by icia icia

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000, Filiala Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica (ICIA), cu sediul in str. Donath nr. 67, Cluj-Napoca, scoate la concurs un post de cercetator stiintific gradul III, CS III, in domeniul Ingineria resurselor vegetale si animale. Competente solicitate: Sa cunoasca tehnici si metode de modelare spațială și cartografiere a solului; Sa cunoasca tehnici de evaluare a serviciilor sistemice ale solului; Sa cunoasca tehnici/metode de evaluare a biodiversitatii solului; Sa cunoasca metode/tehnici de evaluare a impactului microbiotei solului asupra serviciilor sistemice furnizate de sol; Sa cunoasca metode/tehnici de descriere/identificare a abundenței și funcționarii microbiotei solului; Sa cunoasca tehnici/metode de evaluare a functiilor solului si serviciile acestuia; Sa aiba cunostinte privind analiza consecințelor acțiunii tehnologiilor de extracție a lipidelor și zaharurilor reducătoare și tehnologiilor de obținere biocombustibil din microalge asupra solului si asupra functiilor ecosistemice ale solului; Sa aiba cunostinte privind pentru formularea de propuneri pentru remedierea solului si valorificarea serviciilor ecosistemice ale solului; Sa aiba cunostinte privind analiza si interpretarea datelor LCA cu formularea unor solutii pentru conservarea/refacerea microbiodiversitatii solului.Locul desfasurarii concursului: sediul ICIA Cluj-Napoca. Dosarele de concurs se depun la secretariatul ICIA Cluj-Napoca. Termenul limita de depunere: 05.04.2024. Informatii suplimentare cu privire la conditiile de participare, continutul dosarului de concurs precum si in legatura cu desfasurarea concursului se pot obtine la sediul ICIA Cluj-Napoca sau la telefon 0264-420590 / 0755038705 (persoana de contact: dr. Cecilia Roman).

Documente relevante: tematică, condiții de concurs, declarație prelucrare date personale.