Titlu proiect

Complex de metode analitice pentru studiul ceramicii glazurate romane din regatul dac pentru stabilirea originii artefactelor arheologice, importuri sau producție locală la granița estică a Imperiului Roman (acronim: GLAZEX)

Contract de finanțare

352PED ⁄ 2020 (PN-III-P2-2.1-PED-2019-2373)

Consorțiu

►Coordonator (CO): INCDO INOE 2000 Filiala Institutul de Cercetări pentru Instrumentație Analitica Cluj Napoca ICIA —director proiect: Claudiu Tănăselia;
►Partener (P): Muzeul Național al Unirii Alba Iulia MNUAI —responsabil proiect: Dan-George Anghel.

Obiective proiect

Obiective generale

 • Dezvoltarea unui set de metode analitice pentru analizarea artefactelor istorice (XRF, XRD, ICP-AES, ICP-MS, metode cantitative și rapoarte izotopice) de la TRL2 la TRL4;
 • Clasificarea artefactelor istorice după criterii etnoculturale și origine geografică, criterii derivate din rezultatele analizelor efectuate;
 • Validarea metodei GLAZEX la nivel de laborator;
 • Diseminare rezultate (articole științifice, prezentări al conferințe naționale și internaționale, expoziții, catalog, brevet de invenție).

Obiective specifice

 • Dezvoltarea studiilor existente (TRL2) prin asigurarea funcționalități metodelor folosite pentru selecția artefactelor arheologice folosind noi studii analitice și noi experimente (TRL3);
 • Integrarea și validarea la nivel de laborator (TRL4) a noilor metode spectrometrice;
 • Adaptarea metodelor existente (folosite pentru studiul obiectelor de metal) pentru a putea fi folosite în studiul probelor de ceramică; identificarea caracteristicilor artefactelor istorice printr-o colecție de metode analitice adecvate (XRF, XRD, ICP-AES, ICP-MS);
 • Identificarea originii artefactelor istorice pe baza unor metode analitice de investigații;
 • Identificarea materialului constituent al unui artefact istoric, în urma analizei compoziționale, precum și a originii acestuia.

Rezultate etapa 1 / 2020

 • Documentație tehnică revizuită privind metodele spectroscopice ce urmează să fie folosite pentru dezvoltarea metodei GLAZEX;
 • Studiu – Inventar al obiectelor istorice luate în considerare pentru acest studiu;
 • Metoda GLAZEX dezvoltată, cu aplicabilitate în studiul obiectelor de patrimoniu din ceramică;
 • Date experimentale – Raport experimente pentru optimizare;
 • Rezultate diseminate: 1 articol BDI (acceptat pentru publicare), 3 prezentări conferințe (1 internațională – prezentare orală și proceeding, 2 naționale)

Diseminare rezultate

Articole ștințifice

D.G. Anghel, C. Tănăselia – Pictare sau încrustare? Considerații experimentale cu privire la o tehnică ornamentală a ceramicii etapei finale a culturii Bodrogkeresztúr în Terra Sebus XI, 2021, articol acceptat

Conferințe naționale și internaționale

C. Tănăselia, A. Török, A. Știrban, D.G. Anghel, Byzantine coins evaluation using a non-destructive XRF analytical technique, Optoelectronics into a Powerful Economy International Conference, 20-23 October 2020, prezentare orală și proceeding;

D.G. Anghel, F. Ciulavu, G.V. Bounegru, Noi date cu privire la producția de ceramică glazurată la Apulum, Sesiunea științifică dedicată Zilei Naționale a României ”Unitate și continuitate și independență în istoria poporului Român”, sesiunea arheologie, 9– 10 decembrie 2020, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia

D.G. Anghel, Importanța identificării și înregistrării markerilor tehnologici în procesul de restaurarea a obiectelor confecționate din ceramică, Sesiunea științifică dedicată Zilei Naționale a României ”Unitate și continuitate și independență în istotia poporului Român”, sesiunea restaurare, 9– 10 decembrie 2020, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia.