by icia icia

Obiective:
elaborarea unei scheme de tratament personalizata, croita pe pacient, in terapia antiepileptica, schema care sa tina seama de parametrii farmacogenomici individuali.

OBIECTIVE
  • elaborarea unei scheme de tratament personalizata, croita pe pacient, in terapia antiepileptica, schema care sa tina seama de parametrii farmacogenomici individuali.
PREZENTARE Proiectul isi propune sa investigam legatura dintre polimorfismele genelor CYP2C9, CYP2C19 si statusul metabolic individual al pacientilor, precum si relatia intre polimorfismul genei MDR1 si rezistenta la tratamentul antiepileptic. Vor fi luati in studiu pacienti cu epilepsie idiopatica, care vor fi evaluati complet la includerea in studiu, clinic, imagistic, electric si cognitiv, pentru excluderea formelor secundare de epilepsie si a crizelor convulsive de alta natura. Studiul va fi realizat respectând normele de etica in acord cu Declaratia de la Helsinki si legislatia romana in vigoare. Pacientilor li se va prescrie tratamentul adecvat formei de boala, in monoterapie sau politerapie si vor fi urmariti timp de un an din punct de vedere al evolutiei clinice a bolii sub terapia prescrisa. Dupa un an de la includerea in studiu, pacientii vor fi evaluati din nou din punct de vedere clinic, electric si cognitiv. Pe baza rezultatelor evaluarii clinice pacientii vor fi impartiti in 2 loturi: responderi si non-responderi. Se va explora ipoteza legaturii dintre expresia genei MDR1 si forma refractara de boala prin compararea frecventei alelelor obtinute si analiza regresiei logistice, folosind programe statistice specifice pentru studiile genetice. In urmatoarea etapa se va face studiul fenotipic al statusului metabolic al pacientilor prin determinarea concentratiilor plasmatice ale medicamentelor folosite in terapie si a principalilor parametri farmacocinetici, care vor fi analizati si corelati cu rezultatele obtinute dupa genotipare, realizandu-se astfel o corelare intre polimorfismele genice si parametrii fenotipici farmacocinetici (corelatie genotip-fenotip). De asemenea, vor fi analizate posibilele relatii intre rezultatele obtinute dupa genotipare si toxicitatea medicamentelor. Se va studia posibilitatea ca reactiile adverse si concentratiile plasmatice toxice sa fie rezultatul statusului de metabolizator lent al pacientilor, datorat unor polimorfisme ale genelor CYP2C9 si respectiv CYP2C19.
REZULTATE ESTIMATE
  • se vor pune bazele unui laborator de studii farmacogenomice care sa poata deservi mai multe unitati sanitare, laborator care sa poata obtine finantari ulterioare si sa contribuie la ridicarea performantei actului medical, cu implicatii economice favorabile;
  • schema bazata pe cartografierea farmacogenomica si determinarea farmacocineticii care sa permita alegerea tratamentului in doza adecvata, pentru statusul enzimatic existent;
  • gradul de corelare intre polimorfismul genelor si cinetica medicamentelor;
  • scheme de tratament individualizate fiecarui pacient, in functie de parametrii farmacogenomici obtinuti.
REZULTATE OBTINUTE
Alte Informatii
Documente relevante: