by icia icia

Obiective:
evaluarea starii actuale a acviferelor si surselor de apa in bazinul Ariesului, prin studii multi-proxy, geologice, hidrologice, chimism al apelor (metale grele, poluanti si micropoluanti organici) si faunistice si integrarea lor intr-un sistem unitar de evaluare;
estimarea gradului de poluare a apelor si sedimentelor din acvifer in timp si spatiu, care se va face dupa integrarea datelor obtinute, prin interpretarea datelor in laborator;

OBIECTIVE
  • evaluarea starii actuale a acviferelor si surselor de apa in bazinul Ariesului, prin studii multi-proxy, geologice, hidrologice, chimism al apelor (metale grele, poluanti si micropoluanti organici) si faunistice si integrarea lor intr-un sistem unitar de evaluare;
  • estimarea gradului de poluare a apelor si sedimentelor din acvifer in timp si spatiu, care se va face dupa integrarea datelor obtinute, prin interpretarea datelor in laborator;
  • monitorizarea chimismului apei, sedimentelor si comunitatilor biologice, comparativ in zone poluate si nepoluate, (prelevari repetate, prelucrarea probelor in laborator);
  • determinarea activitatii superoxid dismutazei (SOD), ca indicator de stress oxidativ in masa tisulara si in fluidele organice ale crustaceilor;
  • dezvoltarea unor senzori pentru metale grele care sa transmita informatiile intr-un sistem informatizat de tip GRID;
  • realizarea modelului MODEL-ACVASUB;
  • diseminarea rezultatelor (articole, comunicari, pagina web, suporturi de curs, masa rotunda).
PREZENTARE          Apele subterane reprezinta importante surse de apa potabila, a caror utilizare este în continua crestere, mai ales în contextul schimbarilor climatice si al reducerii substantiale a surselor de apa potabila, atat pe plan european cat si pe plan national. Astfel, protectia acviferelor a devenit unul dintre obiectivele prioritare în politica europeana. Metalele grele constituie cei mai toxici poluanti anorganici cu impact asupra ecosistemelor acvatice subterane, din cauza capacitatii reduse de autopurificare. Metalele grele se acumuleaza în apa, sedimente si straturile profunde ale solului poluand apa freatica si migreaza la distante relativ mari de sursele de poluare. Toxicitatea lor este marita prin tendinta de bioacumulare în organismele acvatice subterane, de-a lungul lantului trofic. Organismele subterane au tendinta de bioacumulare a metalelor grele mult ridicata fata de speciile din apele de suprafata din cauza metabolismului încetinit si sunt indicatori de poluare pe termen lung. Pentru apele subterane restaurarea calitatii apelor cu metale grele este imposibila si efectul nociv al acestora este binecunoscut pentru sanatatea omului. De aceea prevenirea poluarii prin monitorizare continua si identificarea unor bioindicatori din ecotonul cursurilor de suprafata, de poluare cu metale grele sunt singurele metode care permit un management riguros ale apelor de suprafata si prevenirea poluarii acviferelor saubterane.
Proiectul MODEL-ACVASUB doreste evaluarea calitatii acviferelor, resurselor de apa si a functionarii ecosistemelor acvatice subterane poluate cu ape de mina în bazinul hidrografic al Ariesului. Studiul se va concentra asupra comunitatilor de fauna din ecotonul reprezentat de interstitialul cursului de suprafata numit hiporeic, dar si din fantanile din vecinatate. Vor fi monitorizate sectoare de rau poluate si nepoluate iar diversi alti poluanti vor fi luati în considerare acolo unde este cazul. Datele de biologie, chimism al apelor si sedimentelor din hiporeic, obtinute în timp si spatiu, vor fi utilizate pentru modelarea modificarilor (structura, abundenta etc.) din structura comunitatilor biologice subterane sub impactul poluantilor din apele de suprafata. Prin identificarea speciilor – indicatoare de poluare cu metale grele va fi posibila evidentierea unor fenomene de poluare din trecut sau evidentierea poluarii fara utilizarea determinarilor chimice.
Proiectul este structurat pe trei directii principale de cercetare, fiecare dintre acestea avand obiective specifice: (I). 1. Evaluarea starii actuale a acviferelor si surselor de apa (fantani, izvoare) în bazinul Ariesului; 2. Estimarea impactului antropic asupra apelor subterane; (II). 1. Monitorizarea calitatii apei, sedimentelor si compozitiei faunistice din apele subterane; 2. Evidentierea acumularii metalelor grele în organismele subterane; (III). 1. Activitati de valorificare a rezultatelor proiectului; diseminarea rezultatelor prin publicarea de lucrari stiintifice, participarea la conferinte, organizarea unui workshop, publicarea liniilor directoare pentru protectia acviferelor poluate cu metale grele si pe de alta parte, integrarea investigatiilor biologice în studiile de impact si planurile de management integrat al apelor subterane si 2. Educarea populatiei pentru portectia surselor de apa si cursurilor de suprafata.
Proiectul se desfasoara sub auspiciile Directivei Cadru Ape (2000/60/EC), implementata în Romania în 2004, si a carei prioritate este legata de protectia apelor de suprafata si a tuturor apelor subterane
REZULTATE ESTIMATE
REZULTATE OBTINUTE
Alte Informatii
Documente relevante: