by icia icia

Durata proiectului: 18 luni.

Domeniu: Energie, mediu și schimbări climatice;

Sub-domeniu: mediu și schimbări climatice;

Rezumat: Activitatea și diversitatea microorganismelor din sol, deosebit de importante pentru funcțiile ecologice ale solului, pot fi reduse de acţiunea cumulativă a activităților antropice și schimbărilor climatice. Conform literaturii de specialitate, există lacune privind impactul schimbărilor climatice, factorilor antropici și gradienților geoclimatici asupra structurii și funcționării microbiodiversității solului. Completarea lacunelor existente și înţelegerea modului în care aceste modificări afectează funcționarea solului vor contribui la dezvoltarea strategiilor și tehnicilor de adaptare și/sau atenuare a modificărilor datorate schimbărilor globale ceea ce face imperios necesară o mai bună apreciere a tiparelor spațiale și factorilor care controlează biomasa și comunitățile microbiene ale solului. Scopul major al MICROPROFILE este de a obţine date despre modul în care gradienţii antropici și factorii geoclimatici influențează microdiversitatea solului pentru stabilirea de conexiuni privind modul în care aceştia ar putea avea impact asupra funcționării solului. Pentru a atinge aceste obiective consorțiul MICROPROFILE va utiliza abordări noi (optimizarea PLFA prin aplicarea izolării prin inoculul BAME combinată cu esteri ai acizilor graşi) și instrumente soft noi (identificarea speciilor actuale de ADN folosind rețelele neuronale BP și teoriile matematice fuzzy) care vor permite evaluarea provocărilor actuale și viitoare ale schimbărilor globale asupra microbiodiversităţii solului.