Cod proiect: PN-III-P1-1.1-PD-2021-0198

Titlu proiect: STUDIUL PROPRIETĂȚILOR UNOR MATERIALE COMPOZITE PE BAZĂ DE CIMENT ȘI CU ADAOS DE DEȘEURI LIGNOCELULOZICE PRIN TEHNICA RMN

Contract nr: PD79 / 2022

Acronim: LIGNOCEM

Domeniu:
Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare Tip: Proiecte de Cercetare Postdoctorală
PE8 – Produse și inginerie de proces: Proiectarea produsului, proiectarea și controlul procesului, metode de construcție, ingineria civilă, procese energetice, ingineria materialelor
PE8_8 – Ingineria materialelor (biomateriale, metale, ceramică, polimeri, compozite, etc.)

Autoritatea Contractantă:
Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării

Instituția gazdă:
Institutul Național De Cercetare Dezvoltare Pentru Optoelectronică INOE 2000 INCD
Filiala Institutul De Cercetări Pentru Instrumentație Analitică Cluj-Napoca

Adresa:
Str. Donath 67, Cluj-Napoca, RO-400293
Telefon: +40-264-420590
Fax: +40-264-420667
E-mail: icia@icia.ro

Abstract:
Biomasa care rezultă din procesul tehnologic la cultura vitei de vie, tăierea coardelor și a lăstarilor uscați constituie o problemă pentru multe podgorii. Producătorii de materiale de construcții sunt în căutare de soluții pentru a determina calitatea materialelor încă din primele stadii pentru a crește calitatea lor și de a reduce costurile. Proiectul LIGNOCEM (proiect PD) este un răspuns la aceste nevoi. Obiectivele majore: 1. Producerea unui nou material compozit pe bază de ciment, cu adăugarea de deșeuri lignocelulozice pentru a crește proprietățile specifice; 2. Dezvoltarea/extinderea tehnicii RMN pentru a caracteriza materialele de construcții pentru a obține o compoziție optimă. Obiective specifice: Producția de materiale compozite pe bază de ciment, cu adăugarea de deșeuri lignocelulozice adecvate, pentru industria construcțiilor (obţinerea unui nou material compozit); Recuperarea deșeurilor lignocelulozice sub formă de adaos în amestecuri pentru materiale de construcții (deșeurile lignocelulozice reprezintă o categorie mare de deșeuri agro-forestiere care rezultă din toaletarea anuală în cantități semnificative); Extinderea zonei de aplicabilitate a tehnicii RMN (în acest caz, utilizată ca instrument pentru obținerea unor rețete optime pentru materialele de construcții pe bază de ciment și deșeuri lignocelulozice); Creșterea vizibilității tinerilor cercetători în spațiul european (diseminarea rezultatelor obținute pe scară largă); Creșterea activității de inovare (cerere de brevet pentru noul material compozit dezvoltat).

Obiectivul proiectului:
Dezvoltarea unui nou material compozit pe bază de ciment prin adăugarea deșeurilor lignocelulozice în scopul creșterii proprietăților specifice și dezvoltării/extinderii tehnicii RMN pentru caracterizarea materialelor de construcție realizate cu deșeuri lignocelulozice, în scopul obținerii unei compoziții optime.

Data începerii contractului: 01/04/2022
Data încheierii contractului: 31/03/2024
Durata proiectului: 24 luni

Sumele contractului:
Valoarea totală de la buget: 250000,00 RON
Valoarea totală cofinanțare (surse proprii): 0,00 RON
Valoarea totală a Contractului: 250000,00 RON

Date de contact:
Director proiect:
Dr. ing. Alexandra-Daniela SCURTU
E-mail: daniela.scurtu@icia.ro

Mentor:
Dr. Fiz. Leontin Ioan DAVID
Facultatea de Fizică, Universitatea Babeș-Bolyai
E-mail: leontin.david@ubbcluj.ro