by icia icia

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000, Filiala Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica (ICIA), cu sediul in str. Donath nr. 67, Cluj-Napoca, scoate la concurs un post de cercetator stiintific gradul I, CSI, domeniul Ingineria Materialelor.

Competente solicitate:

 • sa aiba cunostinte si sa dezvolte metode de laborator pentru retinerea poluantilor din ape (coloranti, metale grele) folosind diverse materialelor adsorbante (zeoliti, alge, plante, rasini schimbatoare de ioni);
 • sa aiba cunostinte si sa dezvolte metode de recuperare a metalelor grele prin metode electrochimice;
 • sa aiba cunostinte despre metode analitice de extractie selectiva Au si Ag, realizarea de teste electrochimice pentru separarea Au si Ag, inclusiv analiza si interpretare date;
 • sa aiba cunostinte si sa dezvolte metode de pregatire a materialelor adsorbante (zeoliti, alge, plante, rasini schimbatoare de ioni) pentru retinerea poluantilor din mediu (coloranti, metale grele din ape reziduale);
 • sa aiba cunostinte si sa proiecteze/dezvolte instalatii de retinere a poluantilor din mediu folosind materiale adsorbante, in regim continuu si discontinuu;
 • sa aiba cunostinte si sa dezvolte modele matematice pentru a efectua modelarea la echilibru si modelarea cinetica a proceselor de retinere a poluantilor din mediu;
 • sa aiba cunostinte si sa aplice metodologia de design experimental referitor la identificarea conditiilor optime de retinere a poluantilor din mediu;
 • sa aiba cunostinte si sa dezvolte metode de crestere a microalgelor;
 • sa aiba cunostinte si sa dezvolte metode de extractie lipide si pigmenti din microalge;
 • sa aiba cunostinte privind metode si tehnici analitice cromatografice de determinare a calitatii factorilor de mediu: sol, apa, vegetatie;
 • sa aiba cunostinte si sa dezvolte tehnologii de extractie lipide din microalge;
 • sa aiba cunostinte si sa dezvolte tehnologii de extractie zaharuri reducatoare din microalge;
 • sa aiba cunostinte si sa dezvolte tehnologii de transesterificare directa in vederea obtinerii biocombustil din microalge;
 • sa aiba cunostinte si sa dezvolte tehnologii de transesterificare in cataliza acida in vederea obtinerii biocombustil din microalge;
 • sa aiba cunostinte si sa dezvolte tehnologii de transesterificare in cataliza bazica in vederea obtinerii biocombustil din microalge;
 • sa aiba instruire in domeniul managementului calitatii (ISO 17025).

Locul desfasurarii concursului: sediul ICIA Cluj-Napoca. Dosarele de concurs se depun la secretariatul ICIA Cluj-Napoca.

Termenul limita de depunere: 05.05.2023.

Informatii suplimentare cu privire la conditiile de participare, continutul dosarului de concurs precum si in legatura cu desfasurarea concursului se pot obtine la sediul ICIA Cluj-Napoca sau la telefon 0264-420590 / 0755038705 (persoana de contact: dr. Cecilia Roman, cecilia.roman@icia.ro).

Documente anexate: