by icia icia

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică, INOE 2000, Filiala Institutul de Cercetări pentru Instrumentație Analitică (ICIA), cu sediul în str. Donath nr. 67, Cluj-Napoca, scoate la concurs un post de cercetător științific gradul III, CS III domeniul Ingineria mediului, perioadă determinată, în cadrul proiectului SOILSERV, SENSING, MAPPING, INTERCONNECTING: TOOLS FOR SOIL FUNCTIONS AND SERVICES VALUATION, contract nr. 760104/23.05.2023, proiect în cadrul Programului PNRR Componenta C9. Support for the Private Sector, Research, Development and Innovation, „I8. Development of a program to attract highly specialized human resources from abroad in research, development and innovation activities”. Competențe solicitate: să aibă cunoștințe privind cartografierea şi evaluarea serviciilor ecosistemice; să aibă cunoștințe privind analiza spațială în diferite medii GIS (ArcGIS, QGIS) și platforme (de exemplu, Google Earth Engine); să aibă cunoștințe despre serviciile ecosistemice ale solului; managementul mediului și schimbări climatice. Atribuții în proiect: realizarea inventarului presiunilor schimbărilor climatice și al presiunilor antropice pentru regiunile biogeografice: alpină, continentală, panonică, stepică și Marea Neagră, pe baza determinărilor realizate în proiect. Locul desfășurării concursului: sediul ICIA Cluj-Napoca. Dosarele de concurs se depun la secretariatul ICIA Cluj-Napoca. Termenul limită de depunere: 07.05.2024. Informații suplimentare cu privire la condițiile de participare, conținutul dosarului de concurs precum și în legătură cu desfășurarea concursului se pot obține la sediul ICIA Cluj-Napoca sau la telefon 0264-420590 (persoana de contact: dr. Cecilia Roman, cecilia.roman@icia.ro).

Condiții concurs
Declarație date personale
Tematică