EURALIM – Infrastructura de cercetare europeana pentru siguranta alimentara – determinarea autenticitatii si depistarea fraudelor alimentare

Domeniu stiintific

INCDO-INOE 2000, Filiala Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica, ICIA Cluj-Napoca pornind de la experienta, expertiza si rezultatele detinute, unele unice si de pionierat pe plan regional si national, propune realizarea unei infrastructuri de cercetare (IC) noi si emergente, de interes national si european, o Infrastructura de cercetare europeana pentru siguranta alimentara – determinarea autenticitatii si depistarea fraudelor alimentare, EURALIM, de tip open acces care sa raspunda in totalitate cerintelor formulate de ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures) „Infrastructurile de cercetare ESFRI sunt facilitati, resurse sau servicii cu caracter unic, identificate de catre comunitatile europene de cercetare pentru a realiza activitati de cercetare de top in toate domeniile”. Aflata in prezent in faza de proiect, nucleul de pornire al noii infrastructuri propuse prin prezentul proiect este localizat intr-un singur sit, Cluj-Napoca, Regiunea NV, Filiala ICIA avand o masa critica de specialisti capabila sa sustina functionarea, dezvoltarea experimentelor si obtinerea saltului de cunoastere in domeniul de excelenta si unicitate al infrastructurii operationale.

Domeniul stiintific in care EURALIM isi va desfasura activitatea: Sanatate si alimentatie, domeniu care se regaseste in Roadmap-ul ESFRI si in raportul CRIC si este corelat cu domeniul de specializare inteligenta Bioeconomie, din SNCDI.

Obiectivele strategice incluse in Strategia Nationala CDI la care raspunde IC EURALIM:

 • OS1. Crearea unui mediu stimulativ pentru initiativa sectorului privat: rezultatele activitatii de cercetare obtinute, brevetele care vor fi realizate sunt instrumente de (1) antrenare a antreprenoriatului prin realizarea unor entitati de tip start-up si spin-off si a (2) comercializare a rezultatelor prin licentierea/comercializarea brevetelor. In plus, proiectele de cercetare care vor antrena si IMM-urile, finalizate cu rezultate de interes pentru mediul economic, pot documenta real increderea in parteneriate public-privat.
 • OS2. Sustinerea specializarii inteligente: domeniile activitatii de cercetare propuse implica, demonstreaza si sustin specializarea inteligenta prin determinarea autenticitatii, trasabilitatii, depistarea fraudelor alimentare si analiza microbiodiversitatii solurilor – toate cu metode analitice avansate si softuri de mare finite.
 • OS3. Concentrarea unei parti importante a activitatilor CDI pe probleme societale. Prin activitatea depusa (tematiceile de cercetare care vor fi abordate) si serviciile de cercetare si analize chimice oferite, EURALIM raspunde urmatoarelor probleme societale: Sanatate, schimbari demografice si bunastare; Securitatea alimentara, agricultura si silvicultura sustenabile, cercetare marina, maritima si de interior a apei, precum si bioeconomie; Combaterea schimbarilor climatice, mediu, utilizarea eficienta a resurselor si a materiilor prime; Europa intr-o lume in schimbare – societati incluzive, inovatoare si reflexive; Societati sigure – protejarea libertatii si a securitatii Europei si a cetatenilor sai.
 • OS4. Sustinerea aspiratiei catre excelenta in cercetarea la frontiera cunoasterii: activitatea de cercetare depusa va fi una complexa si interdisciplinara, imbinand armonios domenii sinergice: agricultura, stiinta solului, management agricol, biodiversitate, tehnologii alimentare, biotehnologii, calitatea alimentului, softuri specializate. Diseminarea pe scara larga a rezultatelor, participarea la competitii internationale, parteneriatele strategice si international care vor fi realizate, participarea cu brevetele realizate la targuri specializate, schimburile de experienta, stagiile de pregatire in laboratoare din UE toate vor sta la baza internationalizarii cercetarii din Romania si, mai ales, vor ajuta la impunerea si recunoasterea acesteia in strainatate.

Asigurarea sigurantei alimentare este o componenta importanta a solutionarii unor provocari societale legate de calitatea vietii si asigurarea unei dezvoltari sustenabile iar EURALIM are capacitatea de a contribui la realizarea obiectivelor de baza ale Strategiilor regionale si nationale precum:

 • Strategia Regionala de Inovare a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest: in stransa legatura cu obiectivul general al Strategiei Regionale de Inovare, EURALIM urmareste cresterea competitivitatii economiei regionale prin dezvoltarea unei culturi a inovarii si a unui sistem integrat de suport pentru inovare, una din liniile de actiune a strategiei fiind Dezvoltarea infrastructurii regionale suport pentru inovare si sustinerea polilor de excelenta.
 • Strategia pentru Cercetare si Inovare Regionala prin Specializare Inteligenta RIS 3 Regiunea NV – EURALIM are capacitatea de a contribui la realizarea obiectivelor RIS3 din Regiunea de Dezvoltare NV in care a fost identificata Prioritatea I.1 – AGROALIMENTAR. Regiunea are un potential agricol bun in special pentru cultivarea legumelor si fructelor, respectiv pentru cresterea animalelor, in acest caz fiind prezent intregul lant valoric. De asemenea, regiunea detine avantaj comparativ in domeniul grasimilor si uleiurilor animale sau vegetale.
 • Planul National de CDI: Obiectivele proiectului sunt corelate cu Planul National de CDI, infrastructura dezvoltata permite crearea de cunoastere, respectiv obtinerea unor rezultate stiintifice si tehnologice de varf, competitive pe plan european, in scopul cresterii vizibilitatii internationale a cercetarii romanesti si a transferarii ulterioare a rezultatelor in practica socio-economica iar transferul rezultatelor obtinute va reprezenta o parghie pentru cresterea competitivitatii economiei romanesti prin inovare, cu impact la nivelul agentilor economici si transferul cunostintelor in practica economica;
 • Strategia Nationala pentru Ocupare: EURALIM va facilita si asigura investitia in capitalul uman, dezvoltarea resurselor umane din activitatea de cercetare, modernizarea sistemelor de cercetare si formare profesionala, cresterea accesului la ocupare.
 • Strategia Nationala de Competitivitate 2021-2027: Proiectul, prin atingerea tintelor asumate, indeplineste criteriile de competitivitate economica si sustenabilitate. Realizarea EURALIM, operationalizarea /functionarea lui la parametrii estimati ca contribui la cresterea competitivitatii solicitantului si a sectorului AGRICULTURA – NUTRITIE. Fiind o infrastructura de cercetare inovativa, studiile preliminare realizate de unitatea coordonatoare inainte de a realiza prezenta propunere, au aratat potentialul foarte ridicat pentru recunoasterea europeana si aderarea la retelele de profil nationale/internationale.

Scop (pe scurt)

Misiune. EURALIM doreste sa devina initiatorul unei mari infrastructuri de cercetare nationala care sa devina un pol de dezvoltare regionala pentru teme cu care Europa se confrunta tot mai acut in ultimii ani: (1) determinarea autenticitatii produselor (trasabilitatea); (2) depistarea fraudelor alimentare; (3) evaluarea impactului schimbarilor globale asupra microbiodiversitatii solului in vederea propunerii unor solutii viabile care sa asigure un management durabil al resurselor agricole.

Scopul principal al infrastructurii EURALIM consta in asigurarea unui control mai riguros al sigurantei alimentare pe intreg lantul alimentar, from farm to fork, prin dezvoltarea de metode analitice de determinare a autenticitatii produselor si depistare a fraudelor alimentare si propunere de solutii care sa asigure un management agricol durabil, prin conservarea microbiodiversitatii solului (fig. 1).

Dezvoltarea unei noi infrastructuri de cercetare precum cea propusa inseamna dezvoltarea unei organizatii de cercetare performante care este si va fi capabila sa devina un operator regional la nivelul Regiunii NV si national, va concentra resurse umane si infrastructura materiala de excelenta si prin toata activitatea depusa va incuraja parteneriatele de tip public-public si public-privat, va atrage fonduri pentru activitatea de cercetare pentru cresterea impactului acesteia si va facilita inovarea.

Obiectiv strategic. Infrastructura de cercetare EURALIM dezvoltata va asigura factorii care influenteaza in mod decisiv securitatea alimentara data de calitatea produselor, forta de munca si dotarea tehnologica: educatie, cercetare si inovatie. Acesti trei factori constituie si obiectivul strategic major al EURALIM, cu trimitere la unele dintre cele mai actuale domenii de cercetare pe plan mondial: siguranta alimentara printr-un management agricol responsabil si sustenabil care sa raspunda cerintelor asigurarii securitatii alimentare, parte componenta a securitatii nationale.

Obiective majore

 • Obtinerea statutului de mare infrastructura de cercetare europeana si inscrierea in ESFRI, oferind acces deschis utilizatorilor (nationali si straini), in sistem competitiv, pe baza unui set specializat de servicii stiintifice si tehnice;
 • Crearea unor consortii nationale de cercetare – RoRIC;
 • Dezvoltarea unor noi protocoale de lucru si noi metode analitice, robuste si rapide pentru determinarea: autenticitatii, adulterarilor, prezentei reziduurilor chimice, originii de provenienta a materiilor prime, valorii nutritive, microbiodiversitatii solului.
  • Nota: Protocoalele de lucru si metodele analitice noi dezvoltate vor oferi suport institutiilor de control la nivel national si international, responsabile pentru (i) verificarea sigurantei alimentare si (ii) elaborarea unor planuri de management agricol durabil si sustenabil, pentru depasirea limitarilor tehnologice pe care le prezinta actualele metode in vederea asigurarii securitatii nationale.

Obiective specifice

 • Sa aduca valoare adaugata ariei de cercetare romanesti si sa asigure o imbunatatire reala a performantelor stiintifice si tehnologice, comparativa cu standardele internationale acceptate in domeniul siguranta alimentara – fraude alimentare – management agricol;
 • Cresterea vizibilitatii nationale si internationale prin: organizarea si participarea la manifestari stiintifice de specialitate, cresterea numarului de publicatii in reviste de specialitate (in special in cele cotate ISI) si a numarului de brevete;
 • Cresterea potentialului de cercetare-dezvoltare prin:
  • formare profesionala continua si asigurarea unei cariere in cercetare,
  • dezvoltare institutionala;
 • Dezvoltarea parteneriatelor cu institute, universitati si intreprinderi in vederea valorificarii rezultatelor cercetarii prin transferul lor cat mai rapid catre entitati interesate de implementarea lor;
 • Sa asigure accesul liber, in acord cu legislatia in vigoare referitor la mari infrastructuri de cercetare;
 • Sa asigure o mobilitate marita cercetatorilor implicati in programele si proiectele de cercetare derulate de EURALIM;
 • Sa incurajeze si sa promoveze diseminarea rezultatelor si sa se angajeze cat mai mult in transferul tehnologic in domeniul siguranta alimentara-fraude alimentare-management agricol durabil;
 • Sa ofere argumente fundamentate stiintific factorilor decizionali pentru modificari pertinente ale legislatiei din domeniul siguranta alimentare –- fraude alimentare – management agricol durabil in vederea asigurarii securitatii alimentare si dezvoltarii sustenabile;
 • Sa stimuleze dezvoltarea tehnologica in domeniul IMM-urilor sau al statiunilor agricole prin serviciile de cercetare oferite, valorificand astfel expertiza si infrastructura umana si materiala detinute/pe care le va detine.

Rezultate estimate. Prin componentele sale, IC EURALIM contribuie la:

 • obtinerea si diseminarea de noi cunostinte in domeniul chimiei analitice, protectiei mediului (alimentul si solul sunt factori de mediu decisivi), microbiodiversitatii solului si calitatii alimentelor;
 • progresul domeniului Instrumentatie analitica prin dezvoltarea unor noi concepte si instrumente de verificare a autenticitatii, trasabilitatii si calitatii alimentului si analiza microbiodiversitatii solului;
 • ofera conditii esentiale comunitatii stiintifice, atat pentru cercetarea fundamentala cat si pentru cea aplicativa in domeniul sigurantei alimentului si a microbiodiversitati solului;
 • va aduce dovezi stiintifice factorilor decizionali romani si europeni pentru modificari ale legislatiei de profil, deoarece in legislatia nationala si UE nu exista in prezent o definitie a fraudei din sectorul alimentar.
  • Nota: Global Food Safety Initiative (GFSI) include conceptul de Vulnerabilitate la fraude alimentare (susceptibilitatea sau expunerea la o deficienta care poate afecta sanatatea consumatorilor si/sau are un impact economic sau reputational asupra unei companii producatoare de alimente, datorita unor operatiuni incorecte care nu-i sunt adresate) sub umbrela Sistemului de management al sigurantei alimentului (SMSA). (https://mygfsi.com/, https://sracserviciigrup.ro/sistem-de-management-al-sigurantei-alimentelor-smsa-conform-iso-220002018/)

Documente atașate: Fișă EURALIM (RO) | Fișă EURALIM (EN)