by icia icia
Obiective: Scopul principal al proiectului consta in dezvoltarea de metodologii analitice bazate pe utilizarea unor tehnici neconventionale (metoda DGT (Gradienti de Difuzie in straturi Subtiri) combinata cu metode spectrometrice) destinate investigarii mecanismelor care stau la baza modificarii mobilitatii si a specierii metalelor sub influenta sistemului planta-sol

OBIECTIVE Proiectul are urmatoarele obiective generale:

 • Extinderea domeniului de aplicabilitate a metodei DGT combinata cu metode spectrometrice pentru studiul modificarii mobilitatii metalelor din rizosfera;
 • Studiul modificarii mobilitatii metatelor din rizosfera unor specii de plante hiperacumulatoare sub influenta mecanismelor sistemului de radacini;
 • Cresterea vizibilitatii si impactului international al cercetarii romanesti in domeniul fitoremedierii solurilor contaminate.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • Design studiu. Elaborarea modelelor experimentale pentru utilizarea metodei DGT si metodelor spectrometrice pentru investigarea modificarii mobilitatii metalelor in rizosfera;
 • Experimentarea metodei DGT combinata cu metode spectrometrice pentru evaluarea schimbarii mobilitatii metalelor in rizosfera si sol;
 • Studii privind modificarea mobilitatii metalelor in rizosfera plantelor hiperacumulatoare;
 • Elaborare model de corelare intre mobilitatea metalelor si bioacumulare si evaluarea capacitatii de bioacumulare a diferitelor specii de plante;
 • Diseminare rezultate.
PREZENTARE      Scopul principal al proiectului consta in dezvoltarea de metodologii analitice bazate pe utilizarea unor tehnici neconventionale (metoda DGT (Gradienti de Difuzie in straturi Subtiri)) combinata cu metode spectrometrice) destinate investigarii mecanismelor care stau la baza modificarii mobilitatii si a specierii metalelor sub influenta sistemului planta-sol. Vor fi abordate doua modele de design experimental: ►depunerea dispozitivelor DGT atat in compartimentul de sol care a inclus rizosfera plantelor (dupa cresterea plantelor in conditii controlate) cat si in compartimentul de sol exterior rizosferei si analiza comparativa a mobilitatii metalelor; ►depunerea dispozitivelor DGT la o distanta de cativa milimetri de o membrana semipermeabila care inconjoara un compartiment de sol cu radacini fibroase, cu densitate ridicata.

  

   Elemente de noutate:

 • Utilizarea unor noi tipuri design experimental prin care sa se compare mobilitatea metalelor din sol si rizosfera, care sa permita evaluarea modificarea disponibilitatii sub influenta sistemului de radacini al plantelor;
 • Utilizarea LA-ICP-MS pentru analiza rasinii din dispozitivul DGT si analiza in sectiunea tranversala a radacinii plantelor in vederea evaluarii ordinii preferentiale de tranfer al metalelor din sol in planta;
 • Utilizarea dispozitivelor DGT cu rasina Fe-oxid si a unei membrane Nafion incarcata negativ pentru a evalua mobilitatea speciilor de AsIII si AsV in sol si rizosfera;
 • Elaborarea unui model de corelare intre modificarea mobilitatii metalelor si bioacumulare.
REZULTATE ESTIMATE
 • Documentatie privind modelul de corelatie a mobilitatii metalor din rizosfera – caracter hiperacumulativ;
 • Documentatie privind modelul experimental pentru utilizarea metodei DGT si metodelor spectrometrice pentru investigarea mobilitatii metalelor;
 • Pagina web;
 • Raport metoda de evaluare a mobilitatii metalelor bazata pe utilizarea DGT si LA-ICP-MS;
 • Raport metoda de evaluare a transferului preferential din rizosfera solului, bazata pe utilizarea DGT si LA-ICP-MS;
 • Raport de evaluare privind modificarea mobilitatii metalelor de catre diverse specii de plante;
 • Raport privind ordinea preferentiala de transfer al metalelor;
 • Raport privind corelatiile intre mobilitatea metalelor si parametrii fizico-chimici ai solului;
 • Raport privind mecanismele de transfer al unor specii de plante;
 • Model de corelare mobilitate metalele – bioacumulare;
 • Cerere brevet;
 • Articole publicate in reviste de specialitate din domeniul chimiei analitice si a evaluarii factorilor de mediu, cotate ISI;
 • Prezentari de lucrari stiintifice la conferinte nationale si internationale.
REZULTATE OBTINUTE Etapa 1 – 2011

 • Documentatie privind modelul de corelatie a mobilitatii metalor din rizosfera – caracter hiperacumulativ;
 • Documentatie privind modelul experimental pentru utilizarea metodei DGT si metodelor spectrometrice pentru investigarea mobilitatii metalelor;
 • Pagina web.

Etapa 2 – 2012

 • 2 modele experimentale pentru evaluarea modificarii biodisponibilitatii metalelor in rizosfera;
 • Raport metoda DGT combinata cu metode spectrometrice pentru determinarea mobilitatii metalelor experimentata;
 • Raport metoda DGT combinata cu LA-ICP-MS pentru estimarea ordinii preferentiale de transfer a metalelor experimentata;
 • Raport privind mobilitatea metalelor in rizosfera unor specii de plante hiperacumulatoare;
 • Raport privind ordinea preferentiala de transfer din sol in planta;
 • 3 participari cu lucrari stiintifice la conferinte internationale;
 • 2 articole publicate in reviste cotate ISI (IF cumulat = 3.511, AIS = 1.7275).

Etapa 3 – 2013

 • Raport privind caracterul acumulator al unor specii de plante;
 • Model de corelare intre mobilitatea metalelor si bioacumulare;
 • 2 articole publicate in reviste cotate ISI si 1 articol trimis spre publicare;
 • 2 participari cu lucrari stiintifice la manifestari stiintifice;
 • 1 cerere de brevet de inventie depusa la OSIM;
 • 1 monografie publicata (in press) Editura EFES Cluj-Napoca.

Diseminare rezultate:

Articole ISI

 1. Marin Senila, Erika Levei, Lacrimioara Senila, Assessment of metals bioavailability to vegetables under field conditions using DGT, single extractions and multivariate statistics, Chemistry Central Journal, 2012, 6, 119 Disponibil aici
 2. Marin Senila, Erika Levei, Lacrimioara Senila, Oana Cadar, Mirela Miclean, Study of relationships between the metals content in native vegetation and soil using multivariate analysis, Studia Universitatis Babes-Bolyai Chemia, 2012, 57, 27 Disponibil aici
 3. Marin Senila, Claudiu Tanaselia, Elena Rimba, Investigations on arsenic mobility changes in rizosphere of two ferns species using DGT technique, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 2013, 8, 145 Disponibil aici
 4. Mirela Miclean, Erika Levei, Oana Cadar, Marin Senila, Ioan Stefan Groza, Comparison of two empirical models for soil to ryegrass transfer of metals in Baia Mare mining area, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 2013, 8 (4), 93-100 Disponibil aici

Prezentari conferinte

 1. Marin Senila, Erika Levei, Cecilia Roman, Csaba Paizs, Correlations between metals concentration in soils from a mining-affected area and accumulation in edible plants using multivariate analysis, 4th International Congress „Soil Science for the Benefit for the Mankind and Environment” EUROSOIL 2012, Bari, Italia, 2th to 6th July, 2012.
 2. Marin Senila, Erika Levei, Csaba Paizs, Analytical performance parameters for metals determination in vegetables using USN-ICP-OES, XVIII International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, Ungaria, 24th September, 2012.
 3. Marin Senila, Claudiu Tanaselia, Investigations on arsenic mobility changes in rizosphere of two ferns species using DGT technique, Environmental Legislation, Safety Engineering and Disaster Management, ELSEDIMA, Cluj-Napoca, Romania, 25th to 27th October, 2012.
 4. Marin Senila, Erika Levei, Roman Cecilia, Csaba Paizs, Biodisponibilitatea plumbului in soluri contaminate și necontaminate din NV României evaluatã prin tehnica gradienților de difuzie in filme subțiri (DGT), extracþii chimice și acumulare în vegetale, 6th Workshop on Optoelectronic Techniques for Environmental Monitoring, 11th to 13th June 2013, „Politehnica” University of Timisoara, Romania
 5. Marin Senila, Csaba Paizs, Use of TD- AAS technique for determination of mercury trapped by DGT devices from soil solution, acceptat pentru prezentare la DGT Conference Lancaster University, 9th to 11th July, 2013 Lancaster, UK.

Publicarea unei monografii

 1. A fost elaborata o monografie: “Metode de evaluare a mobilitatii metalelor in probe de mediu”, autor Marin Senila, 185 pagini, in press la Editura EFES Cluj-Napoca.

Depunere cerere brevet de inventie

 1. A fost realizata o cerere de brevet: „Metodologie de evaluare a mobilitatii metalelor din rizosfera plantelor”, inregistrata la OSIM cu numarul A00694/23.09.2013.

 

Alte Informatii PN-II-RU-PD-2011-3-0050

Mentor: Csaba Paizs
Contact: marin.senila@icia.ro

Documente relevante:
Raport stiintific, Faza 1Raport stiintific, Faza 2

Raport stiintific final