by icia icia

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000, Filiala Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica (ICIA), cu sediul in str. Donath nr. 67, Cluj-Napoca, scoate la concurs un post de cercetator stiintific gradul III, CSIII, domeniul Ingineria resurselor vegetale si animale. Competente solicitate: sa cunoasca tehnici analitice pentru determinarea calitatii factorilor de mediu; tehnici analitice de prelevare a probelor de apa, aer, sol, vegetale; tehnici de determinare a nivelului de zgomot;  prelucrari preliminare sol, apa, vegetale; tehnici analitice de certificare a calitatii biocarburantilor si de masurare a emisiilor; metode de determinare a adulterarilor produselor de origine animala si implementare in laborator; modalitati de demonstrare a functionalitatii conceptului de biocombustibil pentru cogenerare; sa cunoasca procedura de validare a metodelor analitice la nivel de laborator; sa aiba cunostinte de siguranta si securitate in munca; sa posede permis de conducere, categoria B, experienta min 3 ani; sa aiba disponibilitate pentru deplasari in tara si munca de teren (prelevari de probe de mediu); sa aiba aviz pentru lucrul la inaltime; instruire in domeniul managementului calitatii (ISO 17025). Locul desfasurarii concursului: sediul ICIA Cluj-Napoca. Dosarele de concurs se depun la secretariatul ICIA Cluj-Napoca. Termenul limita de depunere: 11.11.2020. Informatii suplimentare cu privire la conditiile de participare, continutul dosarului de concurs precum si in legatura cu desfasurarea concursului se pot obtine la sediul ICIA Cluj-Napoca sau la telefon 0264-420590 (persoana de contact: dr. Cecilia Roman).

Anexe
Dosar concurs