by icia icia

Obiective:
realizarea unei baze de date unice pentru evaluarea globala a semnificatiei si valorii testelor, precum si a strategiilor screening in ameliorarea diagnosticului precoce a cancerului de prostata;
evaluarea nivelului de expresie al genelor implicate in aparitia si progresia cancerului de prostata prin tehnica de PCR cantitativ (real-time PCR).

OBIECTIVE
 • realizarea unei baze de date unice pentru evaluarea globala a semnificatiei si valorii testelor, precum si a strategiilor screening in ameliorarea diagnosticului precoce a cancerului de prostata;
 • evaluarea nivelului de expresie al genelor implicate in aparitia si progresia cancerului de prostata prin tehnica de PCR cantitativ (real-time PCR).

Obiective specifice:

 • studiu privind detectia precoce a cancerului de prostata, diagnosticul si terapia adecvata pentru fiecare pacient diagnosticat in scopul scaderii mortalitatii prin adenocarcinom de prostata;
 • cresterea acuratetii diagnosticului paraclinic al cancerului de prostata prin diagnosticare cu markeri tumorali urinari uPM3 si a proportiei de cazuri de adenocarcinom in stadii precoce de boala;
 • analiza concordantei intre predictia diagnostica a metodelor serice cunoscute – detectarea PSA si markerii urinari tumorali – uPM3;
 • efectuarea investigatiilor imagistice – ecografia transrectala si punctia biopsie prostatica;
 • evaluarea eficientei si fezabilitatii programului screening pentru identificarea cancerului de prostata evaluarea eficientei si fezabilitatii programului screening pentru identificarea cancerului de prostata evaluarea eficientei si fezabilitatii programului screening pentru identificarea cancerului de prostata evaluarea modificarilor genetice la bolnavii de cancer prostatic;
 • aplicarea metodelor curative in adenocarcinomul de prostata la pacientii diagnosticati in stadii precoce (prostatectomia laparoscopica si brahiterapia interstitiala);
 • aplicarea metodelor chirurgicale paleative la pacientii in stadii avansate de boala – drenajul urinar intern si extern;
 • monitorizarea pacientilor si analiza concentratiilor intratisulare de medicamente la pacientii hormono-rezistenti;
 • studii si cercetari de laborator privind determinarea metalelor grele si a arsenului din probe biologice;
 • cresterea numarului de cazuri depistate de adenocarcinom de prostata prin introducerea in protocolul diagnostic a unor metode care sa creasca sensibilitatea detectiei bolii – prin markeri tumorali urinari de tipul uPM3;
 • evaluarea implicarii unor factori de risc pentru cancerul de prostata folosind cazurile confirmate dupa identificarea lor prin screening si evaluarea eficientei si fezabilitatii programului screening pentru identificarea cancerului de prostata;
 • diseminarea rezultatelor obtinute prin comunicari stiintifice nationale si internationale, manifestari stiintifice, articole, pagina web.
PREZENTARE           Proiectul de cercetare a propus realizarea unui program de screening in cancerul de prostata pentru detectarea de noi biomarkeri moleculari uPM3 cu mare sensibilitate in depistarea precoce a ADK-P, precum si validarea metodei de dozare a uPM3 in vederea scaderii mortalitalitaii prin cancer de prostata. Diagnosticul stabilit implica insertia pacientilor in programe standard preterapeutice, terapeutice si postterapeutice prin colaborarea oncolog – urolog. S-a urmarit evaluarea nivelului de expresie al genelor implicate in aparitia si progresia cancerului de prostata). Markerul urinar tumoral uPM3 este o proteina urinara cu o sensibilitate diagnostica superioara fata de PSA seric. Prin metoda PCR cantitativ (real-time PCR) se identificarea cantitati infime de proteina in sange sau urina. Desi metoda este validata stiintific, nu a fost aplicata pana in prezent pe scara larga deoarece procedurile sunt deosebit de complexe. S-a urmarit introducerea intr-un studiu populational a metodelor diagnostice noi si compararea rezultatelor cu cele obtinute prin metode considerate standard. Terapia aplicata pacientilor diagnosticati a constat in: prostatectomia radicala laparo-scopica si brahiterapia interstitiala efectuata in serviciul Sectiei Clinice de Urologie a Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca. Rezultatele acestui proiect s-au bazat pe descoperirea de noi gene implicate in caile de semnalizare celulara care conduc la activarea sau inhibarea mecanismelor implicate in dezvoltarea fenotipului malign Baza de date unica pentru evaluarea globala a semnificatiei si valorii testelor precum si a strategiilor screening, efectuarea analizelor cromatografice pentru caracterizarea proteinelor implicate si determinarea metalelor grele din sange si urina, au fost alte obiective realizate ale proiectului. Proiectul s-a realizat prin colaborare si schimb de informatii intre parteneri – stabilirea rezultatelor, calcul statistic, diseminarea rezultatelor iar pacientii luati in studiu au fost evaluati interdisciplinar. Rezultatele obtinute au fost prezentate la manifestari stiintifice de specialitate, publicatii in reviste de specialitate din tara si strainatate.
REZULTATE ESTIMATE Proiectul de cercetare propune insertia in arsenalul diagnostic al markerilor urinari tumorali – uPM3 pentru adenocarcinomul de prostata. Rezultatele estimate ale proiectului au fost:

 • implementarea in algoritmul de diagnostic al ADK-P a markerului urinar tumoral uPM3 pentru depistarea bolii in stadii precoce;
 • validarea metodei de dozare a uPM3 in vederea scaderii mortalitalitaii prin cancer de prostata;
 • introducerea intr-un studiu populational a metodelor diagnostice noi si compararea rezultatelor obtinute ale metodelor considerate standard;
 • evaluarea transcriptomica cu ajutorul tehnicilor PCR cantitativ sau microarray metode ce constituie la nivel mondial o preocupare majora pentru marile centre de cercetare oncologice;
 • cresterea sensibilitatii metodelor de diagnostic prin dozarea de markeri tumorali urinari si a numarului de cazuri curabile;
 • corelarea datelor, realizarea unei baze de date asupra genelor si proteinelor selectionate. Analize pe probe biologice, evaluarea statistica a datelor rezultate;
 • evidentierea cresterii acuratetii de diagnostic prin utilizarea noilor metode. S-a urmarit evaluarea: impactului asupra evolutiei pacientilor, eficientei strategiei screening prin impactul asupra sanatatii publice a programului screening, impactului metalelor grele si al arsenului in cancerul de prostata;
 • diseminarea rezultatelor obtinute prin comunicari stiintifice nationale si internationale, manifestari stiintifice, elaborare articole, pagina web, participarea la manifestari tehnico-stiintifice din domenii specifice proiectului.
REZULTATE OBTINUTE

Etapa I Analiza critica a datelor din literatura de specialitate, a tehnicilor si echipamentelor utilizate. Cercetari preliminare
Activitate – Studii si cercetari de laborator preliminare privind determinarea metalelor grele si a arsenului din probe biologice.
Perioada de desfasurare: 03.10.2005 – 09.12.2005

Analiza probelor clinice ridica probleme deosebite în toate etapele de lucru. Prelevarea probelor de sange si urina de la subiectii luati in studiu se face fara administrarea in prealabil a medicamenetelor pentru a se evita denaturarea rezultatelor. Mineralizarea probelor biologice trebuie sa asigure descompunerea materiei organice si se evita manipularea suplimentara a acestora deoarece constitue o sursa importanta de erori. Sunt recomandate metodele de analiza spectrale cu mare sensibilitate: GFAAS, ICP-MS, ICP-AES. Se recomanda utilizarea ICP-MS care ofera o excelenta posibilitate pentru determinarea in urme si ultraurme a microelementelor din probe biologice. Se recomanda eliminarea contaminarii în toate etapele analizei pentru a se asigura calitatea si controlul calitatii si se achizitioneaza reactivi si substante ultrapure. Metoda de prelucrare si analiza a probei se va optimiza pe baza unor probe CRM de sânge, ser, plasma si urina; prin analiza CRM-urilor se verifica corectitudinea metodelor analitice.

