by icia icia

Obiective:
realizarea unei metode ecologice, complexe, integrate de evaluare si monitorizare a modificarii calitatii bazinului hidrografic Somes sub influenta factorilor antropici in scopul imbunatatirii calitatii mediului inconjurator in vederea crearii conditiilor naturale pentru o dezvoltare socio-economica durabila;

OBIECTIVE
 • realizarea unei metode ecologice, complexe, integrate de evaluare si monitorizare a modificarii calitatii bazinului hidrografic Somes sub influenta factorilor antropici in scopul imbunatatirii calitatii mediului inconjurator in vederea crearii conditiilor naturale pentru o dezvoltare socio-economica durabila;
 • evaluarea calitatii bazinului hidrografic Somes se va efectua prin studierea comunitatilor de organisme din bazinul Somes (dinamica lor in plan structural si functional) in sectoarele expuse poluarii cu cianuri si metale grele in perspectiva reabilitarii si conservarii ecosistemelor acvatice afectate.
PREZENTARE MONISOM este o metoda neconventionala de investigare si control al poluarii mediului si se bazeaza pe rezultate obtinute prin:

1. cercetarea comunitatilor de organisme cu rol cheie în ecologia raului Somes, si anume a microorganismelor (bacteriilor) din apa si bentos, algelor unicelulare, macrofitelor, organismelor din macrozoobentos si a pestilor;
2. analiza concentratiei metalelor grele din penele puilor de barza si lastun de mal;
3. analiza concentratiei de metale grele si cianuri în apa si sediment. Se propune utilizarea unei metode noi de analiza in situ si anume de speciere a metalelor grele din apa, tehnica gradientilor de difuzie in filme subtiri (DGT);
4. rezultatele obtinute vor fi integrate într-un Sistem Geografic Informational (GIS) unitar, care va permite:

 • realizarea unei baze de date complete si complexe;
 • efectuarea de analize si corelatii;
 • harti continand: amplasarea exacta a surselor de poluare, rezultatele furnizate de studierea comunitatilor organismelor vii, a nivelului poluarii apei si sedimentelor în fiecare din sectiunile de lucru alese, a transferului în aval al acestora si a implicatiilor în poluarea transfrontiera.

Proiectul propune o metoda ecologica, complexa de evaluare si biomonitorizare a modificarii calitatii bazinelor hidrografice sub influenta factorilor antropici pe baza cercetarii reactiilor organismelor vii. Evaluarea calitatii bazinului hidrografic Somes (caracterizarea diversitatii sistemelor ecologice caracteristice si a dinamicii lor în plan structural si functional) se va efectua prin studierea comunitatilor de organisme din sectoare expuse poluarii cu cianuri si metale grele în perspectiva reabilitarii si conservarii ecosistemelor acvatice afectate. Alaturi de organismele acvatice vor fi utilizate si pasarile pentru biomonitorizarea calitatii apelor pentru obtinerea de informatii privind sanatatea populatiilor de pesti si identificarea unor poluanti (pesticide organoclorurate, metale grele sau substante radioactive). În metoda propusa de biomonitorizare a calitatii bazinului Somes se vor utiliza si informatiile obtinute prin analiza concentratiei de metale grele din penele puilor de barza si lastun de mal. Rezultatele biologice vor fi coroborate cu cele chimice (apa si sedimente), în teren si de laborator.

REZULTATE ESTIMATE
 • studii, analize si documentari pentru elaborarea strategiei si metodologiei de monitorizare a biodiversitatii raurilor afectate;
 • evaluarea calitatii actuale a bazinului hidrografic Somes: prelevare, preparare, analizare probe, interpretare rezultate;
 • elaborarea bazei de date in format GIS: (baza de date ecologice si chimice) elaborarea de harti privind habitatele caracteristice din sectoarele de rauri cercetate si identificarea suprafetelor periclitate;
 • elaborare si realizare metodologie de evaluare si biomonitorizare a calitatii bazinului hidrografic;
 • diseminare informatii: articole, comunicari stiintifice, pagina web, organizare workshop.
REZULTATE OBTINUTE
 • metoda moderna, complexa si originala de biomonitorizare si evaluare a calitatii bazinul Somes sub influenta factorilor antropici in scopul elaborarii strategiei de reabilitate si conservare a ecosistemelor acvatice afectate, aplicabila si in alte zone decat cele studiate in cadrul acestui proiect;
 • baze de date privind calitatea bazinului hidrografic Somes;
 • determinarea sectoarelor de rau periclitate in care modificarile perturbatoare pot prefigura pericole de poluare transfrontiera;
 • harti ecologice ale acestor zone;
 • manual de prezentare;
 • articole pentru a face mai bine cunoscute activitatea si potentialul stiintific al tarii;
 • retea de cercetare la nivel regional.
Alte Informatii

Etapa I. Cercetare aplicativa
Perioada: Sept. 2005 – Dec. 2005
Metode noi, moderne de monitorizare a biodiversitatii sistemelor acvatice
1.1 Studii privind metodele de monitorizare a biodiversitatii;
1.2 Istoricul poluarii bazinului Somes.

Obiective:

 • Metode de monitorizare a biodiversitatii;
 • Fundamentarea necesitatii evaluarii calitatii si biomonitorizarii bazinului Somes.

Rezultate:

 • Metode existente de monitorizare a biodiversitatii;
 • Identificare surse de poluare;
 • Identificare bioindicatori.

Etapa II. Cercetare aplicativa
Perioada: Dec. 2005 – Noi. 2006
Evaluarea calitatii bazinului Somes
2.1 Organizarea cercetarii in teren;
2.2 Prelevare analizare probe;
2.3 Interpretare rezultate.

Obiective:

 • Stabilirea strategiei si metodologiei de prelevare, analizare probe (apa. sediment, biologice);
 • Determinarea calitatii bazinului.

Rezultate:

 • Strategii si metodologii de prelevare, analizare probe (apa, sediment biologice);
 • Rezultate masurari;
 • Studiu comparativ.

Etapa III. Cercetare aplicativa
Perioada: Dec. 2006 – Mai 2007
Elaborare baza de date in format GIS
3.1 Baza de date biologice;
3.2 Baza de date chimice;

Obiective:
Baza de date

Rezultate:

 • Baza de date (biologice si chimice);
 • Harti ecologice;
 • Determinare sectoare periclitate.

Etapa IV. Cercetare-dezvoltare precompetitiva
Perioada: Iun. 2007 – Dec. 2007
Metoda de biomonitorizare a calitatii bazinului hidrografic Somes
4.1 Elaborare si realizare metodei de biomonitorizare si evaluare a calitatii bazinelor hidrografice;
4.2 Experimentare metoda de monitorizare si evaluare a calitatii bazinelor hidrografice;
4.3 Elaborare manual de prezentare a metodei.

Obiective:

 • Metoda de evaluare si monitorizare a modificarii calitatii bazinului Somes sub influenta factorilor antropici;
 • Experimentari metoda;
 • Promovarea metodei.

Rezultate:

 • Metoda de evaluare si monitorizare;
 • Soft specializat;
 • Rezultate experimentari;
 • Manual de prezentare.

Etapa V. Activitati suport
Perioada: Dec. 2007 – Iun. 2008
Diseminare rezultate
5.1 Diseminare pe scara larga prin comunicare si publicare;
5.2 Sedinte demonstrative;
5.3 Organizarea unui workshop de prezentare a rezultatelor.

Obiective:

 • Comunicarea rezultatelor;
 • Promovarea metodei propuse;
 • Prezentarea si demonstrarea utilitatii metodei propuse.

Rezultate:

 • Comunicari stiintifice;
 • Articole (nationale si internationale);
 • Pagina web;
 • CD de prezentare.

Documente relevante:
 Prezentare Monisom

 Monison – Rezumat