by icia icia

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000, Filiala Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica (ICIA), cu sediul in str. Donath nr. 67, Cluj-Napoca, scoate la concurs un post de cercetator stiintific gradul III, CSIII, domeniul Ingineria Resurselor vegetale si animale. Competente solicitate:

 • sa aiba cunostinte privind tehnici de cultivare a microorganismelor pe medii de cultura si izolare in cultura pura;
 • identificarea unor microorganisme precum: Salmonella spp., Listeria monocytogenes, Clostridium perfringens, Escherichia coli, Enterobacteriaceae, Campylobacter spp. PCR- etape, componente, aplicatii; izolare si purificare ADN;
 • sa aiba cunostinte desprea detectia produsilor amplificati prin electroforeza in gel de agaroza/Electroforeza ADN;
 • sa aiba cunostinte despre determinarea spectrofotometrica a puritatii si concentratiei ADN-ului;
 • studiul diversitatii genetice folosind markerii RAPD si RFLP;
 • sa aiba cunostinte privind adulterarea alimentelor;
 • sa aiba cunostinte despre tehnologii de crestere a algelor cu un raport optim cost-beneficiu
 • sa aiba cunostinte despre recoltarea probelor biologice
 • sa aiba cunostinte despre incercarea la nivel de laborator laborator a unor metode de monitorizare a bacteriilor patogene cu probe din surse de apa potabila;
 • sa aiba cunostinte privind analiza comparativa a unor metode analitice din punct de vedere: costuri, eficienta, precizie, flexibilitate, posibilitate de implementare;
 • sa aiba cunostinte privind validarea protocoalelor de monitorizare a apelor subterane de diferite calitati;
 • sa aiba instruire in domeniul managementului calitatii (ISO 17025).

Locul desfasurarii concursului: sediul ICIA Cluj-Napoca. Dosarele de concurs se depun la secretariatul ICIA Cluj-Napoca. Termenul limita de depunere: 06.01.2023. Informatii suplimentare cu privire la conditiile de participare, continutul dosarului de concurs precum si in legatura cu desfasurarea concursului se pot obtine la sediul ICIA Cluj-Napoca sau la telefon 0264-420590 / 0755038705 (persoana de contact: dr. Cecilia Roman, cecilia.roman@icia.ro).

Declarație date personale
Condiții de concurs
Tematică