by icia icia

Obiective:
dezvoltarea capacitatilor de cercetare ale ICIA prin dezvoltarea laboratorului de analize de mediu cu o noua componenta: caracterizarea si gestionarea deseurilor din mediu;
diversificarea activitatii de cercetare si cresterea capacitatii de accesare a fondurilor europene;
diversificarea gamei serviciilor de cercetare.

OBIECTIVE
 • dezvoltarea capacitatilor de cercetare ale ICIA prin dezvoltarea laboratorului de analize de mediu cu o noua componenta: caracterizarea si gestionarea deseurilor din mediu;
 • diversificarea activitatii de cercetare si cresterea capacitatii de accesare a fondurilor europene;
 • diversificarea gamei serviciilor de cercetare oferite având în vedere ca Laboratorul de Analize de Mediu este deja acreditat conform ISO 17025 : 2005 si ofera servicii de cercetare foarte competente in domeniul protectiei mediului, fiind implicat in numeroase proiecte de cercetare interne si internationale;
 • intensificarea cercetarii in domeniul chimiei analitice cu dezvoltarea unor metode de inalta tehnica;
 • participarea in proiecte intrenationale care au ca scop controlul factorilor de mediu si a gestionarii deseurilor;
 • oferirea posibilitatii unui numar mare de specialisti de a avea acces la echipamante de cercetare performante, de ultima generatie.
PREZENTARE         Proiectul propus este relevant in domeniul evaluarii factorilor de mediu si a gestionarii deseurilor si este in concordanta cu principiile si practicile internationale destinate eliminarii barierelor tehnice, in mod special cu cele ale Uniunii Europene.
REZULTATE ESTIMATE
 • laborator de analize de mediu dezvoltat cu o componenta noua: gestionarea deseurilor;
 • documentatie achizitie dotari tehnice;
 • laborator amenajat conform normelor nationale si internationale in vigoare;
 • echipamente performante achizitionate;
 • personal instruit;
 • instructiuni de lucru cu noile echipamente;
 • materiale promotionale: pagina web;
 • sedinte demonstrative pentru promovare.
REZULTATE OBTINUTE Echipamente achizitionate din proiectul EDILAM

ICIA CLUJ-NAPOCA

 • Spectrometru de emisie atomica cu plasma cuplata inductiv (ICP-AES), care se utilizeaza pentru determinarea multielementala a metalelor aflate in urme si ultraurme in diverse solutii. Aceasta metoda se aplica conform standardului SR EN ISO 11885:2004. Metoda, extrem de putin utilizata in Romania, are unele avantaje majore fata de metodele clasice de determinare a metalelor din apa, cum sunt absorbtia atomica in flacara sau in cuptoras de grafit, in primul rand datorita detectiei multielementale care ii confera o productivitate foarte mare. Astfel, in 1 – 3 minute, in functie de performantele diferitelor tipuri constructive, pot fi analizate dintr-o proba simultan pana la 70 de elemente din sistemul periodic. Fata de absorbtia atomica, unde este nevoie de lampi de emisie pentru fiecare element in parte si unde se poate determina doar cate un element din proba, in spectrometria de emisie atomica proba, introdusa intr-o plasma cuplata inductiv, constituie sursa de emisie, iar cum fiecare specie atomica are lungimi de unda bine definite la care emite radiatie poate fi usor identificata prin utilizarea unor sisteme optice de separare si detectie. Alte avantaje ale ICP-AES fata de metodele de absorbtie atomica sunt: lipsa efectelor de matrice, datorita temperaturii plasmei de 4000-10000 K; domeniul de lucru de 7 ordine de marime, putand fi masurate in acelasi timp si din aceeasi proba, fara dilutii, concentratii de ordinul µg/L si de sute de mg/L. Mentionam ca in institutul nostru a fost construit si caracterizat din punct de vedere analitic primul ICP-AES din Romania, in anul 1983.
 • Analizor de mercur prin spectrometrie de fluorescenta atomica, se utilizeaza pentru determinarea mercurului in concentratii foarte coborate, cu o limita de detectie de sub 0.5 ng/L, care nu poate fi obtinuta prin nici o alta tehnica. Metoda se realizeaza conform standardului SR EN 1483:2003 si este aplicata in toate tarile din comunitatea europeana. Mercurul are cea mai coborata limita maxima admisa dintre toate elementele monitorizate din cauza toxicitatii foarte ridicate a acestuia, de aceea este nevoie de utilizarea unei tehnici cu performante analitice foarte bune. In spectrometria de fluorescenta atomica se masoara florescenta emisa de proba. Pentru excitarea atomilor de mercur din proba, se utilizeaza o lampa cu vapori de mercur de inalta energie, care confera o sensibilitate foarte ridicata.
 • Spectrofotometru in ultraviolet si vizibil, se utilizeaza pentru determinarea spectrofotometrica a foarte multor poluanti din probe lichide sau aduse in solutie lichida. Metoda este una foarte uzuala si se poate aplica pentru determinarea amoniului, cianurilor, fluorurii pentru caracterizarea deseurilor.
 • Analizor de halogenuri organice adsorbabile (AOX), cu ajutorul caruia se pot realiza analize foarte eficiente care dau indicatii despre cantitarea de compusi organici clorurati din eluatele de deseuri. Metoda se aplica conform SR EN 1485:2000 atat pentru analiza eluatelor cat si pentru analiza apelor potabile, analiza obligatorie in tarile din UE. Prin utilizarea aceluiasi echipament se pot determina si halogenurile organice totale (TOX), o analiza de asemenea importanta in analiza deseurilor. Metoda se bazeaza pe adsorbtia compusilor organici pe carbune activ, urmata de combustie care asigura transformarea lor in hidrogeno-halogenuri a caror concentratie este determinata prin micro titrare coulometrica, aparatul indicand curentul biamperometric.
 • Analizor pentru determinarea carbonului organic total (TOC), conform SR EN 1484:2001. Principiul metodei, in cazul analizei carbonului, consta in combustia catalitica a probei de analizat in curent de oxigen la temperatura de aproximativ 1000 C, iar dioxidul de carbon rezultat este analizat cu un detectror in infrarosu. Exista echipamente cu care se poate determina atat TOC cat si azotul total, TN.
Alte Informatii Beneficiari

Principalii utilizatori ai rezultatelor proiectului sunt: sectorul de cercetare-dezvoltare din Romania; administratiile locale, regionale si nationale care sunt direct implicate in procesul decizional si care sunt interesate de cunoasterea cat mai exacta a situatiei existente in ce priveste calitatea mediului; societati comerciale productive, pentru evaluarea si verificarea concentratiilor de noxe de orice fel pe care le genereaza, in vederea reducerii acestora; structuri de specialitate ale UE; precum si personalul didactic din universitati, interesate de promovarea unor noi metode de analiza.

 • Sectorul cercetare-dezvoltare: Prin finalizarea proiectului, se va permite efectuarea de cercetari destinate elaborarii si implementarii unor metode de analiza de o mare exactitate in domeniul evaluarii calitatii factorilor de mediu si a caracterizarii chimice a deseurilor intr-un laborator acreditat. Vor fi dezvoltate si validate metode standardizate, care prin acreditare vor fi recunoscute la nivel european si international. Vor putea fi oferite servicii de consultanta si instruire in domeniul protectiei mediului, dar si a metodelor de analiza bazate pe tehnici performante: ICP-AES, TOC, AOX, analizor de mercur, spectrofotometrie, cromatografie de schimb ionic, metode electrochimice. Scopul principal al proiectului consta in sprijinirea activitatii de cercetare din ICIA prin utilizarea unor metode performante de analiza in proiecte ulterioare nationale si internationale.
 • Sectorul invatamant: specialisti si cadre universitare din unitati cu profil: chimie analitica, mediu, din tara si din strainatate; studenti, masteranzi, doctoranzi, din tara si strainate, vor avea acces la baza tehnica creata.
 • Economie: societati comerciale pentru evaluarea si verificarea concentratiilor de noxe de orice fel pe care le genereaza.
 • Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile: pe baza rezultatelor obtinute se vor putea elabora programe de strategie fundamentate stiintific.Date de contact

Conditiile de acces pentru terti

Program de acces: Luni – Vineri, orele 8.00 – 16.00

Accesul tertilor se face conform contractelor si conventiilor de colaborare stabilite cu partenerii respectiv beneficiarii analizelor.

CS II Ing. MIRCEA CHINTOANU, Director ICIA
Tel. 0264-420.590
Fax. 0264-420.667
Email. mircea.chintoanu@icia.ro

CS II dr. CECILIA ROMAN, Director proiect
Tel. 0264-420.590
Fax. 0264-420.667
Email. cecilia.roman@icia.ro

Documente relevante:
 Rezultate Edilam