Etapa II Selectarea si caracterizarea loturilor de pazienti

Activitate – Elaborarea metodologiilor de determinare a metalelor grele si a arsenului din probe biologice Aplicarea metodelor elaborate pe probe biologice
Perioada de desfasurare: 12.12.2005 – 14.07.2006

Au fost elaborate si studiate doua metode de analiza a Cd, Cu, Pb si Zn din urina si sâange prin ICP-MS cu spectrometrul ELAN DRC II Metodele experimetate pentru determinarea Cd, Cu, Pb si Zn au fost bazate pe dilutia urinei în mediu de acid azotic si a sangelui în prezenta de Triton X-100. Metoda de analiza prin adaosul standard este necesara la determinarea metalelor din probe clinice de urina si sange. Pentru analiza elementala s-a utilizat un spectrometru de masa Perkin-Elmer SCIEX ICP-MS (model ELAN® DRC II, Toronto, Canada) cu limite de detectie scazute (de ordinul ppt din probe clinice cu continut ridicat de saruri), sensibilitate ridicata si o buna precizie. Determinarile se efectueaza cu camera DRC la urmatorii izotopi: 110Cd, 111Cd, 112Cd, 113Cd, 114Cd, 63Cu, 65Cu, 78Se, 80Se, 82Se, 64 Zn, 66Zn, 68Zn, 206Pb, 207Pb 208Pb. Pentru fiecare element sunt selectati izotopii pentru care se obtin cele mai bune grade de regasire. Metodele elaborate pot fi aplicate la determinarea metalelor din probe de sange si urina.

Etapa III Monitorizarea loturilor de bolnavi si integrarea de noi pacienti in studiu. Evaluarea statistica preliminara a datelor obtinute

Activitate – Determinarea metalelor grele si a arsenului din probele biologice din loturile de pacienti. Diseminare rezultate; Determinarea metalelor grele din probe biologice de la cazurile noi
Perioada de desfasurare: 17.07.2006 – 20.12.2006

Au fost analizate elementele Cd, Cu Pb, Zn, Se, As din probele de fluide biologice – sânge integral si urina – prelevate de personal autorizat de la subiecti din: a) Lot martor A – subiecti sanatosi de la ICIA Cluj-Napoca b) Lot martor B – subiecti cu afectiuni urologice dar fara afectiuni ale prostatei de la Spitalul Clujana c) Lot pacienti C – subiect cu afectiuni ale prostatei de la Spitalul Clujana. Rezultatele sunt prezentate în tabele si au fost exprimate in ppb [µg /l]. Rezultatele obtinute în urma masuratorilor sunt prezentate in tabele si exprimate in ppb [µg/l]. Metoda este bazata pe dilutia 1/10 a probelor de urina cu diluent urina iar sangele pe dilutia 1/10 a probelor de sange cu diluent sânge. Metoda de analiza se face cu curbe de calibrare pentru grupuri de elemente sau momoelemente, respectiv cu aditie standard. Elementele sunt determinate prin ICP-MS cu DRC.

Etapa IV Reevaluarea pacientilor conform standardelor de urmarire oncologica si corelarea datelor obtinute cu informatiile suplimentare rezultate din studiu

Activitate – Sistematizarea rezultatelor obtinute intr-o baza de date. corelarea datelor obtinute: metale grele-arsen. diseminare rezultate
Perioada de desfasurare: 21.12.2006 -14.09.2007

Elementele Cd, Cu, Pb, Zn , Se din urina si sange integral au fost analizate prin ICP-MS cu spectrometrul ELAN DRC II. Probele au fost prelevate de personal autorizat de la subiecti din b) Lot martor B – subiecti cu afectiuni urologice dar fara afectiuni ale prostatei de la Spitalul Clujana c) Lot pacienti C – subiect cu afectiuni ale prostatei de la Spitalul Clujana. Reactivii folositi sunt ultrapuri iar pentru verificarea rezultatelor probelor s-au analizat in paralel materiale de referinta certificate – CRM-uri de sange si urina. Modul de lucru consta in digestia probei cu diluent de sange sau diluent urina cu un factor de dilutie al probelor de 10 sau 20. Curbele de calibrare se traseaza din solutii mono sau multielement. Blank-ul este diluentul de sange sau urina iar pentru verificarea repetabilitatii se fac dubluri de probe. Analiza elementelor se face si prin metoda adaosului standard. Rezultatele obtinute în urma masuratorilor sunt prezentate in tabele si exprimate in ppb [µg/l]. Baza de date Pentru realizarea bazei de date se foloseste sistemul de gestiune a bazelor de date Microsoft Access. Rezultatele obtinute pentru analizele de sange si urina pentru cele 3 loturi: A, B si C au fost introduse in tabele create prin programul Microsoft Acces. Fiecarui pacient i se atribuie un cod pentru ca la prezentarea concluziilor studiului nostru sa se pastreze confidentialitatea numelui.

Etapa V Investigarea noilor pacienti utilizand algoritmul diagnostic obtinut in etapele anterioare. Evaluarea statistica a datelor rezultate

Activitate- Determinari pe probe biologice in baza metodelor elaborate. Interpretarea statistica a rezultatelor obtinute.
Perioada de desfasurare: 15.09.-21.12.2007

Modul de lucru s-a desfasurat ca si in etapa anterioara – IV. Probele de sange integral si urina au fost prelevate de personal autorizat de la subiecti incadrati in b) Lot martor B – subiecti cu afectiuni urologice dar fara afectiuni ale prostatei de la Spitalul Clujana c) Lot pacienti C – subiect cu afectiuni ale prostatei de la Spitalul Clujana. S-a completat baza de date. Evaluarea statistica a datelor obtinute a fost facuta in colaborare cu personalul medical specializat.

Etapa VI. Importanta transferarii rezultatelor studiului efectuat in baza noului marker biologic introdus in practica medicala. Diseminare rezultate

Activitate – Evaluarea impactului metalelor grele si arsenului în cancerul de prostata. Elaborare articole. Realizare pagina web si CD de prezentare rezultate.
Organizare masa rotunda.
Perioada de desfasurare 22.12.2007-15.07.2008

Au fost analizate elementele Cd, Cu Pb, Zn, Se din probele de fluide biologice – sânge si urina. Modul de lucru s-a desfasurat ca si in etapele anterioare iar metoda este bazata pe dilutia probelor de urina si sange cu diluenti adecvati. Probele de sange integral si urina au fost prelevate de personal autorizat de la subiecti incadrati in c ) Lot pacienti C – subiect cu afectiuni ale prostatei de la Spitalul Clujana. Rezultatele obtinute au fost exprimate în ppb [µg/l]. S-a completat baza de date pentru realizarea careia s-a folosit sistemul de gestiune a bazelor de date Microsoft Access.

Alte Informatii Comunicari stiintifice:

 • Al XIII-lea Congres National de Farmacie, 28-30 sept. 2006, Cluj-Napoca, Romania, poster – „Study for the determination of Cd, Pb and Zn in biological fluids by inductively coupled plasma mass spectrometry”, Monica Ursu, Paul Maria, Senila Marin, Claudiu Tanaselia.
 • OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS – RAPID COMMUNICATIONS Vol. 2, No. 2, February 2008, p. 99 – 107, Fast method for determination of Cd, Cu, Pb, Se, and Zn in whole blood by DRC-ICP-MS using the simple dilution procedure; C. TANASELIA, T. FRENTIU, M. URSU, M. VLADb M. CHINTOANU, E. CORDOS, L. DAVID, M. PAUL, D. GOMOIESCU; INCDO-INOE 2000, Research Institute for Analytical Instrumentation, Donath 67, Cluj-Napoca, Romania
Documente relevante:
 Articol JOAM

 Poster ICP-MS