Denumire Program NUCLEU:

Consolidarea excelentei stiintifice in optoelectronica si domenii conexe prin sinergia politicilor de cercetare si inovare nationale, regionale si ale Uniunii europene, conform viziunii SNCISI 2022-2027 (OPTRONICA VII)

Titlu proiect:

Cercetari avansate privind crearea de noi cunostinte, incurajarea stiintei deschise prin asigurarea vizibilitatii rezultatelor stiintifice si dezvoltarii, accesului liber si conectivitatea infrastructurilor de cercetare
Tinta 6 – Analiza consecintelor actiunii tehnologiilor (tehnologii de extractie a lipidelor si zaharurilor reducatoare si tehnologii de obtinere biocombustibil din microalge) asupra mediului inconjurator (Ob 2)

Contract nr: 11N / 2023
Domeniu: analiza ciclului de viata, economie circulara, protectia mediului

Autoritatea Contractanta

Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii

Abstract

Proiectul are ca scop determinarea si analizarea impactului asupra mediului inconjurator generat de tehnologia de extractie lipide si tehnologia de extractie zaharuri reducatoare din microalge (tehnologii realizate de INCDO-INOE 2000, Filiala ICIA). Analizarea impactului asupra mediului inconjurator se va realiza prin aplicarea analizei ciclului de viata – LCA (Life Cycle Analysis). Totodata, se va analiza si impactul asupra mediului inconjurator generat de trei tehnologii de obtinere biocombustibil din microalge dezvoltate de INCDO-INOE 2000, Filiala ICIA. Identificarea categoriilor de impact asupra mediului inconjurator are importanta in optimizarea tehnologiilor aplicate microalgelor in vederea aplicarii si respectarii principiilor economiei circulare si asigurarii sustenabilitatii acestora. Analiza ciclului de viata este un instrument competent si valoros in evaluarea si determinarea categoriilor de impact asupra mediului inconjurator fiind un instrument de baza in aplicarea economiei circulare. Cu ajutorul LCA pot fi obtinute informatii eficiente si necesare in demararea unei afaceri, afaceri al caror impact asupra mediului inconjurator poate fi diminuat cu succes. De asemenea, LCA poate contribui la cresterea beneficiilor economice aferente afacerii. De asemenea, extractia de lipide si zaharuri reducatoare si obtinerea de biocombustibil din microalge constituie surse de produse generatoare de energie alternativa. Microalgele sunt considerate surse de compusi valorosi, precum vitamine, pigmenti, acizi grasi (lipide) si surse de biocombustibil. Avand in vedere contaminarea mediului inconjurator prin extractia, prelucrarea si arderea combustibililor fosili, si limitarea acestora ca resurse, biocombustibilul obtinut din microalge constituie energie alternativa. Potentialele efecte negative asupra mediului inconjurator generate de arderea si obtinerea biocombustibilului pot fi de o intensitate si agresivitate cu mult mai reduse decat efectele produse in urma producerii si arderii combustibililor fosili. Concomitent, obtinerea de biocombustibil din microalge este o tehnologie prietenoasa cu mediul si semnificativ mai avantajoasa si convenabila, comparativ cu procesele de obtinere a combustibililor fosili.

Obiectivul proiectului:

Pentru atingerea rezultatelor estimate se are in vedere atingerea obiectivului specific: Corelarea activitatii de cercetare si inovare cu provocarile societale din Agenda Strategica de Cercetare „Hrana, bioeconomie, resurse naturale, biodiversitate, agricultura si mediu”. Analiza consecintelor actiunii tehnologiilor (tehnologii de extractie a lipidelor si zaharurilor reducatoare din microalge si tehnologii de obtinere biocombustibil din microalge) asupra mediului inconjurator, prin aplicarea analizei ciclului de viata, LCA (Life Cycle Analysis raspunde principiilor economiei circulare si transpune „life cycle thinking” intru-un cadru cantitativ.

Rezultatele estimate:

 • Tehnologie de extractie lipide din microalge
 • Tehnologie de extractie zaharuri reducatoare din microalge
 • Tehnologie de transesterificare in cataliza acida in vederea obtinerii de biocombustibil din microalge
 • Tehnologie de transesterificare in cataliza bazica in vederea obtinerii de biocombustibil din microalge
 • Tehnologie de transesterificare directa in vederea obtinerii de biocombustibil din microalge
 • LCA aplicata tehnologiei de extractie lipide din microalge
 • LCA aplicata tehnologiei de extractie zaharuri reducatoare din microalge
 • LCA aplicata tehnologiei de transesterificare in vederea obtinerii de biocombustibil din microalge
 • Articole stiinsifice in reviste din baze de date recunoscute international
 • Cerere Brevet – tehnologie de obtinere biocombustibil din microalge
 • Comunicari la manifestari stiintifice de profil
 • Organizare workshop

Data inceperii contractului: 03/01/2023
Data incheierii contractului: 31/12/2026
Durata proiectului: 48 luni