by icia icia

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica, INOE 2000, Filiala Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica (ICIA), cu sediul in str. Donath nr. 67, Cluj-Napoca, scoate la concurs un post de cercetator stiintific gradul II, CSII, domeniul Ingineria resurselor vegetale si animale. Competente solicitate: sa cunoasca tehnici analitice pentru determinarea calitatii factorilor de mediu; sa cunoasca tehnici analitice de prelevare a probelor de apa, aer, sol, vegetale; sa cunoasca tehnici de determinare a nivelului de zgomot; sa cunoasca tehnici/metode de prelucrari preliminare sol, apa, vegetale; sa cunoasca tehnici analitice de certificare a calitatii biocarburantilor si de masurare a emisiilor; sa cunoasca metode de determinare a adulterarilor produselor de origine animala (peste) si implementare in laborator; sa stie modalitati de demonstrare a functionalitatii conceptului de biocombustibil pentru cogenerare; sa cunoasca procedura de validare la nivel de laborator; sa aiba cunostinte despre formularea si realizarea de furaje pentru acvaculturi pe baza de proteine alternative inclusiv metode/tehnici/tehnici pentru caracterizarea calitatii furajelor; sa aiba cunostinte despre tehnici/metode de optimizare retetelor furajelor; sa aiba cunostinte despre modalitati de identificare a necesarului nutritional pentru diferite tipuri de acvaculturi; sa cunoasca tehnici/metode de culegere date spatiale pentru regiuni biogeografice; sa aiba cunostinte despre reprezentare grafica a distributiei spatiale pentru parametrii reprezentativi pentru regiuni biogeografice; sa aiba cunostinte de siguranta si securitate in munca; sa posede permis de conducere, categoria B, experienta min 3 ani; sa aiba disponibilitate pentru deplasari in tara si munca de teren (prelevari de probe de mediu); sa aiba aviz pentru lucrul la inaltime; sa aiba instruire in domeniul managementului calitatii (ISO 17025). Locul desfasurarii concursului: sediul ICIA Cluj-Napoca. Dosarele de concurs se depun la secretariatul ICIA Cluj-Napoca. Termenul limita de depunere: 08.09.2023. Informatii suplimentare cu privire la conditiile de participare, continutul dosarului de concurs precum si in legatura cu desfasurarea concursului se pot obtine la sediul ICIA Cluj-Napoca sau la telefon 0264-420590 (persoana de contact: dr. Cecilia Roman, cecilia.roman@icia.ro).

Documente anexate: