• Str. Donath, nr. 67, 400293 Cluj-Napoca
 • (+4)0264-420590

LAM

SR EN ISO/IEC 17025:2018

Certificat A+

Decizia ANCSI 9008/2016

Certificat

ISO 9001:2008

Dotare

Informații despre dotarea ICIA pot fi găsite și pe ERRIShttps://erris.gov.ro/ICIA-Cluj-Napoca

 • Domeniu de masă: 1,2 – 1100 Da
 • Rezoluție: până la 0,4 Da
 • Sensibilitate: min. 12000:1
 • Rapiditate (viteză de scanare): 20000 Da/s
 • Moduri de lucru: MS (Full Scan, SIM, timed-SIM și combinate), MS/MS (MRM/SRM, timed-SRM și combinate)

Determinarea poluanților organici persistenți.

 • Domeniu de lucru : 185 – 900 nm
 • Reteaua de difractie optimizata atat in domeniul UV cat si in domeniul VIS
 • Banda pasanta variabila : intre 0.2 si 2 nm
 • Sisteme de atomizare: flacara si cuptoras de grafit
 • Cuptor de grafit – temperatura de lucru: ambient … 2500C, cu setare din 10 in 10 C, corectie de fond pe baza de efect ZEEMAN

Determinarea metalelor din probe de alimente si de mediu (sol, sedimente, ape, particule in suspensie din aer).

 • Principiu de masurare: fotochemoluminiscenta;
 • Sursa de excitare: lampa cu vapor de mercur

Determinarea capacității antioxidante in produse liposolubile si hidrosolubile.

Domeniul de măsurare este 0,001-120 g.

 • Vas de reacţie de 1.7 L
 • Unitate electronică de control şi comandă
 • Senzori: pH, temperature, oxigen dizolvat
 • Pompe peristaltice cu debit programabil (2 pompe)
 • Sistem antispumare
 • Accesorii: sticle de reactivi (2 bucăţi), filtre intrare-ieșire aer, cleme şi filtru seringă

Sistemul optic este format din lampa halogen-tungsten, camera CCD (charge—coupled device), 5 filtre de excitatie si 5 filtre emisie;


Determinare OMG din soia, porumb, preparate pe baza de soia și porumb

 • Generator de raze X;
 • Goniometru;
 • Tub de raze X;
 • Componente optice pentru fasciculul primar/secundar;
 • Platforma de probe;
 • Camera pentru masuratori non-ambient MTC-HIGHTEMP;
 • Detector ultrarapid LYNXEYE-XETM cu montura 0o/90°;
 • Deskop-PC;
 • Software DIFFRAC.SUITE;
 • Dozimetru.

Analiza calitativă și cantitativă a materialelor cristaline.

 • Unitatea de bază, formată din cuptor de combustie, coloană de separare cromatografică, detector de conductivitate termică (TCD);
 • Autosampler pentru probe solide MAS 200R;
 • Autosampler pentru probe lichide AS 1310;
 • Ultramicrobalanță Mettler XP6;
 • Computer;
 • Software Eager Experience pentru controlul instrumentului, achiziția și procesarea datelor;
 • Accesorii: Modul de pregătire preliminară a probelor – liofilizator FreeZone.

Determianrea sulfului, a carbonului si a azotului.

 • Sistem de degazare,
 • Pompa binara:
  • Domeniul debitului de lucru: de la 0.01 la 10.0 mL/min (presiune mabima de 6200 psi);
  • Autosampler
 • Termostat de coloane:
  • asigura controlul temperaturii pe domeniul 50C … 90oC;
  • asigura o stabilitate a temperaturii de +/- 0.2oC;
 • Detector de fluorescent:
  • Dublu monocromator – excitare si emisie,
  • domeniul lungimii de unda: – excitare: 200 – 850 nm; emisie: 250 – 900 nm;
  • Sursa de lumina: lampa de Xenon 150W.

Determinarea hidrocarburilor policicle aromatice;
Determinarea micotoxinelor

 • Dublufascicul
 • Retea holografica concava cu 1053 linii/mm.
 • Surse: lampi de deuteriu si tungsten prealiniate cu schimbare automata.
 • Detector: fotodiode (unul pentru referinta si unul pentru proba).
 • Domeniul spectral: 190 – 1100 nm.
 • Banda pasanta: 1 nm.

Determinarea concentratiei de amoniu, hidrogen sulfurat, detergenti, indice de fenoli, crom (VI), cianuri din probe de apa si sol.

 • Monofascicul
 • Compartiment cuve purjabile
 • Rezolutie 1 cm-1
 • Domeniu de lucru 7800- 100 cm-1
 • Detector DTGS
 • System cuve pentru probe lichide
 • Sistem ATR pentru probe lichide, viscoase si solide

Determinarea produselor petroliere din probe de apa

 • Oxidare termocatalitica la temperature de pana la 950 oC
 • Detector NDIR pentru C
 • Detector de chemiluminiscenta pentru N
 • Volum injectie 500 ul
 • Autosampler 112 pozitii
 • Domeniu masura 0-30000 mg/l C
 • Limita de detectie 0.05 mg/l C

Determinarea carbonului total, carbonului organic total, carbonului organic dizolvat si a azotului din probe lichide.

 • Liniaritate detector pe 9 ordine de mărime
 • Limite de detecție mai mici de 1 ppb pentru majoritatea elementelor determinate
 • Cameră de reacție dinamică (DRC) cu două canale pentru eliminare interferențe ( cu gaze de reacție: metan, oxigen, amoniac, hidrogen sau gaze de coliziune: heliu, neon)
 • Detecție multielement (până la 70 de elemente)

Determinarea metale (metale grele, pământuri rare, alte elemente) din probe de apă, sol, probe speciale (biologice, geologice etc)
Determinare raport izotopic (izotopi stabili: Pb, Sr)
Analize multielement semicantitative (amprentare)

 • Anod de wolfram, 10-40 kV, 10–50 μA
 • Detector Si PiN, < 230 eV FWHM la 5.95 keV, linia K-alpha Mn
 • Determinare simultană a peste 20 de elemente
 • 1.6 kg, acumulatori cu autonomie de până la 8 ore de funcționare

Caracterizare aliaje, determinare compoziție;
Analize multielement, nedistructive pentru pigmenți;
Analize multielement, nedistructive pentru soluri.

 • Spectrometru cu detecţie simultană a tuturor metalelor din probă, structura spectrometrului de tip policromator
 • Sistemul optic purjabil
 • Domeniul de măsura: 165 … 780 nm
 • Posibilitate de a detecta emisia atat radial cat si axial
 • Generator RF la 40 MHz
 • Aprinderea plasmei controlata de computer si automata
 • Pompa peristaltica cu trei canale, cu viteza variabila intre 0.5 … 4 ml/min
 • Temperatura de operare: 15 … 350C
 • Soft ICP-AES care controlează toate aspectele legate de instrument: debitele de gaz, puterea RF, pozitia vederii si ratele de purjare.
 • Autosampler – sistem de introducere a probelor controlat cu ajutorul softului
 • Nebulizator ultrasonic destinat reducerii incarcaturii cu solvent

Determinarea metalelor din probe de alimente si de mediu (sol, sedimente, ape, particule in suspensie din aer)

 • Determinarea halogenurilor organice Intervalul de masura; 0,1 – 250 µg/l
 • Posibilitatea de analiza a probelor cu un continut de particule de pana la 100µm
 • Utilizarea unui singur tip de solutie de electrolit pe tot domeniul de concentratie masurat de aparat

Determinarea halogenurilor organice pe baza adsorbtie acestora pe carbune activ din ape si levigate.

 • Sursa de radiatie: lampa de mercur
 • Lungimea de unda pentru masurarea Hg: 253.65 nm
 • Limite de detectie mai mici de 0.005 ng Hg Tipul probei analizate: lichida sau solida
 • Cantitatea de proba analizata : pana la 500 µl pentru probe lichide si 500 mg pentru probe solide
 • Domeniu de lucru de 6 ordine de marime
 • Autosampler pentru solide sau lichide.

Determinarea mercurului direct din probe de alimente, soluri, deseuri lichide sau solide.

 • Sursa de radiatie: lampa de mercur
 • Lungimea de unda pentru masurarea Hg: 253.65 nm
 • Tipul probei analizate: lichida sau solida, dupa mineralizare
 • Autosampler pentru lichide.

Determinarea mercurului direct din probe de apa sau sol si alimente dupa mineralizare.

 • Pompă pentru HPLC fără metal;
 • Sistem de injectare a probei care încorporează o buclă de eşantionare de 20 µl;
 • Coloană de separare METROSEP A Supp 5-100, diametru intern 4 mm, lungime 100 mm, mărimea particulelor 5 mm
 • Detector de conductivitate CD, cu supresie chimică a semnalului;
 • Calculator interfaţat la cromatograf, cu soft de înregistrare şi prelucrare date.

Determinarea ionilor dizolvaţi de fluorură, clorură, azotit, ortofosfat, azotat şi sulfat din probe de apa sau din levigate de soluri si nămoluri.

 • Sistemul este echipat cu injector automat split/splitless
 • Coloană capilară de bază non-polare
 • HP-5 MS, 95% dimetilpolisiloxan (30m x 0,25 mm diametru interior x 0,25 pm)

Analiza compușilor organici volatili și semivolatili în apă, sol, aer, alimente.

 • Injector automat split/splitless
 • coloană capilară non-polare DB-1, 100% dimetilpolisiloxan (30 m x 0,32 mm diametru interior x 3 pm)

Analiza compușilor organo-halogenați în apă, sol, aer, produse alimentare: pesticide organoclorurate, bifenili policlorurați, compuși organici volatili.

Sistemul este echipat cu injector automat split/splitless, cu diferite coloane capilare polare și non-polare


Analiza de compuși organici volatili și semi-volatile în apă, sol, aer, alimente;
Analiza metanol, mono-, di-, trigliceride, glicerol, esteri ai acizilor grași metilici în biocombustibili.

Sistemul dispunde de 22 mL celula de extractie din otel inox, filtre de extractie cu celuloza (Thermo Scientific, USA) si sticle de colectare de 250 ml


Pregătire rapidă și eficientă pentru analiza probei de compuși organici în sol, sedimente, produse alimentare, hrana pentru animale si matrici biologice.

Sistemul dispune de coloane (multi-layer acidic silica gel column, Florisil column, coloane de carbune mici si mari (LCTech, Germany).


Purificarea probelor (de alimente, furaje, sol, apa, ligide biologice) in vederea analizari pentru determinarea dioxinelor, furnailor si PCB-urilor.

Top