by icia icia

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000, Filiala Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica (ICIA), cu sediul in str. Donath nr. 67, Cluj-Napoca, scoate la concurs un post de cercetator stiintific gradul II, CSII, domeniul Ingineria Mediului. Competente solicitate: •sa cunoasca tehnici analitice pentru determinarea calitatii factorilor de mediu (pH-metrie, determinarea azotului total si carbonului organic total, determinarea indicelui de permanganat, realizare rapoarte de validare, prelucrari preliminare sol si apa, determinari indici de poluare); •sa aiba cunostinte despre metode analitice de testare a capacitatii polimerilor de a complexa metale, •sa aiba cunostinte despre metode analitice de caracterizare a metalelor pretioase; •sa aiba cunostinte despre metode de analiza a biomasei (alge si microalge) in diferite etape de crestere; •sa aiba cunostinte despre metode avansate de extractie a unor produsi valorosi din alge, microalge si plante; •sa aiba cunostinte despre metode analitice de investigare a obiectelor de patrimoniu din ceramica glazurata si utilizarea metodelor analitice in caracterizarea fizico-chimica a artefactelor istorice; •sa aiba cunostinte despre procedurile de masurare a concentratiei de radon in apa; •sa aiba cunostinte privind vulnerabilitatea si necesitatea protectiei surselor de apa subterana; •sa aiba cunostinte despre evaluarea riscului privind continutul de radon din sursele de apa; •sa aiba instruire in domeniul managementului calitatii (ISO 17025). Locul desfasurarii concursului: sediul ICIA Cluj-Napoca. Dosarele de concurs se depun la secretariatul ICIA Cluj-Napoca. Termenul limita de depunere: 09.03.2022. Informatii suplimentare cu privire la conditiile de participare, continutul dosarului de concurs precum si in legatura cu desfasurarea concursului se pot obtine la sediul ICIA Cluj-Napoca sau la telefon 0264-420590 / 0755038705 (persoana de contact: dr. Cecilia Roman, cecilia.roman@icia.ro).

Condiții concurs
Criterii concurs
Listă comisii