia, cu referire specială la ceramica glazurată (organizat în cadrul sesiunii științifice organizată de Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia dedicată zilei de 1 Decembrie, 26-27 noiembrie 2021)
  • Anca Timofan – Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Atelierul lui Caius Iulius Proclus de la Ampelum (proiect UEFISCDI Glazex 352PED/2020)
  • George Bounegru – Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Ceramica glazurată din necropolele romane de la Apulum (proiect UEFISCDI Glazex 352PED/2020)
  • Claudiu Tănăselia – INCDO INOE 200 ICIA Cluj-Napoca, Modern analytical techniques used for glazed ceramic sample investigation (proiect UEFISCDI Glazex 352PED/2020)
  • Ilie Lascu, Dan Anghel – Muzel Național al Unirii Alba Iulia, Tipologia ceramicii romană cu glazură plombiferă de la Apulum (proiect UEFISCDI Glazex 352PED/2020)
  • Dan Anghel, Claudiu Tănăselia – Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, INCDO INOE 200 ICIA Cluj-Napoca, Ceramica romană glazurată. Aspecte tehnologice (proiect UEFISCDI Glazex 352PED/2020)

Expoziție

 • Ceramica glazurată romană din colecția Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia, vernisajul 26 noiembrie 2021, corpul nordic al edificiului Sălii Unirii

Prezențe mass-media

Titlu proiect

Complex de metode analitice pentru studiul ceramicii glazurate romane din regatul dac pentru stabilirea originii artefactelor arheologice, importuri sau producție locală la granița estică a Imperiului Roman (acronim: GLAZEX)

Contract de finanțare

352PED ⁄ 2020 (PN-III-P2-2.1-PED-2019-2373)

Consorțiu

►Coordonator (CO): INCDO INOE 2000 Filiala Institutul de Cercetări pentru Instrumentație Analitica Cluj Napoca ICIA —director proiect: Claudiu Tănăselia;
►Partener (P): Muzeul Național al Unirii Alba Iulia MNUAI —responsabil proiect: Dan-George Anghel.

Obiective proiect

Obiective generale

 • Dezvoltarea unui set de metode analitice pentru analizarea artefactelor istorice (XRF, XRD, ICP-AES, ICP-MS, metode cantitative și rapoarte izotopice) de la TRL2 la TRL4;
 • Clasificarea artefactelor istorice după criterii etnoculturale și origine geografică, criterii derivate din rezultatele analizelor efectuate;
 • Validarea metodei GLAZEX la nivel de laborator;
 • Diseminare rezultate (articole științifice, prezentări al conferințe naționale și internaționale, expoziții, catalog, brevet de invenție).

Obiective specifice

 • Dezvoltarea studiilor existente (TRL2) prin asigurarea funcționalități metodelor folosite pentru selecția artefactelor arheologice folosind noi studii analitice și noi experimente (TRL3);
 • Integrarea și validarea la nivel de laborator (TRL4) a noilor metode spectrometrice;
 • Adaptarea metodelor existente (folosite pentru studiul obiectelor de metal) pentru a putea fi folosite în studiul probelor de ceramică; identificarea caracteristicilor artefactelor istorice printr-o colecție de metode analitice adecvate (XRF, XRD, ICP-AES, ICP-MS);
 • Identificarea originii artefactelor istorice pe baza unor metode analitice de investigații;
 • Identificarea materialului constituent al unui artefact istoric, în urma analizei compoziționale, precum și a originii acestuia.

Rezultate etapa 1 (2020)

 • Documentație tehnică revizuită privind metodele spectroscopice ce urmează să fie folosite pentru dezvoltarea metodei GLAZEX;
 • Studiu – Inventar al obiectelor istorice luate în considerare pentru acest studiu;
 • Metoda GLAZEX dezvoltată, cu aplicabilitate în studiul obiectelor de patrimoniu din ceramică;
 • Date experimentale – Raport experimente pentru optimizare;
 • Rezultate diseminate: 1 articol BDI (acceptat pentru publicare), 3 prezentări conferințe (1 internațională – prezentare orală și proceeding, 2 naționale)

Rezultate etapa 2 (2021)

 • Analiză asupra rezultatelor obținute și plasarea acestora în cadrul istoric adecvat
 • Metodă GLAZEX optimizată
 • Raport demonstrare utilitate și funcționalitate pentru metodele dezvoltate pentru obiectele de patrimoniu din perioada Daciei romane pentru stabilirea identității culturale ale acestora. Referențial inițial
 • Raport experimente cu metoda GLAZEX
 • Raport validare metodă GLAZEX
 • Catalog Lead-Glazed Ceramics from the Collection of the National Museum of the Unification Alba Iulia
 • Workshop
 • Expoziție Ceramica glazurată romană din colecția Muzeului Național al Unirii Alba Iulia
 • Articole publicate (1), acceptate pentru publicare (4), prezentări conferințe (5)

Diseminare rezultate (2020)

Articole ștințifice

D.G. Anghel, C. Tănăselia – Pictare sau încrustare? Considerații experimentale cu privire la o tehnică ornamentală a ceramicii etapei finale a culturii Bodrogkeresztúr în Terra Sebus XI, 2021, articol acceptat

Conferințe naționale și internaționale

C. Tănăselia, A. Török, A. Știrban, D.G. Anghel, Byzantine coins evaluation using a non-destructive XRF analytical technique, Optoelectronics into a Powerful Economy International Conference, 20-23 October 2020, prezentare orală și proceeding;

D.G. Anghel, F. Ciulavu, G.V. Bounegru, Noi date cu privire la producția de ceramică glazurată la Apulum, Sesiunea științifică dedicată Zilei Naționale a României ”Unitate și continuitate și independență în istoria poporului Român”, sesiunea arheologie, 9– 10 decembrie 2020, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia

D.G. Anghel, Importanța identificării și înregistrării markerilor tehnologici în procesul de restaurarea a obiectelor confecționate din ceramică, Sesiunea științifică dedicată Zilei Naționale a României ”Unitate și continuitate și independență în istotia poporului Român”, sesiunea restaurare, 9– 10 decembrie 2020, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia.


