by icia icia

Obiective:
proiectarea si realizarea unui echipament portabil pentru analiza si controlul poluantilor din aer proveniti din activitati economice, omologat, destinat efectuarii analizelor curente prin procedee simple, pe teren, cu un numar redus si standardizat de reactivi, analize solicitate de laboratoare de protectia mediului, laboratoare pentru analiza calitatii aerului, directii de sanatate publica.

OBIECTIVE Proiectarea si realizarea unui echipament portabil pentru analiza si controlul poluantilor din aer proveniti din activitati economice, omologat, destinat efectuarii analizelor curente prin procedee simple, pe teren, cu un numar redus si standardizat de reactivi, analize solicitate de laboratoare de protectia mediului, laboratoare pentru analiza calitatii aerului, Directii de sanatate publica
PREZENTARE
REZULTATE ESTIMATE
  • Echipament portabil pentru analiza si controlul poluantilor din aer fiabil, ieftin si de inalta precizie, permite realizarea unei game largi de determinari la locul de prelevare (poluanti gazosi si solizi);
  • Metode moderne, specifice si sensibile de determinare si monitorizare a poluantilor din aer;
  • Colorimetru portabil pentru analiza principalilor factori poluanti gazosi din aer, cu afisaj digital;
  • Detector portabil pentru monitorizarea poluantilor solizi din aer intr-un interval de timp dat;
  • Detector portabil pentru determinarea continutului momentan de praf;
  • Sistem de prelevare pentru poluanti gazosi;
  • Sistem de prelevare pentru poluanti solizi (pulberi sedimentabile, in suspensie si totale);
  • Sonda izocinetica pentru prelevari de emisii din cos;
  • Publicare de articole;
  • Baze de date privind prevenirea si combaterea poluarii aerului;
REZULTATE OBTINUTE
Alte Informatii
Documente relevante: