by icia icia

Obiective:
obtinerea unor biobenzine ecologice pe baza de bioetanol din sfecla de zahar;
determinarea hibrizilor de sfecla de zahar optimi pentru utilizarea in obtinerea de bioetanol, adaptati la conditiile pedo-climatice din zona;

OBIECTIVE BIOBENZ propune:

 • obtinerea unor biobenzine ecologice pe baza de bioetanol din sfecla de zahar;
 • determinarea hibrizilor de sfecla de zahar optimi pentru utilizarea in obtinerea de bioetanol, adaptati la conditiile pedo-climatice din zona;
 • obtinerea bioetanolului printr-o tehnologie noua si neconventionala de conversie si valorificare a surselor regenerabile de energie (biomasa din sfecla de zahar);
 • realizarea tehnologiei de obtinere a bioetanolului si biobenzinei;
 • realizarea statiei pilot de fermentare si distilare.
PREZENTARE Unul dintre obiectivele generale ale programului CEEX il reprezinta productia de combustibili regenerabili si utilizarea superioara a biomasei pentru obtinerea de energie. BIOBENZ constituie un raspuns acestor cerinte prin elaborarea unor tehnologii noi, moderne, neconventionale de valorificare a biomasei pentru obtinerea unui combustibil alternativ, care va conduce la ecologizarea transportului de suprafata. Prin realizarea proiectului se dezvolta si consolideaza o retea de cercetare in scopul racordarii la prioritatile si obiectivele specifice platformei tehnologice PT19 Plante pentru viitor (valorificarea superioara a sfeclei de zahar va conduce la dezvoltarea unei agriculturi sustenabile si utilizarea rationala a terenurilor agricole).
Principalele avantaje care se realizeaza prin aplicarea acestui proiect sunt:

 • se obtine bioetanol din biomasa (sfecla de zahar) prin tehnologii moderne, la un pret competitiv;
 • se obtine biobenzina prin conversia bioetanolului;
 • consumuri reduse de energie, prin eliminarea operatiilor tehnologice mari consumatoare de energie;
 • valorificarea integrala a produselor secundare (melasa);
 • asigurarea protectiei ecologice a mediului ambiant: se obtin biocombustibili ecologici prin utilizarea carora se reduce poluarea atmosferei;
 • solutie care sa permita atat un grad ridicat de independenta energetica cat si utilizarea reziduurilor de extractie ca hrana furajera, adecvata conditiilor din Romania unde exista terenuri excedentare ce pot fi cultivate cu plante cu potential energetic ridicat.
REZULTATE ESTIMATE
 • biobenzine ecologice pe baza de etanol obtinuti din biomasa;
 • tehnologii de obtinere a etanolului din biomasa;
 • tehnologii de extractie, cu randament ridicat, a sucurilor dulci din sfecla de zahar;
 • tehnologii de conservare suc dulce din sfecla de zahar;
 • tehnologii de concentrare a sucului dulce obtinut din sfecla de zahar;
 • tehnologii de producere biocombustibil;
 • tehnologie de conversie bioetanol in biobenzine;
 • compozitia chimica a sucului de sfecla (continut de substante fermentescibile);
 • hibrizi de sfecla de zahar utilizabili in productia de bioetanol cu randament sporit;
 • caracteristicile amestecurilor – biobenzinelor fizico-chimice si de combustibil;
 • manuale de prezentare si utilizare;
 • analiza tehnico-economica privind obtinerea de etanol si valorificarea melasei;
 • statie pilot de fermentare-distilare;
 • materiale promotionale.
REZULTATE OBTINUTE

Etapa I
Perioada: Sept. 2006 – Noi. 2006

Perspective in domeniul biobenzinelor, metode de obtinere, materii prime.

Activitate I.1
Evaluarea prospectiva a necesarului de bioetanol pentru Romania in perspectiva anilor 2010-2020 potrivit directivelor UE.
Activitate I.2
Studii privind metode de obtinere etanol din biomasa si de conversie a etanolului in hidrocarburi.
Activitate I.3
Elaborarea schemei experimentale si testarea in camp a hibrizilor de sfecla de zahar pentru biomasa.
Rezultate: Evaluarea necesarului de bioetanol pentru Romania in perspectiva anilor 2010-2020. Metode si materii prime optime pentru obtinerea biobenzinelor, in perspectiva adoptarii aquis-ului comunitar.

Etapa II
Perioada: Dec. 2006 – Mar. 2007

Activitate II.1
Studii privind implementarea biobenzinelor pe piata internationala, legislatie, standartizare.
Testari metode de obtinere etanol din biomasa.
Rezultate: Biobenzine existente pe piata internationala – caracterizarea metodelor de obtinere bioetanol.

Etapa III
Perioada: Apr. 2007 – Iun. 2007

Elaborarea metodelor optime de fermentare-distilare a zaharurilor fermentescibile si obtinerii de etanol.

Activitate III.1
Verificarea in campuri experimentale si pe loturi demonstrative a celor mai valorosi hibrizi pentru obtinerea de biomasa.
Activitate III.2
Elaborare metode optime fermentare si obtinere etanol din biomasa.
Rezultate: Determinarea hibrizilor optimi pentru obtinere de etanol – Metode de fermentare – metode de obtinere de etanol.

Etapa IV
Perioada: Iul. 2007 -Noi. 2007

Statie pilot de mica capacitate, obtinere etanol si elaborare tehnologie obtinere biobenzine, materie prima optima.

Activitate IV.1
Elaborare tehnologie de conversie etanol in biobenzine.
Activitate IV.2
Proiectare si realizare statie pilot de mica capacitate obtinere etanol.
Activitate IV.3
Determinarea productivitatii si calitatii tehnologice a biomasei de sfecla la soiurile si hibrizii testati.
Rezultate: Proiectarea si realizarea unei statii pilot de mica capacitate pt. obtinere de bioetanol, materii prime optime si tehnologiei de conversie etanol in biobenzine.

Etapa V
Perioada: Dec. 2007 – Iun. 2008
Tehnologii optime de obtinere biomasa, etanol din biomasa si conversie la hidrocarburi – biobenzine

Activitate V.1
Elaborarea tehnologiilor optime de producere a biomasei din sfecla, obtinere etanol din biomasa si conversie la hidrocarburi.
Activitate V.2
Realizare tehnologie de obtinere etanol din biomasa si conversie a etanolului in hidrocarburi
Activitate V.3
Obtinere, testare amestecuri de biocombustibili, determinare amestecuri optime.
Activitate V.4
Elaborarea documentatiei tehnico-economice privind obtinerea de biobenzine.
Rezultate: Optimizarea tehnologiei BIOBENZ de obtinere bioetanol si conversie la hidrocarburi – biobenzine.

Etapa VI
Perioada: Iul. 2008 – Sept. 2008
Caracterizarea biobenzinelor si diseminarea rezultatelor.

Activitate VI.1
Caracterizarea biobenzinelor.
Activitate VI.2
Elaborare manuale de prezentare tehnologii si biobenzine in scopul promovarii. Realizarea de materiale promotionale (pliante, mape, etc.).
Activitate VI.3
Diseminarea pe scara larga a rezultatelor. Participari la conferinte, simpozioane in tara si strainatate. Organizare masa rotunda prezentare rezultate. Organizare Workshop cu tema „Implementarea biocombustibilililor pe piata romaneasca si asigurarea calitatii lor”
Rezultate: Detereminare caracteristici biobenzine si promovarea lor pe piata.

Alte Informatii 1. Efecte economice
Cresterea vizibilitatii cercetarii romanesti in domeniul biocarburantilor (prin participarea la conferinte si simpozioane internationale, aderarea la diferite organisme Europene, publicatii, vizite reciproce, etc.), alaturi de imbunatatirea bazei materiale a laboratoarelor consortiului, a contribuit la cresterea prestigiului si implicit la posibilitatea contractarii unor programe de cercetare bilaterale. Astfel, Consortiul BIOBENZ a fost contactat de catre filiala europeana a firmei americane O2 Diesel demarandu-se negocieri in vederea unui dezvoltarii unui program de cercetare privind elaborarea de noi retete de biocarburanti: motorina/ulei vegetal + bioetanol + subst X.
Prestigiul stiintific castigat de catre membrii consortiului proeictului a contribuit la implicarea acestora in calitate de experti (din parte Romaniei) la redactarea noii Directive a UE privind energia regenerabila (care va aparea la sfarsitul acestui an).2. S-au propus si depus urmatorul proiect PC7:
„Strategic development framework for sustainable expansion of second generation biofuels in Latin American countries – SUBSIOLA”

COOPERATION THEME 5 ENERGY
Call: FP7-ENERGY-2008-1
Topic Energy.2008.3.2.1: Enhancing international cooperation between the EU and Latin America in the field of biofuels

Consortiul Proiectului:
1. BESEL S.A., Spain (coordinator)
2 .GEONARDO Ltd., Hungary
3. FUNDACIÓN CHILE, Chile
4. OTEPI, Venezuela
5. METLA, Finland
6. TECBIO, Brazil
7. ICIA, Romania
8. UNAM-CIECO, Mexico

Valoarea proiectului (include alte surse atrase):1.571.700 lei
Valoarea contractului (sursa-buget de stat): 1.500.000 lei
Durata contractului: 2 ani 2 luni 15 zile

Documente relevante: