by icia icia

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000, Filiala Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica (ICIA), cu sediul in str. Donath nr. 67, Cluj-Napoca, scoate la concurs un post de cercetator stiintific gradul III, CSIII, domeniul Ingineria Resurselor vegetale si animale, domeniul arondat Agricultura. Competente solicitate: •să cunoască tehnici analitice pentru determinarea calităţii factorilor de mediu; •tehnici analitice de prelevare a probelor de apă, aer, sol, vegetale; •tehnici de determinare a nivelului de zgomot; •prelucrări preliminare sol, apă, vegetale; •tehnici analitice de certificare a calitatii biocarburantilor; •tehnici analitice pentru caracterizare proteina alternativa obtinuta din surse vegetale/animale, •metode /tehnici de realizare a inventarului presiunilor antropice si presiunilor schimbărilor climatice; •cunoștințe de siguranţă şi securitate în muncă; •permis de conducere, categoria B, experiență min 3 ani; •să aibă disponibilitate pentru deplasări în ţară şi muncă de teren (prelevări de probe de mediu) •instruire in domeniul managementului calitatii (ISO 17025). Locul desfasurarii concursului: sediul ICIA Cluj-Napoca. Dosarele de concurs se depun la secretariatul ICIA Cluj-Napoca. Termenul limita de depunere: 05.04.2024. Informatii suplimentare cu privire la conditiile de participare, continutul dosarului de concurs precum si in legatura cu desfasurarea concursului se pot obtine la sediul ICIA Cluj-Napoca sau la telefon 0264-420590 / 0755038705 (persoana de contact: dr. Cecilia Roman, cecilia.roman@icia.ro).

Documente relevante: tematică, condiții de concurs, declarație prelucrare date personale.