• Str. Donath, nr. 67, 400293 Cluj-Napoca
  • (+4)0264-420590

LAM

SR EN ISO/IEC 17025:2018

Certificat A+

Decizia ANCSI 9008/2016

Certificat

ISO 9001:2008

Cercetare-Dezvoltare

Programe de instrumentatie analitica, mediu si sanatate,
elaborarea de tehnologii curate, bioenergie-biomasa
si spectrometrie prin intermediul a trei laboratoare.

Detalii

Laboratorul de Analize de Mediu acreditat
conform SR EN ISO/CEI 17025:2005

Apa potabila, apa de suprafata sau subterana, ape uzate,
aer ambiental, gaze de ardere, gaze de proces, sol, sedimente,
deseuri, namol, slam, probe industriale, probe vegetale.

Viziteaza site

Centrul de transfer tehnologic
CENTI Cluj-Napoca

Acreditat in anul 2005 de catre Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica

Viziteaza site

INCDO-INOE 2000 Filiala Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica ICIA

are directiile de activitate orientate inspre cercetare fundamentala, aplicativa si dezvoltare tehnologica prin elaborarea de metodologii analitice pentru o mare gama de probe, proiectarea si realizarea de aparatura analitica de laborator, realizarea de analize chimice si oferirea de servicii de informare, consultanta si reprezentare pentru mediul de afaceri.

Mediu si sanatate

Tehnologii de mediu pentru prevenirea poluarii si restaurarea factorilor de mediu, naturali si antropici; metode moderne de evaluare si monitorizare a factorilor de mediu; realizarea de metode destinate conservarea si managementul resurselor naturale si artificiale; realizarii de metode de determinare a calitatii alimentului

Bioenergie-biomasa

Realizare de tehnologii si instalatii pentru obtinerea de biocombustibili regenerabili precum si dezvoltarea unor procese avansate de conversia biomasei in energie electrica si termica, prin Laboratorul Energii Regenerabile (LER) si Laborator de Certificare a Calitatii Biocarburantilor (CABIO).

Analitica si instrumentatie

Dezvoltare de noi sisteme, echipamente, instrumentatie optoelectronica de investigare analitica cu aplicatii in protectia mediului, sanatate, securitate, alimentului si realizare de metode moderne, neconventionale de investigatii analitice cu aplicatii in protectia mediului, sanatate, securitatea alimentului.

Laboratorul de analize de mediu LAM

Acreditat conform SR EN ISO/CEI 17025:2005 de catre Asociatia de Acreditare din Romania (RENAR), certificat de acreditare LI1178/25.05.2018, LAM are o politica orientata spre satisfacerea cerintelor clientilor si se preocupa de imbunatatirea continua a calitatii serviciilor oferite. LAM colaboreaza cu numeroase firme romanesti si internationale, furnizori de aparatura si echipamente, reactivi si materiale – lideri in materie pe piata internationala. Institutii si firme romanesti si internationale cu renume au apelat la serviciile de analize chimice pentru diverse tipuri de probe, contractele fiind derulate in cele mai bune conditii.

Centrul de Transfer Tehnologic CENTI

Acreditat in anul 2005 de catre Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica, CENTI sta la dispozitia mediului de afaceri din Transilvania printr-o gama larga de servicii de consultanta integrate si de calitate. Misiunea Centrului de Transfer Tehnologic CENTI o reprezinta promovarea si valorificarea rezultatelor cercetarii din INCDO-INOE 2000, in principal, si din institutele de cercetare din Macroregiunea RO1, in general, in paralel cu furnizarea de servicii de afaceri si inovare eficiente si de inalta calitate pentru mediul economic din Macroregiunea RO1, in scopul cresterii competitivitatii si capacitatii de inovare.

DESPRE NOI

INCDO-INOE 2000, Filiala Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica, ICIA, a fost infiintat in 1986, avand ca obiect principal de activitate cercetarea, proiectarea si realizarea de aparatura analitica de laborator precum si elaborarea de metodologii analitice pentru o mare gama de probe. Odata cu dezvoltarea institutului si dand curs cererii de expertiza in diferite domenii, aceste preocupari s-au extins inspre programe de mediu, bioenergie, sanatate, tehnologii curate, materiale avansate si modernizari tehnologice.
Din 1996, ICIA a devenit institut national si parte a INCDO-INOE 2000, fiind acreditat pentru cercetare din anul 2008 (Decizia ANCS nr. 9634/14.04.2008). Din anul 2012, în urma evaluării în vederea certificării în baza HG nr.1062/2011 de către o comisie internațională de specialiști în domeniu, numită în baza Deciziei nr. 9106 din 20 aprilie 2012, a obținut calificativul maxim (A+), confirmat, prin Decizia ANCSI nr. 9008/07.01.2016, de organismul consultativ al ANCSI, Colegiul Consultativ pentru Cercetare, Dezvoltare si Inovare.
Conform Ordinului MEC nr. 3190/27.01.2021, Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000 este reacreditat pentru urmatorii 5 ani, ca urmare a evaluarii conform HG 477/2019. Evaluarea a fost realizata de o echipa de specialisti independenti, numita prin OMEC 6135/9.12.2021.

Scurtă prezentare ICIA (PDF)

Realizarea transferului de cunoștințe acumulate și tehnologii dezvoltate de INCDO-INOE 2000, filiala ICIA, în domeniul Materiale pentru implementarea lor la întreprinderi din Romania

Programul Operațional Competitivitate (POC) 2014-2020
Axa prioritară 1 –Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul comptetitivității economice și dezvoltării afacerilor
Acțiune 1.2.3 Parteneriate pentru transfer de cunoștințe
Cod competiție: POC-A1-A1.2.3-G-2015

Proiectul se implementează la INCDO-INOE 2000, Filiala ICIA în localitatea Cluj–Napoca, Str. Donath, nr. 67
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020
Valoarea totală a proiectului: 14.107.115 lei din care asistența financiară nerambursabilă 12.741.313 lei, din care:
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 10.667.027,24 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul national: 2.074.285,76 lei.

Detalii.

Centrul de cercetare a mediului și observarea Terrei/ CEO-TERRA

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020
Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor
Acțiunea 1.1.1 – Mari infrastructuri de CD
Tip de proiect – Proiecte de investiții pentru instituții publice de CD/ universități
Cod competiție: POC-A.1-A.1.1.1- F- 2015

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică INOE 2000, cu sediul în str. Atomiștilor nr 409, Măgurele, 077125, CP MG5, Ilfov, derulează, începând cu data de 26.11.2016, proiectul „Centrul de cercetare a mediului și observarea Terrei/ CEO-TERRA”

cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, în baza contractului de finanțare încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare în calitate de Organism Intermediar, în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Competitivitate.

Anunțul oficial poate fi descărcat de aici. Mai multe informații: INOE 2000.

ICIA sprijina dezvoltarea durabila a societatii
prin promovarea unui climat favorabil cercetarii & inovarii,
a spiritului antreprenorial si prin stimularea cooperarii intre mediul de afaceri si cel al cercetarii, in vederea
valorificarii rezultatelor cercetarii.

Cercetarea stiintifica reprezinta principalul proces de cunoastere si inovare.

Top