by icia icia

Proiect Component 3: Metode analitice moderne de supraveghere si control al fluxului tehnologic de obtinere a unor  materiale reutilizabile din deseuri, MESUCO

Proiect Complex: Tehnologii inovative pentru recuperarea avansata a materialelor din deseuri de echipamente informatice si de telecomunicatii (TRADE-IT) PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0652

Contract nr. 84PCCDI/2018

Domeniu: Tehnologii noi si emergente

Detalii: https://tradeit.utcluj.ro

Parteneri:

 • Coordonator: Universitatea Tehnica din Cluj Napoca
 •  (P1) – Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca (UBB)
 • (P2) – INCDO INOE 2000 Filiala Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica Cluj-Napoca (ICIA)
 • (P3) – Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (UAB)
 • (P4) – Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi (UTIasi)
 • (P5) – Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie Bucuresti (ICECHIM)

Rezumat proiect

Proiectul „Metode analitice moderne de supraveghere si control al fluxului tehnologic de obtinere a unor  materiale reutilizabile din deseuri, MESUCO” are ca scop cuantificarea transformarilor survenite in compozitia chimica a unor deseuri (provenite din echipamente electrice si electronice), pe parcursul procesului de transformare din deseuri in materiale reutilizabile ca urmare a unor procese chimice si electrochimice la care pot fi supuse in etapa preliminara. Pentru realizarea scopului propus, se urmareste dezvoltarea, validarea si implementarea in laboratoarele INOE a  unui ansamblu de  metode analitice moderne pentru caracterizarea deseurilor pe parcursul procesului de transformare din deseuri in materiale reutilizabile.

Obiective:

 • Realizarea unui ansamblu de metode avansate, destinate:
  • caracterizarii deseurilor provenite din echipamente electrice si electronice,
  • supravegherii si controlului fluxului tehnologic de obtinere a unor materiale reutilizabile din aceste deseuri
  • caracterizarii deseului rezidual rezultat in urma procesului de recuperare.

Rezultate estimate faza 1 (2018)

 • studiu privind metode analitice existente pentru caracterizarea deseurilor si a materialelor reutilizabile;
 • caracteristici fizico-chimice obtinute prin analiza primara a deseului in vederea selectarii unor metode de analiza în functie de caracteristicile primare
 • metode analitice MESUCO pentru caracterizarea deseurilor provenite din echipamente electrice si electronice: (1) metoda de testare a deseului la levigare; (2) metoda de determinarea a parametrilor de levigat; (3) metoda pentru evaluarea compozitiei elementale a deseului; (4) metoda pentru identificarea tipului de masa plastica din deseu, (5) metoda pentru evaluarea gradului de recuperare a metalelor din deseuri. 

Rezultatele fazei 1 (2018)

 • S-au obţinut informaţii din literatura de specialitate privind metodele analitice existente pentru caracterizarea deșeurilor și a materialelor reutilizabile: cerințe, avantaje, dezavantaje, limitări.
 • S-au efectuat studii privind comportarea deşeurilor electrice la levigare pentru a putea stabili impactul lor asupra factorilor de mediu.
 • S-au obținut rezultate experimentale pe probe furnizate de partenerul P1-UBB, probe rezultate ca urmare a dizolvării metalelor expuse de pe 10 plăci de bază de calculator din diferite generaţii.
 • S-au stabilit procedurile analitice la care trebuiesc supuse aceste deşeuri şi valorile în care trebuie să se încadreze conform legislaţie existentă la nivel naţional şi European.
 • S-au obținut rezultate experimentale pe probe de plăci electronice furnizate de partenerul P1-UBB, rezultate care arată clasă de depozitare în care se încadrează acest tip de probe.
 • S-au elaborat, realizat și experimentat metodele MESUCO, ME:
  • (1) metoda de testare a deșeului la levigare;
  • (2) metoda de determinarea a parametrilor de levigat;
  • (3) metoda pentru evaluarea compoziției elementale a deșeului;
  • (4) metoda pentru identificarea tipului de masă plastică din deșeu,
  • (5) metoda pentru evaluarea gradului de recuperare a metalelor din deșeuri.
 • S-au elaborat planurile de experimentare ale acestor metode in vederea validarii si implementarii in laboratoarele ICIA.

Rezultate estimate faza 2 (2019)

 • Caracterizarea amestecurilor de materiale granulare plastice și metalice;
 • Analiza și interpretarea datelor obținute în prima fază a proiectului;
 • Optimizarea metodelor MESUCO dezvoltate în faza precedentă;
 • Tranziția de la TRL3 la TRL4 a metodelor dezvoltat prin validarea acestora în condiții de laborator;
 • Proiectare metode MESUCO prototip
  • (M1) metoda de testare a deseului la levigare;
  • (M2) metoda de determinarea a parametrilor de levigat;
  • (M3) metoda pentru evaluarea compozitiei elementale a deseului;
  • (M4) metoda pentru identificarea tipului de masa plastica din deseu,
  • (M5) metoda pentru evaluarea gradului de recuperare a metalelor din deseuri.
 • Realizare metode MESUCO prototip (M1-M5)
 • Experimentare metode MESUCO (M1-M5)

 Rezultatele fazei 2 (2019)

 • S-au efectuat analize suplimentare pe probele oferite de P1-UBB pentru caracterizarea amestecurilor de materiale granulare plastice și metalice;
 • S-au analizat datele obținute în faza precedentă și au fost obținute date noi care au stat la baza optimizarii metodelor ME;
 • A fost demonstrată funcționalitatea conceptului metodelor ME propuse și au fost validate în condiții de laborator, realizandu-se astfel tranziția la TRL4;
 • S-au proiectat metodele MESUCO prototip;
  • (M1) metoda de testare a deseului la levigare;
  • (M2) metoda de determinarea a parametrilor de levigat;
  • (M3) metoda pentru evaluarea compozitiei elementale a deseului;
  • (M4) metoda pentru identificarea tipului de masa plastica din deseu,
  • (M5) metoda pentru evaluarea gradului de recuperare a metalelor din deseuri.
 • S-au realizat metodele MESUCO prototip (M1-M5);
 • S-au efectuat experimente pentru determinarea parametrilor de validare și s-a intocmit un raport experimental;• S-au efectuat analize suplimentare pe probele oferite de P1-UBB pentru caracterizarea amestecurilor de materiale granulare plastice și metalice;
 • S-au analizat datele obținute în faza precedentă și au fost obținute date noi care au stat la baza optimizarii metodelor ME (M1-M5);
 • A fost demonstrată funcționalitatea conceptului metodelor ME propuse și au fost validate în condiții de laborator, realizandu-se astfel tranziția la TRL4;
 • S-au proiectat metodele MESUCO prototip (M1-M5);
 • S-au realizat metodele MESUCO prototip (M1-M5);
 • S-au efectuat experimente pentru determinarea parametrilor de validare și s-a intocmit un raport experimental;