Diseminare rezultate (2021)

Articole publicate

 • Iulia Torok, Claudiu Tănăselia, Ana Moldovan, Bogdan Angyus, Erika Levei, Cecilia Roman, Lead isotopic ratio determination in cave sediments using triple-quadrupole inductively coupled plasma mass spectrometry, Studia Universitatis Babeș-Bolyai Seria Chemia LXVI, 4, 2021, 23-31, 10.24193/subbchem.2021.4.02 (factor de impact: 0.447)
 • Dan George Anghel, Claudiu Tănăselia, Pictare sau încrustare? Considerații experimenale cu privire la o tehnică ornamentală a ceramicii etapei finale a culturii Bodrogkeresztur, Terra Sebus Acta Musei Sabesiensis, 12, 2020, p. 55-78 (Anuarul Muzeului de Istorie Ion Raica din Sebeș)
 • Dan George Anghel, Claudiu Tănăselia, Otto Todor-Boer, Contribuții cu privire la identificarea metodelor de ardere a ceramicii glazurate romane, Acta Musei Porolisensis nr 43, 2102 (Anuarul Muzeului de Istorie Zalău)
 • Dan George Anghel, Florin Ciulavu, George Bounegru, Noi date privind activitatea atelierelor de olari de la Apulum, Acta Musei Apulensis, 58, 2022 (Anuarul Muzeului Național al Unirii Alba Iulia)

Articole acceptate pentru publicare

 • George Bounegru, Dan George Anghel, Adrian Cosmin Bolog, Anca Timofan, Claudiu Tănăselia, Bogdan Angyus, Ceamica glazurată descoperită în necropolele romane de la Apulum, Banatica, 2021 (Anuarul Muzueului de Isorie Reșița)

Conferințe și sesiuni științifice

 • Dan Anghel, Florin Ciulavu, George Boureanu, Noi date cu privire la producția de ceramică glazurată la Apulum, Sesiunea Științifică „Unitate, Continuitate și Independență în Istoria Poporului Român. 102 ani de la Marea Unire (1918 – 2020)”, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, 10-11 decembrie 2020
 • George Bounegru, Dan Anghel, Claudiu Tănăselia, Anca Timofan, ILie Lascu, Some Remraks on Glazed Ceramics Discovered in Roman Graves from Apulum, Internațional Conference Online. Borders and Communities in central and South-Eastern Europe, march 16-17, Weste University of Timișoara, Faculty of Letters and Theology
 • Dan Anghel, Anca Timofan, Claudiu Tănăselia, Ceramica glazurată de la Apulum. Aspecte tehnologice, Multiculturalitate şi patrimoniu istoric în Transilvania ediția a XIII, Muzeul Ion Raica Sebeș, 15 octombrie 2021
 • Dan Anghel, Ilie Lascu, George Boureanu, Radu Ota, Noi date despre atelierele de producere a ceramicii de la Apulum, Simpozionul național Arheologie și existență In Memoriam Doina Benea 24-25 Iunie 2021; Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Litere, istoria și teologie, centrul de studii de istorie și arheologie „Constantin Daicoviciu Timișoara
 • Dan George Anghel, George Bounegru, Claudiu Tănăselia, Ceramica glazurată de la Apulum, Sesiunea Științifică Universitatea Babeș Bolyai, Institutul de Studii Avansate în Știință și Tehnologie, Facultatea de Istorie și Filosofie, Centrul de Studii Romane, Materialitate și aculturație în provinciile romane
 • Claudiu Tănăselia, Anamaria Iulia, Strontium isotopic ratio measurement using inductively coupled plasma mass spectrometry, Agriculture and Food – Current and Future Challanges (AGRIFA), 08 octombrie 2021, Cluj-Napoca.

Catalog

Workshop

 • Importuri și producție locală în provincia Dacia, cu referire specială la ceramica glazurată (organizat în cadrul sesiunii științifice organizată de Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia dedicată zilei de 1 Decembrie, 26-27 noiembrie 2021)
  • Anca Timofan – Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Atelierul lui Caius Iulius Proclus de la Ampelum (proiect UEFISCDI Glazex 352PED/2020)
  • George Bounegru – Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Ceramica glazurată din necropolele romane de la Apulum (proiect UEFISCDI Glazex 352PED/2020)
  • Claudiu Tănăselia – INCDO INOE 200 ICIA Cluj-Napoca, Modern analytical techniques used for glazed ceramic sample investigation (proiect UEFISCDI Glazex 352PED/2020)
  • Ilie Lascu, Dan Anghel – Muzel Național al Unirii Alba Iulia, Tipologia ceramicii romană cu glazură plombiferă de la Apulum (proiect UEFISCDI Glazex 352PED/2020)
  • Dan Anghel, Claudiu Tănăselia – Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, INCDO INOE 200 ICIA Cluj-Napoca, Ceramica romană glazurată. Aspecte tehnologice (proiect UEFISCDI Glazex 352PED/2020)

Expoziție

 • Ceramica glazurată romană din colecția Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia, vernisajul 26 noiembrie 2021, corpul nordic al edificiului Sălii Unirii

Prezențe mass-media