by icia icia

Obiective:
Scopul proiectului consta in dezvoltarea si validarea unor metode analitice complexe care sa poata furniza informatii foarte utile referitoare la sursele de poluare si potentialul lor de poluare (in special halde de steril si iazuri de decantare), metode bazate pe spectrometria de masa cu plasma cuplata inductiv (ICP-MS), pentru determinarea pamanturilor rare si araportelor izotopice si difractia de raze X (XRD), pentru determinarea mineralogiei.

OBIECTIVE
 • dezvoltarea unor metode moderne, de identificare a surselor de poluare cu metale grele din mediul inconjurator prin masurarea continutului de pamanturi rare si a rapoartelor izotopice,
 • dezvoltarea de metode noi pentru identificarea surselor de poluare folosind masuratori de raport izotopic,
 • dezvoltarea unor metode de evaluare a potentialului de poluare pe termen lung a iazurilor de decantare rezultate din industria miniera si realizarea unor aplicatii ale acestor metode.
PREZENTARE Metalele trec in atmosfera, sol, vegetatie, ape si sedimente din surse diverse, cum sunt industria miniera extractiva si de prelucrare, depozitele de steril si iazurile de decantare, dar si din arderea combustibililor lichizi, solizi si a deseurilor.
O parte din cantitatea totala de metale exista in mediu ca parte a fondului natural. Metalele cu potential toxic provenite ca urmare a activitatilor antropogene produc perturbatii severe ale ecosistemelor si de aceea sursele de poluare trebuie identificate, potentialul de poluare pe termen lung trebuie estimat pentru a putea fi luate masuri pentru reducerea sau stoparea poluarii.
In zonele cu activitati miniere, in care exista depozitate deseuri rezultate in urma exploatarilor este de asteptat ca principala sursa de poluare sa fie acestea. Informatiile referitoare la contaminare in aceste zone pot fi evaluate doar prin analiza concentratiilor totale de metale, dar aceste informatii au totusi o incertitudine ridicata. Identificarea surselor de poluare este un lucru dificil de realizat si presupune aplicarea unor metode de analiza speciale bazate in principal pe masurarea rapoartelor izotopice si analiza urmelor de pamanturi rare. Urmarirea unui poluant (Pb) se poaet face prin masurarea raportului izotopic in probe de diverse origini, deoarece valoarea acestui raport depinde strict de orginiea probei (modul de formare) si nu poate fi modificat prin factori chimici sau fizici naturali (pe o scara de timp redusa la zeci de ani) sau antropici (conventionali).Oportunitatea propunerii rezulta din:

 • Integrarea sistemului national de cercetare din domeniul evaluarii factorilor de mediu in mediul stiintific international. In prezent, evaluarea calitatii factorilor de mediu, evaluarea riscului de poluare si gasirea unor solutii pentru reducerea poluarii este o problema globala. Metodele analitice prin care se caracterizeaza factorii de mediu au evoluat foarte mult, iar spectrometria de masa cu plasma cuplata inductiv (ICP-MS) este cea mai performanta metoda existenta utilizata pentru determinarea elementelor in urme si ultraurme la nivel de sub ppb. Aceasta metoda ofera posibilitatea de a masura pamanturile rare cu o acuratete excelenta, care nu poate fi realizata prin o alta metoda. In plus, metoda ICP-MS are capabilitatea masurarii de rapoarte izotopice. Pamanturile rare si rapoartele izotopice sunt o adevarata amprenta si ofera informatii despre sursa de provenienta a poluantilor din mediu.
 • Gasirea unor solutii pentru protectia mediului prin evaluarea potentialului de poluare pe termen lung a activitatilor miniere. Prin determinarea mineralogiei haldelor de steril, va fi posibila evaluarea impactului acestora asupra factorilor de mediu, prin posibila poluare cu drenaje acide cu continut ridicat de metale grele. Desi foarte multe dintre exploatarile miniere au fost inchise, acestea continua sa aiba un impact negativ asupra mediului. Metodele care vor fi dezvoltate vor putea rezolva problema evaluarii impactului pe termen lung si vor putea fi luate masuri pentru reducerea poluarii.
 • Experienta institutului care va derula proiectul in domeniul evaluarii si monitorizarii factorilor de mediu, acesta participand la realizarea mai multor proiecte nationale si internationale. Institutul detine infrastructura necesara pentru realizarea in cele mai bune conditii a unui astfel de proiect: spectrometru de masa cu plasma cuplata inductiv cuplat cu ablatie laser si cu modul de speciere chimica, spectrometre de emisie optica in plasma cuplata inductiv unul simultan si unul secvential, spectrometre de absorbtie atomica in flacara si cu cuptoras de grafit, aparat pentru determinarea carbonului total, analizor de mercur.
 • Existenta unui laborator de analize de mediu LAM-ICIA acreditat conform SR ISO 17025:2005 pentru o gama foarte variata de analize de mediu.
REZULTATE ESTIMATE
 • Metoda noua, validata, de identificare a surselor de poluare din mediu prin determinarea pamanturilor rare prin ICP-MS,
 • Metoda noua, validata pentru stabilirea surselor de poluare prin masurarea raporturilor izotopice a unor elelente prin ICP-MS cu cuadrupol,
 • Metoda validata de evaluare a potentialului de poluare pe termen lung a exploatarilor miniere, prin determinarea mineralogiei,
 • Metode validate de determinare a continutului de metale din haldele de steril prin extractii secventiale (extractii in solutii cu pH diferit),
 • Metodologie complexa de evaluare a calitatii factorilor de mediu, care sa includa identificarea surselor de poluare si evaluarea potentialului de poluare pe termen lung prin producerea de drenaje acide de mina si dizolvarea metalelor existente in haldele de steril,
 • Articole publicate in reviste de specialitate dedicate chimiei analitice si evaluarii factorilor de mediu, cotate ISI,
 • Comunicari la conferinte nationale si internationale.
REZULTATE OBTINUTE
 • Metode de identificare a surselor de poluare din mediu prin determinarea pamanturilor rare prin ICP-MS,
 • Metode pentru stabilirea surselor de poluare prin masurarea raporturilor izotopice a unor elelente prin ICP-MS cu cuadrupol,
 • Metode de evaluare a potentialului de poluare pe termen lung a exploatarilor miniere, prin determinarea mineralogiei,
 • Metode de determinare a continutului de metale din haldele de steril prin extractii secventiale (extractii in solutii cu pH diferit),
 • Metodologie de identificare a surselor de poluare si evaluarea potentialului de poluare pe termen lung prin producerea de drenaje acide de mina si dizolvarea metalelor existente in haldele de steril,
 • Articole publicate in reviste de specialitate dedicate chimiei analitice si evaluarii factorilor de mediu, cotate ISI,
 • Comunicari la conferinte nationale si internationale.
Alte Informatii
Documente relevante: