icia

Workshop INOE

Science for environment and climate in Romania

21-22 April 2021

The issues of environment and climate changes have become a global concern in the last years, with regional and local particularities. We invite you to learn about, and virtually visit the infrastructure for observing and characterizing the environment using advanced optoelectronic techniques @ INOE.

Romania has invested about 13.5 mil. EUR in the framework of the CEO-Terra project (Research Centre for Environment and Earth Observation) in order to build the necessary capacities for the pan-European research infrastructure ACTRIS (Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure) and in the same time to increase its contribution to the ground segment of the European Space Agency program for Earth Observation.

Part of the infrastructure financed by the CEO-Terra project supports advanced research on unconventional pollution sources, such as solid waste incineration. One of the most critical urban air quality problems in Europe, especially in Central and Eastern Europe, is the frequent incidence of high levels of respirable particles (PM10 / PM2.5).

Join us on 21st of April to see the new and upgraded laboratories, find out about access opportunities at the Magurele centre for Atmosphere and Radiation Studies, and meet our scientists and stakeholders. The workshop will be organized via webex. Please contact nnicol@inoe.ro for details and connection link.

Join us on 22nd of April to learn about solid waste burning effect on ambient air quality in Central and Eastern Europe. The workshop will be organized via webex. Please contact mluminita@inoe.ro for details and connection link.

icia

Anunt concurs

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000, Filiala Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica (ICIA), cu sediul in str. Donath nr. 67, Cluj-Napoca, scoate la concurs un post de Cercetator Stiintific gradul III, CSIII, domeniul Ingineria Mediului. Competente solicitate: •economia circulară și managementul ecologic; •analiza si identificarea varietatii optime de alge/ microalge utilizabila in tratarea apelor industriale poluate; •tehnologii de crestere a algelor cu raport optim cost-beneficiu; •determinarea activitatii concentratiilor sarurilor biliare conform standardelor in domeniu; •metode de preparare a probelor biologice destinate extractiei nanoparticule de Au din matrici biologice; •realizarea de analize chimice si protocoale de lucru privind comportamentul in vitro al biomaterialelor (eliberare in fluide biologice simulate); •aplicarea metodelor analitice pentru caracterizarea nanopulberilor prin: difractie de raze X (XRD), spectrometrie cu fluorescenta de raze X (XRF), spectroscopie in infrarosu cu transformata Fourier (FT-IR); •tehnici de analiza a materialelor prin relaxometrie (tehnica RMN); •evaluarea factorilor de mediu prin tehnica HPLC (apa, sol, aer); •analiza continutului de metale din probe de mediu; •instruire in domeniul managementului calitatii (ISO 17025). Locul desfasurarii concursului: sediul ICIA Cluj-Napoca. Dosarele de concurs se depun la secretariatul ICIA Cluj-Napoca. Termenul limita de depunere: 05.05.2021. Informatii suplimentare cu privire la conditiile de participare, continutul dosarului de concurs precum si in legatura cu desfasurarea concursului se pot obtine la sediul ICIA Cluj-Napoca sau la telefon 0264 420590/ 0755 038705 (persoana de contact: dr. Cecilia Roman, cecilia.roman@icia.ro).

Condiții concurs

icia

Anunt concurs

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000, Filiala Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica (ICIA), cu sediul in str. Donath nr. 67, Cluj-Napoca, scoate la concurs un post de Cercetator Stiintific gradul II, CSII, domeniul Ingineria Mediului. Competente solicitate: •sa aiba cunostinte/ sa dezvolte metode de evaluare a calitatii apelor subterane prin determinarea continutului de metale si ioni din probe de apa, sol si plante legumicole; •sa aiba cunostinte/ sa dezvolte metode de evaluare a contaminarii cu metale si compusi ai azotului (NO2-, NO3-, NH4+) a apelor subterane si solului; •sa aiba cunostinte si sa efectueze determinarea poluarii unei arii geografice prin determinarea indicilor de poluare (gradul de poluare, indicelui de poluare cu metale grele, si indicelui de evaluare a poluarii cu metale grele) ai apei subterane si solului; •sa aiba cunostinte privind evaluarea calitatii apei subterane utilizand indexul de calitate al apelor potabile (DWQI) si indicele de calitate al apei (WQI); •sa aiba cunostinte si sa aplice modelul de transfer al metalelor si compusilor azotului din apa – sol, sol – plante; •sa aiba cunostinte/sa aplice si sa efectueze corelarea indicilor de poluare ai solului si identificarea surselor de poluare cu metale a apelor subterane si solului. •sa aiba cunostinte/ sa dezvolte metode de analize fizico-chimice distructive, cvasi-nedistructive, nedistructive aplicabile pentru categorii de artefacte din metal, minerale si roci, ceramica si sticla; •sa aiba cunostinte/ sa dezvolte metode de determinare a compozitiei chimice elementale a unor artefacte (metal, ceramica, sticla, roci) prin analiza distructiva; •sa aiba cunostinte despre metode spectrometrice de investigatie a probelor arheologice/artefactelor istorice; •sa aiba cunostinte despre tehnici si metode de masurare ale proportiei C: N: P pe organisme prelevate din diferite pesteri din Romania; •sa aiba cunostinte privind aplicarea/realizarea LCA •sa aiba instruire in domeniul managementului calitatii (ISO 17025). Locul desfasurarii concursului: sediul ICIA Cluj-Napoca. Dosarele de concurs se depun la secretariatul ICIA Cluj-Napoca. Termenul limita de depunere: 05.05.2021. Informatii suplimentare cu privire la conditiile de participare, continutul dosarului de concurs precum si in legatura cu desfasurarea concursului se pot obtine la sediul ICIA Cluj-Napoca sau la telefon 0264 420590/ 0755 038705 (persoana de contact: dr. Cecilia Roman, cecilia.roman@icia.ro).

Condiții concurs
Criterii concurs
Lista comisii

icia

Anunt concurs

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000, Filiala Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica (ICIA), cu sediul in str. Donath nr. 67, Cluj-Napoca, scoate la concurs un post de Cercetator Stiintific, CS, domeniul Ingineria resurselor vegetale si animale. Competente solicitate: •Tehnici de cultivare a microorganismelor pe medii de cultura si izolare in cultura pura; •Identificarea unor microorganisme precum: Salmonella spp., Listeria monocytogenes, Clostridium perfringens, Escherichia coli, Enterobacteriaceae, Campylobacter spp. PCR- etape, componente, aplicatii; •Izolare si purificare ADN; •Detectie produsi amplificati prin electroforeza in gel de agaroza/ Electroforeza ADN; •Determinare spectrofotometrica a puritatii si concentratiei ADN-ului; •Studiul diversitatii genetice folosind markerii RAPD si RFLP; •Riscuri care pot aparea la interventiile asistate robotic; •Determinarea adulterarii alimentelor; •Tehnologii de crestere a algelor cu un raport optim cost-beneficiu; •Grad de protectie IP 65 si norme specifice de siguranta; •Recoltarea probelor biologice; •Instruire in domeniul managementului calitatii (ISO 17025). Locul desfasurarii concursului: sediul ICIA Cluj-Napoca. Dosarele de concurs se depun la secretariatul ICIA Cluj-Napoca. Termenul limita de depunere: 05.05.2021. Informatii suplimentare cu privire la conditiile de participare, continutul dosarului de concurs precum si in legatura cu desfasurarea concursului se pot obtine la sediul ICIA Cluj-Napoca sau la telefon 0264 420590/ 0755 038705 (persoana de contact: dr. Cecilia Roman, cecilia.roman@icia.ro).

