by icia icia

Obiective:
realizarea unui centru regional pentru prevenirea accidentelor industriale majore (CRAIM) in contextul Directivelor UE Seveso 82/501/EEC Seveso On the major-accident hazards of certain industrial activities 96 82 EC Seveso II On the control of major accidents hazards involving dangerous substancessi a Directivei 96/61/EC – IPPC Integrated Pollution Prevention and Control, integrat intr-o retea internationala de cercetare.

OBIECTIVE Realizarea unui centru regional pentru prevenirea accidentelor industriale majore (CRAIM) in contextul Directivelor UE Seveso 82/501/EEC Seveso On the major-accident hazards of certain industrial activities 96 82 EC Seveso II On the control of major accidents hazards involving dangerous substancessi a Directivei 96/61/EC – IPPC Integrated Pollution Prevention and Control, integrat intr-o retea internationala de cercetare.
PREZENTARE
REZULTATE ESTIMATE
  • organizare si functionare CRAIM;
  • realizare si intretinere banci de date privind amplasamentul agentilor economici ce prezinta rscuri si hazarduri deosebite;
  • realizare si intretinere banci de date privind accidentele industriale din tara;
  • soft simulare accidente industriale;
  • laborator virtual de evaluare a impactului factorilor de risc asupra mediului (CRAIM-EIRM).
REZULTATE OBTINUTE
Alte Informatii
Documente relevante: