by icia icia

OBIECTIVE Obiectivele majore ale proiectului sunt:

 • Cunoasterea prevalentei si indentificarea factorilor de risc pentru FGNA si LB la un segment populational larg (evaluat numeric la aproximativ 10.000 subiecti), reprezentat de populatia de spital provenita dintr-o arie geografica larga, acoperind numeroase judete din Transilvania si evaluarea apatentei lor la componentele sindromului metabolic;
 • Identificarea de mijloace performante neinvazive pentru diagnosticul confirmativ si de stadializare a FGNA;
 • Optimizarea diagnosticului imagistic prin tehnici de modelarea matematica si de procesare a imaginilor;
 • Crearea unei baze de date complete care sa faca posibila afilierea la marile retele europene multicentrice, in cadrul Programului Cadru 7;
 • Implementarea si diseminarea rezultatelor in practica medicala;
 • Cresterea vizibilitatii cercetarii romanesti in perspectiva alinierii la comunitatea stiintifica europeana si accesarea de proiecte de cercetare comune.

 

Scopul final al proiectului: identificarea factorilor de risc pentru FGNA si LB printr-o cercetare vasta de epidemiologie clinica si introducerea in Romania a unor mijloace neinvazive, performante si accesibile pentru optimizarea diagnosticului FGNA si hepatitei cronice C, reducand costurile si crescand eficienta mijloacelor profilactice si terapeutice. In acelasi timp, studiul va identifica unele verigi patogenetice implicate in producerea FGNA si LB, si in consecinta, directiile de actiune profilactica sau terapeutica.

PREZENTARE         Proiectul FINALISM isi propune estimarea prevalentei ficatului gras nealcoolic (FGNA) si litiazei biliare (LB), entitati cuprinse in prezent in cadrul sindromului metabolic (noua pandemie a lumii moderne), pe o populatie vasta de spital (aproximativ 10.000 subiecti), esantionata conform cerintelor studiilor de epidemiologie clinica.
Factorii metabolici de risc pentru FGNA si LB vor fi evaluati prin studiu caz-martor, care va implica o analiza aprofundata a parametrilor clinici, biologici si ultrasonografici (tehnologie cu rezolutie inalta). Cercetarea aplicativa este completata de cea fundamentala, vizand clarificarea unor verigi patogenetice implicate in generarea FGNA si LB (rezistenta la insulina, profilul citokinic, stressul oxidativ), care vor aduce un plus de cunoastere intr-un domeniu insuficient explorat.
Organizarea proiectului si gradul de inovare constau in realizarea unei optimizari a modalitatilor de diagnostic si stadializarea hepatitei cronice virale C si FGNA, prin introducerea unor metode neinvazive, elaborarea unor tehnici de modelare matematica si de procesare a imaginilor, precum si in evidentierea componentei metabolice a infectiei virale C, problema majora de sanatate publica in Romania. Documentarea apartenentei LB colesterolice la sindromul metabolic, speculata teoretic, ar reprezenta o importanta contributie stiintifica originala.
REZULTATE ESTIMATE Obiective masurabile:

 • Elaborare protocol de studiu epidemiologic clinic si desfasurarea acestuia, vizand stabilirea prevalentei si factorilor de risc ai FGNA si LB;
 • Studiul metodelor de analiza si prelucrare a imaginilor ultrasonografice;
 • Analiza comparativa a mijloacelor invazive si biologice neinvazive de diagnostic si stadializare a FGNA;
 • Elaborarea unei metode imagistice computerizate;
 • Culegerea de date si constituirea bazelor de date pentru studiul epidemiologic;
 • Explorarea ultrasonografica cu aparatura performanta, achizitie de imagini in vederea testarii unui sistem de evaluare a texturii hepatice;
 • Stabilirea corelatiei dintre FGNA, LB si parametrii de definire a SM;
 • Studiu caz-martor pentru evaluarea factorilor de risc pentru FGNA si LB;
 • Identificarea mecanismelor patogenetice implicate in producerea FGNA si LB;
 • Documentarea rezistentei la insulina, stresului oxidativ, profilului citokinic in FGNA;
 • Selectia pacientilor si constituirea bancii de seruri a subiectilor cu hepatita virala C;
 • Validarea unor tehnici de modelare matematica si procesare a imaginilor pentru diagnosticul confirmativ si stadializarea FGNA, in contextul explorarilor morfologice, imagistice consacrate si a celor biologice neinvazive;
 • Raport de testare a modulelor software in cabinetul medicului speicalist, pe cazuri concrete;
 • Documentarea rezistentei la insulina, supraincarcarii cu fier si steatozei hepatice in infectia virala C, documentata prin parametri biologici, morfologici si virusologici;
 • Prezentarea algoritmului de screening si diagnostic, elaborarea unor materiale promotionale cuprinzand rezultatele partiale;
 • Elaborarea unui suport de curs;
 • Elaborarea unei strategii de screening si diagnostic;
 • Programe software optimizate;
 • Publicatiii in reviste cuprinse in baze de date;
 • Elaborare de CD de prezentare;
 • Realizarea pagina web;
 • Prezentarea si diseminare a rezultatelor.
REZULTATE OBTINUTE

Etapa I. Cercetare aplicativa:
Durata etapei: 01.09.2006 – 15.11.2006

Rezultate obtinute:

 • Protocol de studiu clinic;
 • Protocol de studiu biologic;
 • Protocoale de studiu imagistic;
 • Protocol de studiu morfologic;
 • Protocol de studiu epidemiologic;
 • Specificatiile sistemului de intrare computerizat;
 • Fisa chestionar;
 • Studiul asupra metodelor de analiza si prelucrare a imaginilor ultrasonografice;
 • Initierea screeningului pe un esantion de bolnavi.

Etapa II. Cercetare aplicativa:
Durata etapei: 16.11.2006 – 30.04.2007

Rezultate obtinute:

 • S-a realizat baza de date pentru investigarea parametrilor biologici invazivi si neinvazivi pentru caracterizarea ficatului gras nealcoolic si pentru testarea metodelor imagistice care face posibila diferentierea fibrozei de steatoza si stadializarea fibrozei;
 • S-a realizat studiul retrospectiv asupra valorii diagnostice a markerilor biologici neinvazivi ai fibrozei hepatice in hepatita cronica virala C, urmarind ca prin diseminarea rezultatelor sa se poata realiza inlocuirea parametrilor invazivi prin biopsia hepatica cu proceduri neinvazive;
 • S-a initiat studiul de motilitate a veziculei biliare;
 • S-au elaborat metodele imagistice computerizate, s-a proiectat modulul software.

Etapa III. Cercetare aplicativa si precompetitiva, Activitati suport :
Durata etapei: 01.05.2007 – 30.10.2007

Rezultate obtinute:

 • Au fost screenizati 5000 de pacienti prin metode ultrasonografice si pentru identificarea profilului metabolici;
 • S-a realizat un studiu epidemiologic vast asupra factorilor de risc implicati in realizarea FGNA pe 3000 de cazuri si pentru LB pe 1000 de cazuri;
 • A fost investigata componenta metabolica a infectiei virale C prin determinari complexe biologice si morfologice;
 • S-au efectuat cercetari asupra mecanismului patogenetic implicat in realizarea FGNA (rezistenta la insulina, profilul citokinic, stresul oxidativ);
 • S-a continuat studiul privind motilitatea veziculei biliare in LB si sindromul metabolic;
 • S-au implementat metode corespunzatoare de analiza a imaginilor ultrasonografice si modulele sofware.

Etapa IV. Cercetare aplicativa:
Durata etapei: 01.11.2007 – 30.05.2008

Rezultate obtinute:

 • S-a continuat activitatea de screening (8000) de pacienti prin metode ultrasonografice si pentru identificarea profilului metabolic;
 • Au fost validate tehnicile de modelare matematica si procesare a imaginilor pentru diagnosticul confirmativ si stadializarea fgna;
 • Au fost integrate modulele software si testate in cabinetul medicului specialist;
 • Au fost elaborate prelucrari statistice;
 • A fost investigata componenta metabolica a infectiei virale c prin determinari complexe biologice si morfologice;
 • S-au efectuat cercetari asupra mecanismului patogenetic implicat in realizarea fgna si lb;
 • (rezistenta la insulina, profilul citokinic, stresul oxidativ);
 • S-a continuat studiul privind motilitatea veziculei biliare in lb si sindromul metabolic;
 • S-a realizat continuarea studiului caz – martor (prelucrari intermediare la un numar de 2961 cazuri);
 • S-a realizat un raport intermediar de activitati care cuprinde bilantul tehnico- economic al etapei.

Etapa V. Concluzii, implementare si diseminare:
Durata etapei: 01.06.2008 – 10.10.2008

Rezultate obtinute:

 • Optimizarea si evaluarea aplicatiilor software;
 • Prelucrari statistice;
 • S-a stabilit prevalenta si s-au identificat factorii de risc pentru fgna si lb printr-un studiu larg de epidemiologie clinica (10089 pacienti);
 • Finalizarea prelucrarilor statistice pentru evidentierea componentei metabolice a infectiei virale c (steatoza hepatica, rezistenta la insulina, perturbarea metabolismului fierului cu explorare complexa morfologica, biologica, virusologica si imagistica (a se vedea raport stiintific final);
 • Analiza complexa, comparativa a performantei diagnostice a mijloacelor de investigatii invazive si neinvazive in diagnsoticul de stadializare a hepatitei cronice c (a se vedea raport stiintific final);
 • Prelucrari statistice finale de proiect implicate in generarea ficatului gras nealcoolic (rezistenta la insulina (profilul citokinic, stresul oxidativ ( a se vedea raport stiintific final);
 • Evaluarea finala a mijloacelor de diagnostic invaziv si neinvaziv ale fgna (a se vedea raport stiintific final);
 • Elaborarea in colaborare cu isp a strategiei de screening si diagnostic pentru ficatul gras nealcoolic;
 • Suportul de curs;
 • Strategia screening si diagnostic recomandata;
 • Comunicari, articole;
 • Pagina web;
 • CD de prezentare.

Alte Informatii Date contact:
CO –  Universitatea de Medicina si Farmacie ” Iuliu Hatieganu”  Cluj-Napoca, UMF
Corina Radu: corinaradu1@yahoo.com

P3 – INCDO–INOE 2000, filiala Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica Cluj-Napoca, ICIA
Sergiu Cadar: sergiu.cadar@icia.ro
Documente relevante:
 Finalism-Informatii generale

 Finalism-Raport de cercetare 1

 Finalism-Raport de cercetare 2

 Finalism-Raport de cercetare 3

 Finalism-Raport de cercetare 4

 Finalism-Raport de cercetare 5

 Finalism-Rezultate

 Centralizator Echipamente contr94 Finalism