Contract nr: 21CI/2017

Cod proiect:PN-III-P2-2.1-CI-2017-0071

Obiective:

Obiectivul principal al proiectului constă în realizarea unei tehnologii de compostare a nămolurilor obţinute prin fermentare anaerobă, pentru valorificarea superioară a acestora.

Obiective specifice: ►Testări privind calitatea nămolurilor rezultate în urma tratării anaerobe a deşeurilor rezultate din staţii de epurare; ►Proiectarea tehnologiei de compostare a nămolurilor; ►Testarea modelului experimental al tehnologiei de compostare prin determinarea calităţii compostului obţinut; ►Depunere cerere de brevet.

Prezentare

Proiectul răspunde unor probleme reale: dezvoltarea unor tehnologii de compostare a nămolurilor rezultate din staţiile de epurare în vederea gestionării şi a valorificării superioare a acestora. Utilizarea nămolului rezultat din staţiile de epurare în agricultură este considerată a fi o opţiune durabilă de gestionare a acestuia. Totuşi, pentru utilizarea în agricultură, compostul trebuie să îndeplinească anumite standarde de calitate, conform legislaţiei în domeniu (MO 344/2004 care transpune Directiva CE 86/278/CEE pentru protecţia mediului si în special a solului, atunci când nămolul este utilizat în agricultură). Pe lângă cerinţele de calitate referitoare la controlul poluanţilor (a metalelor grele și a micro-poluanţilor organici), pentru utilizare ca fertilizant compostul trebuie să conţină materie organică (carbonul a fost eliminat în etapa de fermentare a nămolului).

Rezultate estimate

¨Caracteristici fizico-chimice ale nămolurilor rezultate prin tratarea anaerobă a deşeurilor din staţiile de epurare industriale/municipale; ¨Tehnologie de compostare a nămolurilor rezultate prin tratarea anaerobă a deşeurilor din staţiile de epurare ¨Proiect tehnologie de compostare; ¨Cerere de brevet.

Rezultate obtinute

►1 Raport de testări privind calitatea nămolurilor rezultate în urma tratării anaerobe a deşeurilor rezultate din staţii de epurare; ►1 Documentaţie tehnică a tehnologiei de compostare a nămolurilor; ►1 Raport de testare a modelului experimental al tehnologiei de compostare; ►1 cerere de brevet depusă la OSIM.

Indicatori realizati ca urmare a implementarii proeictului la beneficiar I.C.P.E. Bistrita

  • Numar locuri de munca realizate la beneficiar (create): 1
  • Cu cat au crescut la beneficiar locurile de munca (%): 0,4%
  • Cifra de afaceri realizata la 12 luni de la finalizare proiectului: 8.247.300 lei
  • Cu cat a crescut la beneficiar cifra de afaceri: 1 (%)