by icia icia

Obiective:
realizarea unei hote microbiologice cu flux laminar vertical, clasa a 2A omologata, transferata la beneficiarul cofinantator, destinata asigurarii protectiei utilizatorului, mediului si produselor biologice procesate impotriva particulelor straine si contaminarii biologice

OBIECTIVE
  • realizarea unei hote microbiologice cu flux laminar vertical, clasa a 2A omologata, transferata la beneficiarul cofinantator, destinata asigurarii protectiei utilizatorului, mediului si produselor biologice procesate impotriva particulelor straine si contaminarii biologice
PREZENTARE
REZULTATE ESTIMATE
  • hota microbiologica cu flux laminar vertical, clasa a 2A, omologata si transferata la beneficiar cu caracteristici functionale care sa-i permita si exportul;
  • material promotional (fila catalog, pagina web);
  • studiu de fezabilitate si de piata privind oportunitatea de introducere in fabricatie a noului tip de produs construit;
  • cresterea securitatii in laboratoarele care opereaza cu materiale biologice: asigurarea protectiei materialului de lucru, a personalului care opereaza cu acesta si cresterea protectiei mediului;
  • articole;
  • ridicarea nivelului de recunoastere internationala a stadiului de dezvoltare stiintifica, tehnica si tehnologica a Romaniei;
  • dezvoltarea unui sistem de bune practici microbiologice aliniat cerintelor UE;
  • armonizarea politicilor si reglementarilor interne privind biosecuritatea cu cele internationale.
REZULTATE OBTINUTE
Alte Informatii
Documente relevante: