by icia icia

Obiective:
Obiectivul general al proiectului a constat in dezvoltarea si acreditarea unor metode de analiza noi in Romania, in cadrul laboratorului de analize de mediu din cadrul ICIA, obiectiv similar cu unul intre obiectivele modulului IV din programul Cercetare de Excelenta „Dezvoltarea laboratoarelor de experimentare si testare si a organismelor de certificare, conform cerintelor Uniunii Europene privind evaluarea conformitatii cu reglementarile tehnice”.

OBIECTIVE Obiectivul general al proiectului a constat in dezvoltarea si acreditarea unor metode de analiza noi in Romania, in cadrul laboratorului de analize de mediu din cadrul ICIA, obiectiv similar cu unul intre obiectivele modulului IV din programul Cercetare de Excelenta „Dezvoltarea laboratoarelor de experimentare si testare si a organismelor de certificare, conform cerintelor Uniunii Europene privind evaluarea conformitatii cu reglementarile tehnice”. Astfel, prin derularea proiectului a fost dezvoltata, validata si acreditata metoda de determinare a metalelor in ultraurme din probe de apa prin spectrometria de masa cu plasma cuplata inductiv, metoda care asigura limite de detectie de ordinul ng/L. Aceste limite de detectie sunt absolut necesare pentru determinarea in bune conditii a unor concentratii in apa conform standardelor de calitate din Uniunea Europeana, limite care nu pot fi obtinute prin utilizarea unei alte tehnici analitice.
PREZENTARE

Etapa nr. I

 Obiectivele etapei:

 • Cresterea capacitatii tehnice a laboratorului prin achizitia de aparatura performanta;
 • Cursuri si instruiri pentru perfectionarea personalului in asigurarea calitatii;

Activitati desfasurate in cadrul etapei:

 • Achizitia de aparatura performanta: aparat ICP MS cu accesorii si aparat pentru producerea apei ultrapure, pentru care au fost organizate cereri de oferta si licitatie deschisa;
 • Participare la curs de instruire, trei module ale cursului pentru auditor intern, curs organizat de catre RENAR.

Etapa nr. II

Obiectivele etapei:

 • Studierea metodei ICP-MS;
 • Studierea standardelor internationale privind metoda ICP-MS;
 • Elaborarea metodei de analiza ICP-MS in cadrul LAM din ICIA;
 • Studierea caracteristicilor metodei si validarea acesteia;
 • Elaborare instructiuni de utilizare pentru echipamentul ICP-MS;
 • Elaborare procedura de incercare specifica pentru metoda ICP-MS, etalonarea echipamentului ICP-MS;
 • Instruire si perfectionare personal;
 • Diseminare rezultate.

Activitati desfasurate in cadrul etapei:

 • Studierea metodei ICP-MS, a instrumentatiei utilizate prin consultarea literaturii de specialitate, studierea standardelor internationale existente, referitoare la metoda ICP-MS;
 • Elaborarea metodei de analiza ICP-MS in cadrul LAM din ICIA pe baza studierii metodelor publicate, a caracteristicilor instrumentatiei, a standardelor existente la nivel international;
 • Studierea caracteristicilor metodei si validarea acesteia;
 • Elaborare instructiuni de utilizare pentru echipamentul ICP-MS;
 • Elaborare procedura de incercare specifica pentru metoda ICP-MS pe baza standardelor studiate;
 • Etalonarea echipamentului ICP-MS;
 • Publicarea rezultatelor obtinute;
 • Participarea la cursuri de instruire pentru perfectionarea personalului în domeniul asigurarii calitatii.

Etapa nr. 3

Obiectivele etapei:

 • Realizare audit intern pentru verificarea implementarii noilor metode in laborator, realizare: Plan de audit, Raport de audit intern, Plan de Actiuni Corective si Preventive; Proceduri de incercare revizuite (daca este cazul); analiza procedurilor documentate prin audit;
 • Acreditarea noilor metode prin colaborarea cu RENAR pentru realizare audit extern.

Activitati desfasurate in cadrul etapei:

 • Elaborarea planului de audit intern si realizarea auditului intern;
 • Elaborarea Raportului de audit intern;
 • Elaborare de actiuni corective si preventive;
 • Colaborare cu RENAR pentru acreditarea noilor metode implementate.

Complexitatea proiectului este data de:

 • complexitatea metodei de analiza prin cuplarea plasmei cuplata inductiv cu spectrometria de masa, ICP-MS;
 • cuplarea ICP-MS cu un cromatograf de lichide, cuplaj prin care se pot realiza specieri chimice (speciile de arsen, seleniu, crom) si cu un generator de hidruri prin care se pot determina elmentele care formeaza hidruri volatile (As, Sn, Sb, etc.);
 • numarul mare de elemente (62) care se pot determina prin aceasta metoda;
 • complexitatea referentialului ISO / CEI 17025, fata de care au fost acreditate incercarile respective.

Gradul de noutate al proiectului consta in:

 • primul laborator de analize de mediu din tara in care a fost implementata si acreditata aceasta metoda;
 • aplicarea standardului international ISO 17294: 2003 Calitatea apei – Aplicatii ale ICP MS. Determinarea a 62 de elemente;
 • metodelor analitice cu parametri de performanta foarte buni, cu posibilitati de detectie a metalelor in apa de ordinul ng/L.
REZULTATE ESTIMATE Prin realizarea activitatilor din cadrul proiectului IMPERAMS, a fost obtinuta extinderea acreditarii Laboratorului de Analize de Mediu din ICIA pentru metoda de analiza a metalelor prin spectrometria de masa cu plasma cuplata inductiv. Acreditarea acestei metode aduce beneficii importante sistemului de cercetare al Institutului si are un impact regional si chiar national.
Utilizatorii serviciilor oferite de laboratorul de analize de mediu, acreditat cu aceasta noua metoda in domeniul analizelor de metale in ultra urme sunt:

 • sistemul de cercetare din Romania, prin serviciile de cercetare de buna calitate pe care laboratorul le poate oferi;
 • organisme de control, din domeniul Protectiei Mediului, al Protectiei Consumatorului, Sanatate Publica, etc.
 • agenti economici care trebuie sa isi monitorizeze emisiile de poluanti;
 • laboratoare acreditate sau neacreditate, pentru verificarea unor determinari proprii.

Acreditarea unui laborator pentru astfel de metode are avantaje certe fata de un laborator neacreditat:

 • cresterea increderii clientilor in calitatea produselor lor si in calitatea / exactitatea incercarilor;
 • cresterea increderii organelor de control care solicita astfel de incercari;
 • rapoartele de Incercare eliberate de un laborator acreditat poarta sigla ORGANISMUL NATIONAL DE ACREDITARE DIN ROMANIA ceea ce confirma faptul ca incercarile sunt executate in regim de asigurare a calitatii.

Impactul tehnic al proiectului se manifesta prin îmbunatatirea substantiala a performantelor analitice ale metodelor aplicate in momentul de fata in Laboratorul Analize de Mediu prin:

 • Scaderea limitelor de detectie si scaderea incertitudinii de masurare la determinarea de poluanti din probe de mediu;
 • Cresterea preciziei si exactitatii detectiei poluantilor din mediu aflati in concentratii apropiate de limita dintre valorile normale si depasrile acestor valori prevazute de legislatia europeana.

Impactul economic si social se manifesta prin urmatoarele aspecte:

 • Ridicarea calitatii serviciilor si incadrarea acestora in standardele europene si internationale;
 • Cresterea si diversificarea ofertei de servicii puse la dispozitia agentilor economici;
 • Crearea premiselor pentru infiintarea unei retele nationale de laboratoare acreditate care va contribui la:
  • îmbunatatirea activitatlor de masurare, certificare, inspectie, control etc., cu toate consecintele ce decurg de aici privind protectia mediului, dezvoltarea economica, protectia consumatorului, sanatatea publica, etc.
  • formarea si perfectionarea specialistilor în sprijinul respectarii calitatii si introducerii pe scara larga a principiilor managementului calitatii (cu suportul financiar al proiectului au fost absolvite cursuri de instruire in domeniul asigurarii calitatii de catre personal din laborator);
 • Rentabilizarea activitatii de ansamblu a ofertantului, prin utilizarea unei parti din baza tehnico – materiala, in activitati aducatoare de profit;
 • Etapele de realizare a proiectului vor putea fi usor adaptate la alte laboratoare similare, în acest fel experienta capatata va permite reducerea riscului de esec si va minimiza timpul de realizare.

Aplicarea unor metode analitice performante, aliniate la standardele internationale va avea un impact economic, social si asupra mediului pozitiv prin:

 • efectuarea, prin forte proprii, de catre Laboratorul Analize de Mediu a încercarilor de supraveghere / monitorizare a calitatii factorilor de mediu apa si aer, contribuind la conservarea mediului si resurselor naturale;
 • participarea la teme de cercetare care au ca subiect evaluarea calitatii si protectia mediului inconjurator in proiecte nationale si internationale, prin care se vor gasi solutii pentru îmbunatatirea calitatii mediului si, pe de alta parte, vor oferi posibilitati de venituri pentru institutul din care face parte laboratorul.
REZULTATE OBTINUTE Rezultatele obtinute în cadrul proiectului au fost diseminate prin publicarea unor lucrari stiintifice in cadrul unor conferinte nationale si internationale:
1. Marin Senila, Cecila Roman, Erika-Andrea Konradi, Tiberiu Frentiu, Emil Cordos, Trace and ultratrace analysis in liquids by atomic spectrometry. A comparative study between ICP AES and ICP MS techniques, 33th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering Tatranské Matliare (Slovakia) May 22 – 26, 2006
2. Marin Senila, Claudiu Tanaselia, Erika-Andrea Konradi, Mirela Miclean, Leontin David, Emil Cordos The validation of ICP-MS method for determination of Cd and Pb in water, Conferinta Internationala Elsedima-Ro Managementul securitatii mediului, 31 iulie 2006, Baia Mare
3. Monica Ursu, Maria Paul, Marin Senila, Tiberiu Frentiu, Mircea Chintoanu, Claudiu Tanaselia, Study for the determination of Cd, Pb and Zn in biological fluids by Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry, Al XIII-lea Congres National de Farmacie, 28-30 sept.2006, Cluj-Napoca
Alte Informatii ALOARE TOTALA PROIECT: 720.000 lei
– de la buget : 720.000 lei
– cofinantare: 0 leiAparatura achizitionata:
Spectrometru de masa cu plasma cuplata inductiv, ICP-MS, Perkin Elmer ELAN DRC II, seria Q1970307HCaracteristici principale:

 • sistem de separare: cuadrupol;
 • echipat cu sistem de eliminare a interferentilor (celula de reactie);
 • detectie multielementala;
 • limite de detectie de ordinul ppb sau ppt in functie de element;
 • echipat cu calculator si soft de operare;
 • cuplat cu un cromatograf de lichide pentru realizarea specierilor chimice.Program de vizitare a aparatului pentru studenti.
  Luni-vineri intre orele 8,00-15,30
Documente relevante:
 Prezentare ICP-MS