icia

Anunț concurs

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000, Filiala Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica (ICIA), cu sediul in str. Donath nr. 67, Cluj-Napoca, scoate la concurs un post de Cercetator stiintific gradul III, CSIII, domeniul Ingineria mediului. Competente solicitate:

 • sa aiba cunostinte privind tehnici analitice precum volumetrie, spectroscopia UV-VIS si spectrometrie de masa – principii de baza si aplicatii;
 • sa aiba cunostinte privind materialele zeolitice brute si dezvoltarea de metode de activare a acestora;
 • sa aiba cunostinte privind verificarea eficacitatii materialului zeolitic activat, functie de domeniul de utilizare propus;
 • sa aiba cunostinte privind identificarea functiilor biogeochimice mediate de microbiota solului si stabilirea modificarilor induse de acestea;
 • sa aiba cunostinte privind intocmirea rapoartelor de risc privind impactul surselor de apa potabile asupra sanatatii umane;
 • organizarea de instruiri pentru utilizarea celei mai bune metode de monitorizare si protectie a surselor de apa subterane;
 • organizarea de evenimente / workshop-uri nationale / internationale tematice;
 • sa aiba instruire in domeniul managementului calitatii (ISO 17025).

Locul desfasurarii concursului: sediul ICIA Cluj-Napoca. Dosarele de concurs se depun la secretariatul ICIA Cluj-Napoca. Termenul limita de depunere: 06.01.2023. Informatii suplimentare cu privire la conditiile de participare, continutul dosarului de concurs precum si in legatura cu desfasurarea concursului se pot obtine la sediul ICIA Cluj-Napoca sau la telefon 0264-420590 / 0755038705 (persoana de contact: dr. Cecilia Roman, cecilia.roman@icia.ro).

Declarație date personale
Condiții de concurs
Tematică

icia

Anunț concurs

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000, Filiala Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica (ICIA), cu sediul in str. Donath nr. 67, Cluj-Napoca, scoate la concurs un post de cercetator stiintific gradul III, CSIII, domeniul Ingineria Resurselor vegetale si animale. Competente solicitate:

 • sa aiba cunostinte privind tehnici de cultivare a microorganismelor pe medii de cultura si izolare in cultura pura;
 • identificarea unor microorganisme precum: Salmonella spp., Listeria monocytogenes, Clostridium perfringens, Escherichia coli, Enterobacteriaceae, Campylobacter spp. PCR- etape, componente, aplicatii; izolare si purificare ADN;
 • sa aiba cunostinte desprea detectia produsilor amplificati prin electroforeza in gel de agaroza/Electroforeza ADN;
 • sa aiba cunostinte despre determinarea spectrofotometrica a puritatii si concentratiei ADN-ului;
 • studiul diversitatii genetice folosind markerii RAPD si RFLP;
 • sa aiba cunostinte privind adulterarea alimentelor;
 • sa aiba cunostinte despre tehnologii de crestere a algelor cu un raport optim cost-beneficiu
 • sa aiba cunostinte despre recoltarea probelor biologice
 • sa aiba cunostinte despre incercarea la nivel de laborator laborator a unor metode de monitorizare a bacteriilor patogene cu probe din surse de apa potabila;
 • sa aiba cunostinte privind analiza comparativa a unor metode analitice din punct de vedere: costuri, eficienta, precizie, flexibilitate, posibilitate de implementare;
 • sa aiba cunostinte privind validarea protocoalelor de monitorizare a apelor subterane de diferite calitati;
 • sa aiba instruire in domeniul managementului calitatii (ISO 17025).

Locul desfasurarii concursului: sediul ICIA Cluj-Napoca. Dosarele de concurs se depun la secretariatul ICIA Cluj-Napoca. Termenul limita de depunere: 06.01.2023. Informatii suplimentare cu privire la conditiile de participare, continutul dosarului de concurs precum si in legatura cu desfasurarea concursului se pot obtine la sediul ICIA Cluj-Napoca sau la telefon 0264-420590 / 0755038705 (persoana de contact: dr. Cecilia Roman, cecilia.roman@icia.ro).

Declarație date personale
Condiții de concurs
Tematică

icia

Anunț concurs

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000, Filiala Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica (ICIA), cu sediul in str. Donath nr. 67, Cluj-Napoca, scoate la concurs un post de cercetator stiintific gradul III, CSIII, domeniul Ingineria materialelor. Competente solicitate: •sa aiba cunostinte despre metode analitice aplicabile pentru caracterizarea materialelor; •sa aiba cunostinte de microscopie de forță atomică, AFM, si microscopie optică; •sa aiba cunostinte despre metode de procesare a filmelor subțiri; •sa aiba cunstinte privind utilizarea algelor/microlagelor ca sursa de energie regenerabila; •sa aiba cunostinte de analiza costurilor implicate si identificare tip de valorificare optim pentru extractia carbohidratilor din alge & microalge • sa aiba cunostinte privind identificarea metodelor optime pentru extractia lipidelor din punct de vedere costuri – eficienta; •sa aiba cunstinta privind metode si tehnici de caracterizare si verificare materiale obtinute prin adsorbtia vitaminelor (vitamina D3 in forma colecalciferol – CHL si vitamina K2 in forma menachinona 4 – MK-4) pe hidroxiapatita cristalina, amorfa si cristalina partial amorfa; •sa aiba cunsotinte privind validarea metodelor analitice la nivel de laborator si implementarea in laborator •sa aiba competențe electronice; •instruire in domeniul managementului calitatii (ISO 17025). Locul desfasurarii concursului: sediul ICIA Cluj-Napoca. Dosarele de concurs se depun la secretariatul ICIA Cluj-Napoca. Termenul limita de depunere: 24 iunie 2022. Informatii suplimentare cu privire la conditiile de participare, continutul dosarului de concurs precum si in legatura cu desfasurarea concursului se pot obtine la sediul ICIA Cluj-Napoca sau la telefon 0264-420590 / 0755038705 (persoana de contact: dr. Cecilia Roman, cecilia.roman@icia.ro).

Condiții concurs
Tematică concurs
Declarație prelucrare date personale

icia

Anunț concurs

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000, Filiala Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica (ICIA), cu sediul in str. Donath nr. 67, Cluj-Napoca, scoate la concurs un post de cercetator stiintific, CS, domeniul Ingineria Mediului. Competente solicitate: •tehnici de caracterizare fizico-chimica a pigmentilor obtinuti prin extractie din alge si microalge •metode de extractie pigmenti din alge si microalge •principii de sinteza a nanofibrelor de tip nanofibră + substanță activă •metode si tehnici analitice aplicate pentru caracterizarea fizico-chimică a nanofibrelor •metode de determinare a continutului de metale din deseuri de placi electronice •metode de analiza primara a deseului de placi electronice in vederea extractiei metalelor continute de acestea •tehnici spectrometrice aplicate in analize de evaluare a calitatii factorilor de mediu (sol, apa, alimente) •aplicarea tehnicii DGT in evaluarea calitatii mediului •metode de preparare si prelucrare a probelor •instruire in domeniul managementului calitatii (ISO 17025). Locul desfasurarii concursului: sediul ICIA Cluj-Napoca. Dosarele de concurs se depun la secretariatul ICIA Cluj-Napoca. Termenul limita de depunere: 24 iunie 2022. Informatii suplimentare cu privire la conditiile de participare, continutul dosarului de concurs precum si in legatura cu desfasurarea concursului se pot obtine la sediul ICIA Cluj-Napoca sau la telefon 0264-420590 / 0755038705 (persoana de contact: dr. Cecilia Roman, cecilia.roman@icia.ro).

Metodologie
Tematică și bibliografie

icia

Anunț concurs

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000, Filiala Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica (ICIA), cu sediul in str. Donath nr. 67, Cluj-Napoca, scoate la concurs un post de cercetator stiintific gradul II, CSII, domeniul Ingineria Mediului. Competente solicitate: •sa cunoasca tehnici analitice pentru determinarea calitatii factorilor de mediu (pH-metrie, determinarea azotului total si carbonului organic total, determinarea indicelui de permanganat, realizare rapoarte de validare, prelucrari preliminare sol si apa, determinari indici de poluare); •sa aiba cunostinte despre metode analitice de testare a capacitatii polimerilor de a complexa metale, •sa aiba cunostinte despre metode analitice de caracterizare a metalelor pretioase; •sa aiba cunostinte despre metode de analiza a biomasei (alge si microalge) in diferite etape de crestere; •sa aiba cunostinte despre metode avansate de extractie a unor produsi valorosi din alge, microalge si plante; •sa aiba cunostinte despre metode analitice de investigare a obiectelor de patrimoniu din ceramica glazurata si utilizarea metodelor analitice in caracterizarea fizico-chimica a artefactelor istorice; •sa aiba cunostinte despre procedurile de masurare a concentratiei de radon in apa; •sa aiba cunostinte privind vulnerabilitatea si necesitatea protectiei surselor de apa subterana; •sa aiba cunostinte despre evaluarea riscului privind continutul de radon din sursele de apa; •sa aiba instruire in domeniul managementului calitatii (ISO 17025). Locul desfasurarii concursului: sediul ICIA Cluj-Napoca. Dosarele de concurs se depun la secretariatul ICIA Cluj-Napoca. Termenul limita de depunere: 09.03.2022. Informatii suplimentare cu privire la conditiile de participare, continutul dosarului de concurs precum si in legatura cu desfasurarea concursului se pot obtine la sediul ICIA Cluj-Napoca sau la telefon 0264-420590 / 0755038705 (persoana de contact: dr. Cecilia Roman, cecilia.roman@icia.ro).

Condiții concurs
Criterii concurs
Listă comisii

 

icia

Anunț concurs

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000, Filiala Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica (ICIA), cu sediul in str. Donath nr. 67, Cluj-Napoca, scoate la concurs un post de cercetator stiintific gradul III, CSIII, domeniul Ingineria Resurselor vegetale si animale. Competente solicitate: •tehnici de lichid-cromatografie aplicate in chimia analitica, •metode de preparare si prelucrare a probelor, •organisme modificate genetic: testarea OMG bazata pe tehnica PCR si interpretarea si raportarea rezultatelor obtinute in urma testarii OMG; •depistarea fraudelor alimentare prin metode analitice; •sa aiba cunostinte despre metode analitice care se pot utiliza in depistarea adulterarilor alimentare; •principii de validare si aplicarea lor pentru implementarea in laborator a metodelor de depistare adulterari produse alimentare •tehnici analitice avansate de extractie a principiilor active din plante; •evaluarea calitatii si prezentei stratului de acoperire de la suprafata (sol, vegetatie) •aplicarea metodelor morfologice clasice •absolvire curs arhivar •instruire in domeniul managementului calitatii (ISO 17025). Locul desfasurarii concursului: sediul ICIA Cluj-Napoca. Dosarele de concurs se depun la secretariatul ICIA Cluj-Napoca. Termenul limita de depunere: 09.03.2022. Informatii suplimentare cu privire la conditiile de participare, continutul dosarului de concurs precum si in legatura cu desfasurarea concursului se pot obtine la sediul ICIA Cluj-Napoca sau la telefon 0264-420590 / 0755038705 (persoana de contact: dr. Cecilia Roman, cecilia.roman@icia.ro).

Condiții concurs
Tematică concurs
Declarație prelucrare date personale

icia

Anunț concurs

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000, Filiala Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica (ICIA), cu sediul in str. Donath nr. 67, Cluj-Napoca, scoate la concurs un post de cercetator stiintific, CS, domeniul Ingineria Materialelor. Competente solicitate:
 • sa aiba cunostinte despre metode analitice aplicabile pentru caracterizarea materialelor;
 • sa aiba cunostinte de microscopie de forță atomică, AFM;
 • sa aiba cunostinte de microscopie optică;
 • sa aiba cunostinte despre metode de procesare a filmelor subțiri;
 • sa aiba cunostinte de utilizarea algelor ca sursa de energie regenerabila
 • sa aiba cunostinte despre identificarea varietatilor optime de microalge pentru obtinere de compusi chimici valorosi
 • sa aiba cunostinte de realizare de metode de extractie a pigmentilor din alge si microalge
 • sa aiba cunostinte privind optimizarea unor metode spectrometrice de investigație a probelor arheologice pentru obiecte de patrimoniu
 • sa aiba cunostinte privind validarea metodelor analitice la nivel de laborator si implementarea in laborator
 • sa aiba competențe electronice
 • instruire in domeniul managementului calitatii ISO 17025.

Locul desfasurarii concursului: sediul ICIA Cluj-Napoca. Dosarele de concurs se depun la secretariatul ICIA Cluj-Napoca. Termenul limita de depunere: 08.09.2021. Informatii suplimentare cu privire la conditiile de participare, continutul dosarului de concurs precum si in legatura cu desfasurarea concursului se pot obtine la sediul ICIA Cluj-Napoca sau la telefon 0264-420590/0755038705 (persoana de contact: dr. Cecilia Roman, cecilia.roman@icia.ro).

Metodologie
Tematică și bibliografie

icia

Anunț concurs

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000, Filiala Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica (ICIA), cu sediul in str. Donath nr. 67, Cluj-Napoca, scoate la concurs un post de asistent cercetare stiintifica, ACS, domeniul Ingineria electrica. Competente solicitate:
 • sa aiba cunostinta despre echipamente de monitorizare in situ pentru evaluarea in timp real a materiei organice din sistemele acvatice;
 • sa aiba cunostinta despre echipamente si tehnici de monitorizare a calitatii apelor tratate;
 • sa aiba cunostinta despre norme de calitate a aerului;
 • sa aiba cunostinte despre tehnici si echipamente de monitorizare a particolelor de praf;
 • sa aiba cunostinta despre planificarea/pregatirea achizitiilor inclusiv consultarea pietei si asigurarea service-ului si mentenantei la dispozitivele de laborator, de securitate, audio-video, de climatizare si de calcul;
 • sa aiba cunostinta despre optimizare tehnologie de tratare cu alge a apelor poluate industrial – dezvoltarea si realizare echipamente pentru realizare experimentari;
 • sa aiba cunostinte despre realizarea partii electrice a unui monitor de particole de praf;
 • sa aiba cunostinta despre analiza si interpretarea datelor constructive;
 • sa aiba cunostinta despre optimizarea unui monitor de praf
 • si constructia lui efectiva, model prototip;
 • sa aiba curs absolvit de expert achizitii publice;
 • sa aiba curs absolvit de manager proiect;
 • instruire in domeniul managementului calitatii ISO 17025.
Locul desfasurarii concursului: sediul ICIA Cluj-Napoca. Dosarele de concurs se depun la secretariatul ICIA Cluj-Napoca. Termenul limita de depunere: 08.09.2021. Informatii suplimentare cu privire la conditiile de participare, continutul dosarului de concurs precum si in legatura cu desfasurarea concursului se pot obtine la sediul ICIA Cluj-Napoca sau la telefon 0264-420590/0755038705 (persoana de contact: dr. Cecilia Roman,
icia

Anunț articol

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000, Filiala Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica (ICIA), cu sediul in str. Donath nr. 67, Cluj-Napoca, scoate la concurs un post de cercetator stiintific, CS, domeniul Ingineria Resurselor Vegetale si Animale. Competente solicitate:
 • sa aiba cunostinte despre valorificarea superioară a biomasei prin obținere de biocarburanți
 • sa aiba cunostinte despre caracterizarea fizico-chimică a biocombustibililor și a emisiilor rezultate
 • sa aiba cunostinte despre biocombustibili și protectia mediului
 • sa aiba cunostinte despre economia circulară și protecția mediului
 • sa aiba cunostinte despre alge – resursa in economia circulara
 • sa aiba cunostinte despre optimizarea tehnologiei de crestere a algelor, cu un raport optim cost-beneficiu
 • sa aiba cunostinte despre analiza ciclului de viata pentru tehnologii si produse
 • sa aiba cunostinte despre impactul tehnologiilor optimizate asupra mediului
 • sa aiba cunostinte despre analiza semnificației testelor de laborator pentru funcționarea sistemului real
 • sa aiba cunostinte despre principii de validare a produselor in conditii de laborator
 • instruire in domeniul managementului calitatii (ISO 17025)
 • instruire in domeniul managementul mediului ISO 14001
 • curs responsabil de mediu (COR 325710).
Locul desfasurarii concursului: sediul ICIA Cluj-Napoca. Dosarele de concurs se depun la secretariatul ICIA Cluj-Napoca. Termenul limita de depunere: 08.09.2021. Informatii suplimentare cu privire la conditiile de participare, continutul dosarului de concurs precum si in legatura cu desfasurarea concursului se pot obtine la sediul ICIA Cluj-Napoca sau la telefon 0264-420590/0755038705 (persoana de contact: dr. Cecilia Roman,
icia

Workshop INOE

Science for environment and climate in Romania

21-22 April 2021

The issues of environment and climate changes have become a global concern in the last years, with regional and local particularities. We invite you to learn about, and virtually visit the infrastructure for observing and characterizing the environment using advanced optoelectronic techniques @ INOE.

Romania has invested about 13.5 mil. EUR in the framework of the CEO-Terra project (Research Centre for Environment and Earth Observation) in order to build the necessary capacities for the pan-European research infrastructure ACTRIS (Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure) and in the same time to increase its contribution to the ground segment of the European Space Agency program for Earth Observation.

Part of the infrastructure financed by the CEO-Terra project supports advanced research on unconventional pollution sources, such as solid waste incineration. One of the most critical urban air quality problems in Europe, especially in Central and Eastern Europe, is the frequent incidence of high levels of respirable particles (PM10 / PM2.5).

Join us on 21st of April to see the new and upgraded laboratories, find out about access opportunities at the Magurele centre for Atmosphere and Radiation Studies, and meet our scientists and stakeholders. The workshop will be organized via webex. Please contact nnicol@inoe.ro for details and connection link.

Join us on 22nd of April to learn about solid waste burning effect on ambient air quality in Central and Eastern Europe. The workshop will be organized via webex. Please contact mluminita@inoe.ro for details and connection link.