icia

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000, Filiala Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica (ICIA), cu sediul in str. Donath nr. 67, Cluj-Napoca, scoate la concurs un post de Cercetator stiintific gradul III, CSIII, domeniul Ingineria mediului. Competente solicitate:

  • sa aiba cunostinte privind tehnici analitice precum volumetrie, spectroscopia UV-VIS si spectrometrie de masa – principii de baza si aplicatii;
  • sa aiba cunostinte privind materialele zeolitice brute si dezvoltarea de metode de activare a acestora;
  • sa aiba cunostinte privind verificarea eficacitatii materialului zeolitic activat, functie de domeniul de utilizare propus;
  • sa aiba cunostinte privind identificarea functiilor biogeochimice mediate de microbiota solului si stabilirea modificarilor induse de acestea;
  • sa aiba cunostinte privind intocmirea rapoartelor de risc privind impactul surselor de apa potabile asupra sanatatii umane;
  • organizarea de instruiri pentru utilizarea celei mai bune metode de monitorizare si protectie a surselor de apa subterane;
  • organizarea de evenimente / workshop-uri nationale / internationale tematice;
  • sa aiba instruire in domeniul managementului calitatii (ISO 17025).

Locul desfasurarii concursului: sediul ICIA Cluj-Napoca. Dosarele de concurs se depun la secretariatul ICIA Cluj-Napoca. Termenul limita de depunere: 06.01.2023. Informatii suplimentare cu privire la conditiile de participare, continutul dosarului de concurs precum si in legatura cu desfasurarea concursului se pot obtine la sediul ICIA Cluj-Napoca sau la telefon 0264-420590 / 0755038705 (persoana de contact: dr. Cecilia Roman, cecilia.roman@icia.ro).

Declarație date personale
Condiții de concurs
Tematică