by icia icia

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000, Filiala Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica (ICIA), cu sediul in str. Donath nr. 67, Cluj-Napoca, scoate la concurs un post de cercetator stiintific gradul II, CSII, domeniul Ingineria resurselor vegetale si animale.

Competente solicitate:

 • studiul/analiza gaz cromatografica a abundentei si structurii fenotipice a microbiotei solului pe baza profilului acizilor grasi derivati din fosfolipidele (PLFA) membranei celulare;
 • determinarea ciclului de viata al microbiotei pe baza raportului dintre profilele acizilor grasi derivati din glicolipide (GLFA) si lipide neutre (NLFA) pentru fiecare grupare fenotipica, prin gaz cromatografie;
 • studiul/analiza reactiilor enzimatice si biochimice implicate in ciclul C. N, P, S mediate de microbiota solului, prin tehnici spectroscopice si spectrometrie de masa;
 • studiul/analiza spectroscopica a functiilor catabolice ale microbiotei solului cu privire la consumul aminelor, amino acizilor, carbohidratilor, acizilor carboxilici, compusilor fenolici si al polimerilor naturali;
 • studiul/analiza gaz cromatografica a respiratiei heterogene (RH) a microorganismelor din sol si a respiratiei microorganismelor din sol induse prin adaos specific de substrat (SIR);
 • aplicarea metodelor numerice inverse pentru predictia serviciilor ecosistemice ale solului mediate de microorganisme;
 • dezvoltarea metodei de analiza gaz cromatografica a abundentei si structurii fenotipice a microbiotei din medii acvatice, pe baza pofilului de acizi grasi derivati din fosfolipidele (PLFA) membranei celulare;
 • evaluarea perturbarii structurii acizilor grasi (FAME/PLFA) din membrana celulara a microbiotei acvatice expuse la presiuni antropogene;
 • interpretarea rezultatelor aplicand metode statistice avansate precum analiza multifactoriala (MFA), analiza redundantei (RDA) si analiza corespondentei canonice (CCorA) dintre abundenta/structura fenotipica a microbiotei acvatice si factori antropogeni perturbanti identificati;
 • studiul abundentei si structurii fenotipice a microbiotei din pesteri, sedimente de pesteri, depuneri de calcit, etc. prin gaz cromatografie;
 • analiza gaz-cromatografica a profilului organic (carbohidrati, amino acizi, acizi organici) a probelor solide/lichide prelevate din pesteri;
 • analiza gaz cromatogratica a lantului trofic din pesteri pe baza continutului extins de metil esteri ai acizilor grasi;
 • instruire in domeniul managementului calitatii (ISO 17025).

Locul desfasurarii concursului: sediul ICIA Cluj-Napoca. Dosarele de concurs se depun la secretariatul ICIA Cluj-Napoca.

Termenul limita de depunere: 05.05.2023. Informatii suplimentare cu privire la conditiile de participare, continutul dosarului de concurs precum si in legatura cu desfasurarea concursului se pot obtine la sediul ICIA Cluj-Napoca sau la telefon 0264-420590 (persoana de contact: dr. Cecilia Roman, cecilia.roman@icia.ro).

Documente atașate: