by icia icia

Anunț concurs CS2

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica, INOE 2000, Filiala Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica (ICIA), cu sediul in str. Donath nr. 67, Cluj-Napoca, scoate la concurs un post de cercetator stiintific gradul II, CSII, domeniul Ingineria resurselor vegetale si animale. Competente solicitate: sa cunoasca tehnici analitice pentru determinarea calitatii factorilor de mediu; sa cunoasca tehnici analitice de prelevare a probelor de apa, aer, sol, vegetale; sa cunoasca tehnici de determinare a nivelului de zgomot; sa cunoasca tehnici/metode de prelucrari preliminare sol, apa, vegetale; sa cunoasca tehnici analitice de certificare a calitatii biocarburantilor si de masurare a emisiilor; sa cunoasca metode de determinare a adulterarilor produselor de origine animala (peste) si implementare in laborator; sa stie modalitati de demonstrare a functionalitatii conceptului de biocombustibil pentru cogenerare; sa cunoasca procedura de validare la nivel de laborator; sa aiba cunostinte despre formularea si realizarea de furaje pentru acvaculturi pe baza de proteine alternative inclusiv metode/tehnici/tehnici pentru caracterizarea calitatii furajelor; sa aiba cunostinte despre tehnici/metode de optimizare retetelor furajelor; sa aiba cunostinte despre modalitati de identificare a necesarului nutritional pentru diferite tipuri de acvaculturi; sa cunoasca tehnici/metode de culegere date spatiale pentru regiuni biogeografice; sa aiba cunostinte despre reprezentare grafica a distributiei spatiale pentru parametrii reprezentativi pentru regiuni biogeografice; sa aiba cunostinte de siguranta si securitate in munca; sa posede permis de conducere, categoria B, experienta min 3 ani; sa aiba disponibilitate pentru deplasari in tara si munca de teren (prelevari de probe de mediu); sa aiba aviz pentru lucrul la inaltime; sa aiba instruire in domeniul managementului calitatii (ISO 17025). Locul desfasurarii concursului: sediul ICIA Cluj-Napoca. Dosarele de concurs se depun la secretariatul ICIA Cluj-Napoca. Termenul limita de depunere: 08.09.2023. Informatii suplimentare cu privire la conditiile de participare, continutul dosarului de concurs precum si in legatura cu desfasurarea concursului se pot obtine la sediul ICIA Cluj-Napoca sau la telefon 0264-420590 (persoana de contact: dr. Cecilia Roman, cecilia.roman@icia.ro).

Documente anexate:

by icia icia

Anunț concurs CS I

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000, Filiala Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica (ICIA), cu sediul in str. Donath nr. 67, Cluj-Napoca, scoate la concurs un post de cercetator stiintific gradul I, CSI, domeniul Ingineria Materialelor.

Competente solicitate:

 • sa aiba cunostinte si sa dezvolte metode de laborator pentru retinerea poluantilor din ape (coloranti, metale grele) folosind diverse materialelor adsorbante (zeoliti, alge, plante, rasini schimbatoare de ioni);
 • sa aiba cunostinte si sa dezvolte metode de recuperare a metalelor grele prin metode electrochimice;
 • sa aiba cunostinte despre metode analitice de extractie selectiva Au si Ag, realizarea de teste electrochimice pentru separarea Au si Ag, inclusiv analiza si interpretare date;
 • sa aiba cunostinte si sa dezvolte metode de pregatire a materialelor adsorbante (zeoliti, alge, plante, rasini schimbatoare de ioni) pentru retinerea poluantilor din mediu (coloranti, metale grele din ape reziduale);
 • sa aiba cunostinte si sa proiecteze/dezvolte instalatii de retinere a poluantilor din mediu folosind materiale adsorbante, in regim continuu si discontinuu;
 • sa aiba cunostinte si sa dezvolte modele matematice pentru a efectua modelarea la echilibru si modelarea cinetica a proceselor de retinere a poluantilor din mediu;
 • sa aiba cunostinte si sa aplice metodologia de design experimental referitor la identificarea conditiilor optime de retinere a poluantilor din mediu;
 • sa aiba cunostinte si sa dezvolte metode de crestere a microalgelor;
 • sa aiba cunostinte si sa dezvolte metode de extractie lipide si pigmenti din microalge;
 • sa aiba cunostinte privind metode si tehnici analitice cromatografice de determinare a calitatii factorilor de mediu: sol, apa, vegetatie;
 • sa aiba cunostinte si sa dezvolte tehnologii de extractie lipide din microalge;
 • sa aiba cunostinte si sa dezvolte tehnologii de extractie zaharuri reducatoare din microalge;
 • sa aiba cunostinte si sa dezvolte tehnologii de transesterificare directa in vederea obtinerii biocombustil din microalge;
 • sa aiba cunostinte si sa dezvolte tehnologii de transesterificare in cataliza acida in vederea obtinerii biocombustil din microalge;
 • sa aiba cunostinte si sa dezvolte tehnologii de transesterificare in cataliza bazica in vederea obtinerii biocombustil din microalge;
 • sa aiba instruire in domeniul managementului calitatii (ISO 17025).

Locul desfasurarii concursului: sediul ICIA Cluj-Napoca. Dosarele de concurs se depun la secretariatul ICIA Cluj-Napoca.

Termenul limita de depunere: 05.05.2023.

Informatii suplimentare cu privire la conditiile de participare, continutul dosarului de concurs precum si in legatura cu desfasurarea concursului se pot obtine la sediul ICIA Cluj-Napoca sau la telefon 0264-420590 / 0755038705 (persoana de contact: dr. Cecilia Roman, cecilia.roman@icia.ro).

Documente anexate:

by icia icia

Anunț concurs CS I

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000, Filiala Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica (ICIA), cu sediul in str. Donath nr. 67, Cluj-Napoca, scoate la concurs un post de cercetator stiintific gradul I, CSI, domeniul Ingineria resurselor vegetale si animale.

Competente solicitate:

 • Sa aiba cunostinte privind metode de determinare a hidrocarburilor policiclice aromate din apa, sol si din materii prime si produse finite (carne din diferite regiuni anatomice, grasime, diferite tipuri de specialitati, salamuri, prospaturi, etc.);
 • Sa aiba cunostinte privind metode de determinare a vitaminelor hidro si liposolubile din probe alimentare, diferite matrici;
 • Sa aiba cunostinte privind metode de determinare a antibioticelor din probe alimentare, diferite matrice;
 • Sa aiba cunostinte privind metode de determinare a pesticidelor din probe de mediu;
 • Sa aiba cunostinte privind metode de determinare a acidului malic si acidului lactic din probe de vin;
 • Sa aiba cunostinte privind metode de determinare organisme modificate genetic;
 • Sa aiba cunostinte privind metode analitice de determinare microtoxine prin lichid-cromatografie din probe de mediu (sol, apa, vegetatie, aliment);
 • Sa aiba cunostinte privind determinarea calitatii alimentelor prin analiza Raman;
 • Sa aiba cunostinte privind metode SEM aplicata probelor de mediu;
 • Sa aiba cunostinte privind metode analitice de determinare a adulterarilor produselor alimentare – diferite matrice si implementarea lor in laborator;
 • Sa aiba cunostinte privind metode de extractie a principiilor active din plante (frunze, fructe, flori si mladite) in lichide supercritice;
 • Sa aiba cunostinte de prelucrare date (MS Office);
 • Sa aiba cunostinte privind formularea unor retete cu continut de proteina alternativa pentru nutritia animala si umana;
 • Sa aiba cunostinte privind noi surse de proteine;
 • Sa aiba cunostinte privind dezvoltarea de noi metode de extractie a proteinelor alternative;
 • Sa aiba cunostinte privind formularea si realizarea de furaje pentru acvaculturi pe baza de proteine alternative;
 • Sa aiba cunostinte privind formularea si realizarea de alimente noi pe baza de proteine alternative;
 • Instruire in domeniul managementului calitatii ISO 17025;
 • Instruire in domeniul competentelor antreprenoriale.

Locul desfasurarii concursului: sediul ICIA Cluj-Napoca. Dosarele de concurs se depun la secretariatul ICIA Cluj-Napoca.

Termenul limita de depunere: 05.05.2023. Informatii suplimentare cu privire la conditiile de participare, continutul dosarului de concurs precum si in legatura cu desfasurarea concursului se pot obtine la sediul ICIA Cluj-Napoca sau la telefon 0264-420590 (persoana de contact: dr. Cecilia Roman, cecilia.roman@icia.ro).

Documente anexate:

by icia icia

Anunț concurs CS II

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000, Filiala Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica (ICIA), cu sediul in str. Donath nr. 67, Cluj-Napoca, scoate la concurs un post de cercetator stiintific gradul II, CSII, domeniul Ingineria resurselor vegetale si animale.

Competente solicitate:

 • studiul/analiza gaz cromatografica a abundentei si structurii fenotipice a microbiotei solului pe baza profilului acizilor grasi derivati din fosfolipidele (PLFA) membranei celulare;
 • determinarea ciclului de viata al microbiotei pe baza raportului dintre profilele acizilor grasi derivati din glicolipide (GLFA) si lipide neutre (NLFA) pentru fiecare grupare fenotipica, prin gaz cromatografie;
 • studiul/analiza reactiilor enzimatice si biochimice implicate in ciclul C. N, P, S mediate de microbiota solului, prin tehnici spectroscopice si spectrometrie de masa;
 • studiul/analiza spectroscopica a functiilor catabolice ale microbiotei solului cu privire la consumul aminelor, amino acizilor, carbohidratilor, acizilor carboxilici, compusilor fenolici si al polimerilor naturali;
 • studiul/analiza gaz cromatografica a respiratiei heterogene (RH) a microorganismelor din sol si a respiratiei microorganismelor din sol induse prin adaos specific de substrat (SIR);
 • aplicarea metodelor numerice inverse pentru predictia serviciilor ecosistemice ale solului mediate de microorganisme;
 • dezvoltarea metodei de analiza gaz cromatografica a abundentei si structurii fenotipice a microbiotei din medii acvatice, pe baza pofilului de acizi grasi derivati din fosfolipidele (PLFA) membranei celulare;
 • evaluarea perturbarii structurii acizilor grasi (FAME/PLFA) din membrana celulara a microbiotei acvatice expuse la presiuni antropogene;
 • interpretarea rezultatelor aplicand metode statistice avansate precum analiza multifactoriala (MFA), analiza redundantei (RDA) si analiza corespondentei canonice (CCorA) dintre abundenta/structura fenotipica a microbiotei acvatice si factori antropogeni perturbanti identificati;
 • studiul abundentei si structurii fenotipice a microbiotei din pesteri, sedimente de pesteri, depuneri de calcit, etc. prin gaz cromatografie;
 • analiza gaz-cromatografica a profilului organic (carbohidrati, amino acizi, acizi organici) a probelor solide/lichide prelevate din pesteri;
 • analiza gaz cromatogratica a lantului trofic din pesteri pe baza continutului extins de metil esteri ai acizilor grasi;
 • instruire in domeniul managementului calitatii (ISO 17025).

Locul desfasurarii concursului: sediul ICIA Cluj-Napoca. Dosarele de concurs se depun la secretariatul ICIA Cluj-Napoca.

Termenul limita de depunere: 05.05.2023. Informatii suplimentare cu privire la conditiile de participare, continutul dosarului de concurs precum si in legatura cu desfasurarea concursului se pot obtine la sediul ICIA Cluj-Napoca sau la telefon 0264-420590 (persoana de contact: dr. Cecilia Roman, cecilia.roman@icia.ro).

Documente atașate:

by icia icia

Anunț concurs

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000, Filiala Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica (ICIA), cu sediul in str. Donath nr. 67, Cluj-Napoca, scoate la concurs un post de Cercetator stiintific gradul III, CSIII, domeniul Ingineria mediului. Competente solicitate:

 • sa aiba cunostinte privind tehnici analitice precum volumetrie, spectroscopia UV-VIS si spectrometrie de masa – principii de baza si aplicatii;
 • sa aiba cunostinte privind materialele zeolitice brute si dezvoltarea de metode de activare a acestora;
 • sa aiba cunostinte privind verificarea eficacitatii materialului zeolitic activat, functie de domeniul de utilizare propus;
 • sa aiba cunostinte privind identificarea functiilor biogeochimice mediate de microbiota solului si stabilirea modificarilor induse de acestea;
 • sa aiba cunostinte privind intocmirea rapoartelor de risc privind impactul surselor de apa potabile asupra sanatatii umane;
 • organizarea de instruiri pentru utilizarea celei mai bune metode de monitorizare si protectie a surselor de apa subterane;
 • organizarea de evenimente / workshop-uri nationale / internationale tematice;
 • sa aiba instruire in domeniul managementului calitatii (ISO 17025).

Locul desfasurarii concursului: sediul ICIA Cluj-Napoca. Dosarele de concurs se depun la secretariatul ICIA Cluj-Napoca. Termenul limita de depunere: 06.01.2023. Informatii suplimentare cu privire la conditiile de participare, continutul dosarului de concurs precum si in legatura cu desfasurarea concursului se pot obtine la sediul ICIA Cluj-Napoca sau la telefon 0264-420590 / 0755038705 (persoana de contact: dr. Cecilia Roman, cecilia.roman@icia.ro).

Declarație date personale
Condiții de concurs
Tematică

by icia icia

Anunț concurs

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000, Filiala Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica (ICIA), cu sediul in str. Donath nr. 67, Cluj-Napoca, scoate la concurs un post de cercetator stiintific gradul III, CSIII, domeniul Ingineria Resurselor vegetale si animale. Competente solicitate:

 • sa aiba cunostinte privind tehnici de cultivare a microorganismelor pe medii de cultura si izolare in cultura pura;
 • identificarea unor microorganisme precum: Salmonella spp., Listeria monocytogenes, Clostridium perfringens, Escherichia coli, Enterobacteriaceae, Campylobacter spp. PCR- etape, componente, aplicatii; izolare si purificare ADN;
 • sa aiba cunostinte desprea detectia produsilor amplificati prin electroforeza in gel de agaroza/Electroforeza ADN;
 • sa aiba cunostinte despre determinarea spectrofotometrica a puritatii si concentratiei ADN-ului;
 • studiul diversitatii genetice folosind markerii RAPD si RFLP;
 • sa aiba cunostinte privind adulterarea alimentelor;
 • sa aiba cunostinte despre tehnologii de crestere a algelor cu un raport optim cost-beneficiu
 • sa aiba cunostinte despre recoltarea probelor biologice
 • sa aiba cunostinte despre incercarea la nivel de laborator laborator a unor metode de monitorizare a bacteriilor patogene cu probe din surse de apa potabila;
 • sa aiba cunostinte privind analiza comparativa a unor metode analitice din punct de vedere: costuri, eficienta, precizie, flexibilitate, posibilitate de implementare;
 • sa aiba cunostinte privind validarea protocoalelor de monitorizare a apelor subterane de diferite calitati;
 • sa aiba instruire in domeniul managementului calitatii (ISO 17025).

Locul desfasurarii concursului: sediul ICIA Cluj-Napoca. Dosarele de concurs se depun la secretariatul ICIA Cluj-Napoca. Termenul limita de depunere: 06.01.2023. Informatii suplimentare cu privire la conditiile de participare, continutul dosarului de concurs precum si in legatura cu desfasurarea concursului se pot obtine la sediul ICIA Cluj-Napoca sau la telefon 0264-420590 / 0755038705 (persoana de contact: dr. Cecilia Roman, cecilia.roman@icia.ro).

Declarație date personale
Condiții de concurs
Tematică

by icia icia

Anunt concurs CS3

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică, INOE 2000, Filiala Institutul de Cercetări pentru Instrumentație Analitică (ICIA), cu sediul in str. Donath nr. 67, Cluj-Napoca, caută specialist – echivalent cercetător științific gradul III, CS III domeniul Ingineria resurselor vegetale și animale, pentru completarea echipei proiectului SOILSERV, SENSING, MAPPING, INTERCONNECTING: TOOLS FOR SOIL FUNCTIONS AND SERVICES VALUATION, proiect care se va depune în cadrul Programului PNRR Componenta C9. Support for the Private Sector, Research, Development and Innovation, „I8. Development of a program to attract highly specialized human resources from abroad in research, development and innovation activities„. Competențe solicitate: Să aibă cunoștințe privind evaluarea serviciilor sistemice ale solului; Să aibă cunoștințe privind identificarea sistemelor de conservarea a solului pentru o agricultură durabilă, sisteme antierozionale, lucrări minime, semănat direct; Să aibă cunoștințe despre aplicarea unor metode de cercetare în laborator şi teren pentru evaluarea însuşirilor fizice, hidrofizice, agrochimice şi agrobiologice ale solului; Să aibă cunoștințe de aplicare tehnici/metode de evaluare a biodiversității solului; Să aibă cunoștințe despre analiza în teren a zonelor care vor fi alese pentru studiu și identificarea realizării de asolamente, rotația culturilor şi agrotehnica diferenţiată; Să aibă cunoștințe privind modalități de descriere/identificare a abundenței și funcționarii microbiotei solului. Atribuții în proiect: elaborarea planului de prelevare probe pentru regiunile biogeografice continental, stepic, alpin, deltaic; participare la prelevarea probelor în regiunile menționate; realizare documentare în vederea elaborării planurilor de prelevare; analiza, interpretarea și corelarea datelor de sol obținute în laborator cu cele obținute pe teren; interpretarea datelor experimentale privind funcțiile solului mediate de microbiota pentru regiunea biogeografică continental. Termenul limita de depunere a dosarelor: 21 octombrie 2022, orele 12.00. Locul desfășurării evaluării: sediul ICIA Cluj-Napoca – 24.10.2022. Informații suplimentare cu privire la condițiile de eligibilitatea conform ROPOVA – INOE revizia 8/2021, precum și în legătură cu desfășurarea evaluării se pot obține la sediul ICIA Cluj-Napoca sau la telefon 0264-420590 (persoana de contact: dr. Cecilia Roman, cecilia.roman@icia.ro).

 

 

by icia icia

Anunț concurs

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000, Filiala Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica (ICIA), cu sediul in str. Donath nr. 67, Cluj-Napoca, scoate la concurs un post de cercetator stiintific gradul III, CSIII, domeniul Ingineria materialelor. Competente solicitate: •sa aiba cunostinte despre metode analitice aplicabile pentru caracterizarea materialelor; •sa aiba cunostinte de microscopie de forță atomică, AFM, si microscopie optică; •sa aiba cunostinte despre metode de procesare a filmelor subțiri; •sa aiba cunstinte privind utilizarea algelor/microlagelor ca sursa de energie regenerabila; •sa aiba cunostinte de analiza costurilor implicate si identificare tip de valorificare optim pentru extractia carbohidratilor din alge & microalge • sa aiba cunostinte privind identificarea metodelor optime pentru extractia lipidelor din punct de vedere costuri – eficienta; •sa aiba cunstinta privind metode si tehnici de caracterizare si verificare materiale obtinute prin adsorbtia vitaminelor (vitamina D3 in forma colecalciferol – CHL si vitamina K2 in forma menachinona 4 – MK-4) pe hidroxiapatita cristalina, amorfa si cristalina partial amorfa; •sa aiba cunsotinte privind validarea metodelor analitice la nivel de laborator si implementarea in laborator •sa aiba competențe electronice; •instruire in domeniul managementului calitatii (ISO 17025). Locul desfasurarii concursului: sediul ICIA Cluj-Napoca. Dosarele de concurs se depun la secretariatul ICIA Cluj-Napoca. Termenul limita de depunere: 24 iunie 2022. Informatii suplimentare cu privire la conditiile de participare, continutul dosarului de concurs precum si in legatura cu desfasurarea concursului se pot obtine la sediul ICIA Cluj-Napoca sau la telefon 0264-420590 / 0755038705 (persoana de contact: dr. Cecilia Roman, cecilia.roman@icia.ro).

Condiții concurs
Tematică concurs
Declarație prelucrare date personale

by icia icia

Anunț concurs

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000, Filiala Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica (ICIA), cu sediul in str. Donath nr. 67, Cluj-Napoca, scoate la concurs un post de cercetator stiintific, CS, domeniul Ingineria Mediului. Competente solicitate: •tehnici de caracterizare fizico-chimica a pigmentilor obtinuti prin extractie din alge si microalge •metode de extractie pigmenti din alge si microalge •principii de sinteza a nanofibrelor de tip nanofibră + substanță activă •metode si tehnici analitice aplicate pentru caracterizarea fizico-chimică a nanofibrelor •metode de determinare a continutului de metale din deseuri de placi electronice •metode de analiza primara a deseului de placi electronice in vederea extractiei metalelor continute de acestea •tehnici spectrometrice aplicate in analize de evaluare a calitatii factorilor de mediu (sol, apa, alimente) •aplicarea tehnicii DGT in evaluarea calitatii mediului •metode de preparare si prelucrare a probelor •instruire in domeniul managementului calitatii (ISO 17025). Locul desfasurarii concursului: sediul ICIA Cluj-Napoca. Dosarele de concurs se depun la secretariatul ICIA Cluj-Napoca. Termenul limita de depunere: 24 iunie 2022. Informatii suplimentare cu privire la conditiile de participare, continutul dosarului de concurs precum si in legatura cu desfasurarea concursului se pot obtine la sediul ICIA Cluj-Napoca sau la telefon 0264-420590 / 0755038705 (persoana de contact: dr. Cecilia Roman, cecilia.roman@icia.ro).

Metodologie
Tematică și bibliografie

by icia icia

Anunț concurs

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000, Filiala Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica (ICIA), cu sediul in str. Donath nr. 67, Cluj-Napoca, scoate la concurs un post de cercetator stiintific gradul II, CSII, domeniul Ingineria Mediului. Competente solicitate: •sa cunoasca tehnici analitice pentru determinarea calitatii factorilor de mediu (pH-metrie, determinarea azotului total si carbonului organic total, determinarea indicelui de permanganat, realizare rapoarte de validare, prelucrari preliminare sol si apa, determinari indici de poluare); •sa aiba cunostinte despre metode analitice de testare a capacitatii polimerilor de a complexa metale, •sa aiba cunostinte despre metode analitice de caracterizare a metalelor pretioase; •sa aiba cunostinte despre metode de analiza a biomasei (alge si microalge) in diferite etape de crestere; •sa aiba cunostinte despre metode avansate de extractie a unor produsi valorosi din alge, microalge si plante; •sa aiba cunostinte despre metode analitice de investigare a obiectelor de patrimoniu din ceramica glazurata si utilizarea metodelor analitice in caracterizarea fizico-chimica a artefactelor istorice; •sa aiba cunostinte despre procedurile de masurare a concentratiei de radon in apa; •sa aiba cunostinte privind vulnerabilitatea si necesitatea protectiei surselor de apa subterana; •sa aiba cunostinte despre evaluarea riscului privind continutul de radon din sursele de apa; •sa aiba instruire in domeniul managementului calitatii (ISO 17025). Locul desfasurarii concursului: sediul ICIA Cluj-Napoca. Dosarele de concurs se depun la secretariatul ICIA Cluj-Napoca. Termenul limita de depunere: 09.03.2022. Informatii suplimentare cu privire la conditiile de participare, continutul dosarului de concurs precum si in legatura cu desfasurarea concursului se pot obtine la sediul ICIA Cluj-Napoca sau la telefon 0264-420590 / 0755038705 (persoana de contact: dr. Cecilia Roman, cecilia.roman@icia.ro).

Condiții concurs
Criterii concurs
Listă comisii