Condiții concurs

icia

Anunț concurs

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000, Filiala Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica (ICIA), cu sediul in str. Donath nr. 67, Cluj-Napoca, scoate la concurs un post de cercetator stiintific gradul II, CSII, domeniul Ingineria resurselor vegetale si animale. Competente solicitate: Metode de determinare a hidrocarburilor policiclice aromate din apă, sol si din materii prime şi produse finite (carne din diferite regiuni anatomice, grăsime, diferite tipuri de specialităţi, salamuri, prospături, etc.); Metode de determinare a vitaminelor hidro si liposolubile din probe alimentare, diferite matrici; Metode de determinare a antibioticelor din probe alimentare, diferite matrici; Metode de determinare a pesticidelor din probe de mediu; Metode de determinare a acidului malic şi acidului lactic din probe de vin; Metode de determinare organisme modificate genetic; Metode analitice de determinare microtoxine prin lichid-cromatografie din probe de mediu (sol, apa, vegetatie, aliment); Determinarea calitatii alimentelor prin analiza Raman; Metoda SEM aplicata probelor de mediu; Metode analitice de determinare a adulterarilor produselor alimentare – diferite matrice si implementare in laborator INOE; Metode de extractie a principiilor active din plante (frunze, fructe, flori si mladite) în lichide supercritice; Instruire în domeniul managementului calității ISO 17025; Instruire in domeniul competentelor antreprenoriale. Dosarele de concurs se depun la secretariatul ICIA Cluj-Napoca. Termenul limita de depunere: 06.01.2021. Informatii suplimentare cu privire la conditiile de participare, continutul dosarului de concurs precum si in legatura cu desfasurarea concursului se pot obtine la sediul ICIA Cluj-Napoca sau la telefon 0755038705 (persoana de contact: dr. Cecilia Roman, cecilia.roman@icia.ro).

Documente atașate:

icia

Anunț concurs

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000, Filiala Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica (ICIA), cu sediul in str. Donath nr. 67, Cluj-Napoca, scoate la concurs un post de cercetator stiintific gradul III, CSIII, domeniul Ingineria resurselor vegetale si animale. Competente solicitate: ¨studiul/analiza gaz cromatografica a abundentei si structurii fenotipice a microbiotei solului pe baza profilului acizilor grasi derivati din fosfolipidele (PLFA) membranei celulare; ¨determinarea ciclului de viata al microbiotei pe baza raportului dintre profilele acizilor grasi derivati din glicolipide (GLFA) si lipide neutre (NLFA) pentru fiecare grupare fenotipica, prin gaz cromatografie; ¨studiul/analiza reactiilor enzimatice si biochimice implicate in ciclul C. N, P, S mediate de microbiota solului, prin tehnici spectroscopice si spectrometrie de masa; ¨studiul/analiza spectroscopica a functiilor catabolice ale microbiotei solului cu privire la consumul aminelor, amino acizilor, carbohidratilor, acizilor carboxilici, compusilor fenolici si al polimerilor naturali; ¨studiul/analiza gaz cromatografica a respiratiei heterogene (RH) a microorganismelor din sol si a respiratiei microorganismelor din sol induse prin adaos specific de substrat (SIR); ¨aplicarea metodelor numerice inverse pentru predictia serviciilor ecosistemice ale solului mediate de microorganisme; ¨dezvoltarea metodei de analiza gaz cromatografica a abundentei si structurii fenotipice a microbiotei din medii acvatice, pe baza pofilului de acizi grasi derivati din fosfolipidele (PLFA) membranei celulare; ¨evaluarea perturbarii structurii acizilor grasi (FAME/PLFA) din membrana celulara a microbiotei acvatice expuse la presiuni antropogene; ¨interpretarea rezultatelor aplicand metode statistice avansate precum analiza multifactoriala (MFA), analiza redundantei (RDA) si analiza corespondentei canonice (CCorA) dintre abundenta/structura fenotipica a microbiotei acvatice si factori antropogeni perturbanti identificati;  ¨studiul abundentei si structurii fenotipice a microbiotei din pesteri, sedimente de pesteri, depuneri de calcit, etc. prin gaz cromatografie; ¨analiza gaz-cromatografica a profilului organic (carbohidrati, amino acizi, acizi organici) a probelor solide/lichide prelevate din pesteri; ¨analiza gaz cromatogratica a lantului trofic din pesteri pe baza continutului extins de metil esteri ai acizilor grasi; instruire in domeniul managementului calitatii (ISO 17025). Locul desfasurarii concursului: sediul ICIA Cluj-Napoca. Dosarele de concurs se depun la secretariatul ICIA Cluj-Napoca. Termenul limita de depunere: 06.01.2021. Informatii suplimentare cu privire la conditiile de participare, continutul dosarului de concurs precum si in legatura cu desfasurarea concursului se pot obtine la sediul ICIA Cluj-Napoca sau la telefon 0755038705 (persoana de contact: dr. Cecilia Roman, cecilia.roman@icia.ro).

Documente atașate: dosar | anexe

icia

Anunt concurs

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000, Filiala Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica (ICIA), cu sediul in str. Donath nr. 67, Cluj-Napoca, scoate la concurs un post de cercetator stiintific gradul III, CSIII, domeniul Ingineria resurselor vegetale si animale. Competente solicitate: sa cunoasca tehnici analitice pentru determinarea calitatii factorilor de mediu; tehnici analitice de prelevare a probelor de apa, aer, sol, vegetale; tehnici de determinare a nivelului de zgomot;  prelucrari preliminare sol, apa, vegetale; tehnici analitice de certificare a calitatii biocarburantilor si de masurare a emisiilor; metode de determinare a adulterarilor produselor de origine animala si implementare in laborator; modalitati de demonstrare a functionalitatii conceptului de biocombustibil pentru cogenerare; sa cunoasca procedura de validare a metodelor analitice la nivel de laborator; sa aiba cunostinte de siguranta si securitate in munca; sa posede permis de conducere, categoria B, experienta min 3 ani; sa aiba disponibilitate pentru deplasari in tara si munca de teren (prelevari de probe de mediu); sa aiba aviz pentru lucrul la inaltime; instruire in domeniul managementului calitatii (ISO 17025). Locul desfasurarii concursului: sediul ICIA Cluj-Napoca. Dosarele de concurs se depun la secretariatul ICIA Cluj-Napoca. Termenul limita de depunere: 11.11.2020. Informatii suplimentare cu privire la conditiile de participare, continutul dosarului de concurs precum si in legatura cu desfasurarea concursului se pot obtine la sediul ICIA Cluj-Napoca sau la telefon 0264-420590 (persoana de contact: dr. Cecilia Roman).

Anexe
Dosar concurs

icia

Anunt concurs

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000, Filiala Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica (ICIA), cu sediul in str. Donath nr. 67, Cluj-Napoca, scoate la concurs un post de cercetator stiintific gradul I, CS I, in domeniul Ingineria mediului. Competente solicitate: sa aiba cunostinte despre tehnologii de obtinere biocombustibili de generatia a II-a si a III-a; sa cunoasca metode green de obtinere biocombustibili; sa cunoasca metode de pretatament si tehnologie de obtinere bioetanol (combustibil lichid) din deseuri lignocelulozice rezultate in cultura vitei de vie; sa cunoasca procedura de demonstrare a functionalitatii conceptului de obtinere bioetanol din biomasa deseu din viticultura si validarea, la diferite nivele TRL; sa aiba cunostinte privind dezvoltarea unor metode analitice de caracterizare a catalizatorilor dupa extractie si tehnici de implementare a lor in laborator; sa aiba cunostinte privind dezvoltarea unor metode analitice de pretratament al catalizatorilor in vederea extractiei metalelor pretioase si tehnici de implementare a lor in laborator; sa cunoasca metode si tehnici analitice cromatografice de determinare a calitatii factorilor de mediu: apa, sol, vegetatie; instruire in domeniul managementului calitatii (ISO 17025). Locul desfasurarii concursului: sediul ICIA Cluj-Napoca. Dosarele de concurs se depun la secretariatul ICIA Cluj-Napoca. Termenul limita de depunere: 09.10.2020. Informatii suplimentare cu privire la conditiile de participare, continutul dosarului de concurs precum si in legatura cu desfasurarea concursului se pot obtine la sediul ICIA Cluj-Napoca sau la telefon 0264-420590 (persoana de contact: dr. Cecilia Roman).

Anexa 1
Anexa documente
Asumare răspundere
Dosar concurs
Standarde minimale

icia

Anunt concurs

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000, Filiala Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica (ICIA), cu sediul in str. Donath nr. 67, Cluj-Napoca, scoate la concurs un post de cercetator stiintific gradul I, CS I, in domeniul Ingineria resurselor vegetale si animale. Competente solicitate: sa aiba cunostinte privind metodologiile de evaluare a profilului fiziologic al comunitatilor microbiotei; sa aiba cunostinte privind stabilirea rolului profilului fiziologic al comunitatilor microbiotei in functionalitatea solului, sa aiba cunostinte privind evaluarea functiilor biogeochimice ale solului (ciclul C, N, S, P) ca urmare a impactului proceselor globale asupra profilului fiziologic, al comunitatilor microbiotei si identificarea de solutii pentru conservarea acestora; sa aiba cunostinte privind determinarea tiparelor de diversitate a microbiomului din pesteri, pe diferite substraturi si in diferite conditii microclimatice; sa aiba cunostinte privind determinarea biomasei microbiene in substraturi din pesteri si soluri de suprafata; sa aiba cunostinte privind elucidarea unor tipare de diversitate a microbiomului din pesteri in functie de tipul de substrat si in diferite conditii microclimatice; sa aiba cunostinte despre metode si tehnici analitice cromatografice de determinare a impactului schimbarilor climatice asupra biodiversitatii; analiza gaz-cromatografica a profilului organic al solurilor; instruire in domeniul managementului calitatii (ISO17025). Locul desfasurarii concursului: sediul ICIA Cluj-Napoca. Dosarele de concurs se depun la secretariatul ICIA Cluj-Napoca. Termenul limita de depunere: 09.10.2020. Informatii suplimentare cu privire la conditiile de participare, continutul dosarului de concurs precum si in legatura cu desfasurarea concursului se pot obtine la sediul ICIA Cluj-Napoca sau la telefon 0264-420590 (persoana de contact: dr. Cecilia Roman).

Anexa 1
Anexa documente
Asumere raspundere
Dosar concurs
Standarde minimale

icia

Anunt concurs

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000, Filiala Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica (ICIA), cu sediul in str. Donath nr. 67, Cluj-Napoca, scoate la concurs un post de cercetator stiintific gradul II, CS II, in domeniul Ingineria materialelor. Competente solicitate: Sa aiba cunostinte si sa dezvolte metode de laborator pentru retinerea poluantilor din ape (coloranti, metale grele) folosind diverse materialelor adsorbante (zeoliti, alge, plante, rasini schimbatoare de ioni); Sa aiba cunostinte si sa dezvolte metode de recuperare a metalelor grele prin metode electrochimice; Sa aiba cunostinte despre metode analitice de extractie selectiva Au si Ag, realizare de teste electrochimice pentru separarea Au si Ag, inclusiv analiza si interpretare date; Sa aiba cunostinte si sa dezvolte metode de pregatire a materialelor adsorbante (zeoliti, alge, plante, rasini schimbatoare de ioni) pentru retinerea poluantilor din mediu (coloranti, metale grele din ape reziduale); Sa aiba cunostinte si sa proiecteze/dezvolte instalatii de retinere a poluantilor din mediu folosind materiale adsorbante, in regim continuu si discontinuu; Sa aiba cunostinte si sa dezvolte modele matematice pentru a efectua modelarea la echilibru si modelarea cinetica a proceselor de retinere a poluantilor din mediu; Sa aiba cunostinte si sa aplice metodologia de design experimental referitor la identificarea conditiilor optime de retinere a poluantilor din mediu; Sa aiba cunostinte si sa dezvolte metode de crestere a microalgelor; Sa aiba cunostinte si sa dezvolte metode de extractie a lipidelor din microalge; Sa aiba cunostinte pentru realizarea de pelete si brichete (combustibil solid) din deseuri de biomasa rezultate in cultura vitei de vie si metode analitice de caracterizare materie bruta si produs finit; Sa aiba cunostinte pentru demonstrarea functionalitatii conceptului combustibil solid pentru cogenerare si validare, functie de nivelul TRL; Sa aiba cunostinte privind metode si tehnici analitice cromatografice de determinare a calitatii factorilor de mediu: sol, apa, vegetatie, instruire in domeniul managementului calitatii (ISO 17025). Locul desfasurarii concursului: sediul ICIA Cluj-Napoca. Dosarele de concurs se depun la secretariatul ICIA Cluj-Napoca. Termenul limita de depunere: 09.10.2020. Informatii suplimentare cu privire la conditiile de participare, continutul dosarului de concurs precum si in legatura cu desfasurarea concursului se pot obtine la sediul ICIA Cluj-Napoca sau la telefon 0264-420590 (persoana de contact: dr. Cecilia Roman).

Anexa 1
Anexa documente
Asumare răspundere
Dosar concurs
Standarde minimale