Titlu proiect

Cercetări de frontieră privind realizarea de metode, tehnologii, produse și servicii inovatoare utilizate în soluționarea problematicii globale si creșterea competitivității bazate pe cunoaștere (PN 23 05 02 02)


Obiectivul proiectului:
Impulsionarea inovării în domeniile de specializare inteligentă proprii institutului, ca parte a ecosistemelor de inovare regionale, naționale si globale

Ținta 2 (ICIA):
Tehnici avansate pentru obținerea filmelor active polimerice pentru panouri fotovoltaice

Contract nr: 11N/03.01.2023

Domeniu:
Energie regenerabilă, nanomateriale, filme subţiri

Obiectiv proiect Ținta 2:
Dezvoltarea de sisteme, metode, servicii si tehnici integrative pentru susținerea ecosistemelor de inovare asociate specializării inteligente „5.1 Optoelectronica”


Abstract

În cadrul acestui proiect, (Tinta 2) se vor dezvolta tehnologii pentru a modifica morfologia moleculară a materialului activ/film subtire destinat construcției unor celule solare organice. Sunt dezvoltate noi metode de depunere și de procesare, metode care permit împerecherea unor noi polimeri donori și acceptori, pentru a optimiza nanostructura filmului subțire care va constitui stratul activ al unor aplicații destinate producerii de energie (celule solare).

Rezultatele estimate Ținta 2:

 • Studiu documentar privind cerințele pentru filmele subțiri pentru celule fotovoltaice
 • Proiect dispozitiv de procesare/structurare PROFILS
 • Dispozitiv de procesare filme subtiri
 • Tehnica noua PROFILS de procesare a filmelor subțiri
 • Filme subțiri prin noua tehnica realizata PROFILS, utilizând polimeri conjugați, ME: min 3 rețete
 • Filme subțiri prin noua tehnica realizata PROFILS , utilizând polimeri conjugați+fulerene, ME: min 3 rețete
 • Proiect dispozitiv de depunere blade-coating (BC)
 • Dispozitiv de depunere BC, ME
 • Tehnica noua BC optimizata
 • Filme subțiri din polimeri conjugați obținute prin tehnica BC, ME: min 3 rețete
 • Filme subțiri obținute prin depunere BC si procesare PROFILS: min 3 rețete
 • 6 Articole științifice in baza de date internaționala
 • 2 cereri de brevet (dispozitiv PROFILS + Dispozitiv BC)

Faza 1 Tinta 2 ‚”Proiectare dispozitiv PROFILS 1 »

Proiectarea unui dispozitiv destinat procesării filmelor subţiri pentru modificarea structurii acestora

Rezultate obținute:

 • Studiu documentar privind cerințele pentru filmele subțiri pentru celule fotovoltaice
 • Proiect dispozitiv de procesare/structurare PROFILS
 • 1 Articol științific ISI, FI 3.748
  • Petrovai, I.; Todor-Boer, O.; David, L.; Botiz, I. Growth of Hybrid Perovskite Crystals from CH3NH3PbI3–XClx Solutions Subjected to Constant Solvent Evaporation Rates. Materials 2023, 16, 2625, doi:10.3390/ma16072625.
 • 1 Comunicare la conferinta internationala:
  • 33RD Edition of the international conference – Preparing the future by promoting excellence”, Iasi, Romania, 2-5 martie 2023 cu lucrarea “Crystallization behavior of CSA deposited Poly(3-hexylselenophene)”, autori: Otto Todor-Boer, Ioan Botiz

Director de program: Dr. Doina Nicolae
Responsabil proiect : Dr. Mariana Braic
Responsabil faza: Dr. Otto Todor-Boer