Titlu proiect

Cercetări de frontieră privind realizarea de metode, tehnologii, produse și servicii inovatoare utilizate în soluționarea problematicii globale si creșterea competitivității bazate pe cunoaștere (PN 23 05 02 02)


Obiectivul proiectului:
Impulsionarea inovării în domeniile de specializare inteligentă proprii institutului, ca parte a ecosistemelor de inovare regionale, naționale si globale

Ținta 2 (ICIA):
Tehnici avansate pentru obținerea filmelor active polimerice pentru panouri fotovoltaice

Contract nr: 11N/03.01.2023

Domeniu:
Energie regenerabilă, nanomateriale, filme subţiri

Obiectiv proiect Ținta 2:
Dezvoltarea de sisteme, metode, servicii si tehnici integrative pentru susținerea ecosistemelor de inovare asociate specializării inteligente „5.1 Optoelectronica”


Abstract

În cadrul acestui proiect, (Tinta 2) se vor dezvolta tehnologii pentru a modifica morfologia moleculară a materialului activ/film subtire destinat construcției unor celule solare organice. Sunt dezvoltate noi metode de depunere și de procesare, metode care permit împerecherea unor noi polimeri donori și acceptori, pentru a optimiza nanostructura filmului subțire care va constitui stratul activ al unor aplicații destinate producerii de energie (celule solare).

Rezultatele estimate Ținta 2:

 • Studiu documentar privind cerințele pentru filmele subțiri pentru celule fotovoltaice
 • Proiect dispozitiv de procesare/structurare PROFILS
 • Dispozitiv de procesare filme subtiri
 • Tehnica noua PROFILS de procesare a filmelor subțiri
 • Filme subțiri prin noua tehnica realizata PROFILS, utilizând polimeri conjugați, ME: min 3 rețete
 • Filme subțiri prin noua tehnica realizata PROFILS , utilizând polimeri conjugați+fulerene, ME: min 3 rețete
 • Proiect dispozitiv de depunere blade-coating (BC)
 • Dispozitiv de depunere BC, ME
 • Tehnica noua BC optimizata
 • Filme subțiri din polimeri conjugați obținute prin tehnica BC, ME: min 3 rețete
 • Filme subțiri obținute prin depunere BC si procesare PROFILS: min 3 rețete
 • 6 Articole științifice in baza de date internaționala
 • 2 cereri de brevet (dispozitiv PROFILS + Dispozitiv BC)

Faza 1 Tinta 2 ‚”Proiectare dispozitiv PROFILS 1″

Proiectarea unui dispozitiv destinat procesării filmelor subţiri pentru modificarea structurii acestora

Rezultate obținute:

 • Studiu documentar privind cerințele pentru filmele subțiri pentru celule fotovoltaice
 • Proiect dispozitiv de procesare/structurare PROFILS
 • 1 Articol științific ISI, FI 3.748
  • Petrovai, I.; Todor-Boer, O.; David, L.; Botiz, I. Growth of Hybrid Perovskite Crystals from CH3NH3PbI3–XClx Solutions Subjected to Constant Solvent Evaporation Rates. Materials 2023, 16, 2625, doi:10.3390/ma16072625.
 • 1 Comunicare la conferinta internationala:
  • 33RD Edition of the international conference – Preparing the future by promoting excellence”, Iasi, Romania, 2-5 martie 2023 cu lucrarea “Crystallization behavior of CSA deposited Poly(3-hexylselenophene)”, autori: Otto Todor-Boer, Ioan Botiz

Faza 9, Tinta 2, „Realizare dispozitiv PROFILS si elaborarea unei noi tehnici pentru procesarea filmelor subtiri.”

Rezultate obtinute:

 • 1 articol știintific in baza de date international: “Generation of Hybrid Lead Halide CH3NH3PbI3-xClx Perovskite Crystals via Convective Self-Assembly”, Petrovai, I.; Todor-Boer, O.; Vulpoi, A.; David, L.; Botiz, I.; Coatings 2023, 13(6), 1130, doi: 10.3390/coatings13061130 (FI2022=3,4; Q2).”
 • 1 Comunicare la conferinta internationala: “The International Conference on Novel Materials Fundamentals and Applications” 15-18.10.2023, Slovacia, Strbske Pleso, cu lucrarea “Thin Film Microstructure Optimization Chamber”, autori: Otto Todor-Boer, Tudor Blaga”
 • Cerere brevet: A100658 din 06.11.2023.: „Procedeu pentru modificarea microstructurii filmelor subțiri polimeric”, Todor-Boer Otto, Roman Cecilia.
 • Date experimentale: Raport privind caracteristicile noii tehnici PROFILS elaborate
 • Raport analiza si interpretare date
 • Tehnică nouă PROFILS de procesare a filmelor subtiri
 • Tehnica nouă PROFILS optimizată
 • Dispozitiv de procesare filme subtiri
 • Filme subţiri prin noua tehnică realizată PROFILS utilizand polimeri conjugati, ME: min. 3 retete

Faza 18, Tinta 2, „Realizare (prin spin-coating)si procesare filme subtiri prin tehnica PROFILS utilizand polimeri conjugati si polimeri conjugati+fulerene (Partea I).”

Rezultate obtinute:

 • Filme subtiri prin noua tehnică realizată PROFILS, utilizand polimericonjugaţi+fulerene, ME: 1 reţetă.

Faza 23, Tinta 2, “Realizare (prin spin-coating)si procesare filme subtiri prin tehnica PROFILS utilizand polimeri conjugati si polimeri conjugati+fulerene (Partea II)”

Rezultate obtinute:

 • 1 articol științific in baza de date internațională (indexata ISI) Processing of Thin Films Based on Cellulose Nanocrystals and Biodegradable Polymers by Space-Confined Solvent Vapor Annealing and Morphological Characteristics” Lacrimioara Senila, Ioan Botiz, Cecilia Roman, Dorina Simedru, Monica Dan, Irina Kacso, Marin Senila, Otto Todor-Boer, Materials, 2024, 17(7), 1685, https://doi.org/10.3390/ma17071685 (FI2022=3,4; Q2).
 • Raport privind caracteristicile optoelectronice filme obținute
 • Raport de optimizare
 • Filme subțiri prin noua tehnica realizata PROFILS utilizând polimeri conjugați+fule-rene, ME: min 2 retete
 • Masa rotunda

 


Director de program: Dr. Doina Nicolae
Responsabil proiect : Dr. Mariana Braic
Responsabil faza: Dr. Otto Todor-Boer