Contract de finantare 90CI/2017 cod proiect PN-III-P2-2.1-CI-2017-0142

Proiectul isi propune evaluarea impactului tehnicii de fertilizare cu dejectii de la ferme de porcine asupra recoltei de porumb prin analiza diferitilor parametri care reflecta atat caracteristicile tehnologice ale porumbului cat si caracteristicile legate de siguranta alimentara, in comparatie cu porumbul cultivat folosind fertilizarea chimica.

Obiective:

Obiectiv general: evaluarea caracteristicilor porumbului cultivat folosind fertilizarea organica cu dejectii de la ferme de porcine in comparatie cu porumbul cultivat folosind fertilizarea chimica. Obiectivele specifice:►Determinarea caracteristicilor tehnologice ale porumbului din cele 2 culturi, ►Determinarea caracteritsicilor legate de siguranta alimentara (ale celor 2 culturi), ►Determinarea caracteritsicilor solului la nivel de micro- si macroelemente, ►Analiza, interpretare rezultate si realizare raport de comparare a rezultatelor obtinute pentru porumbul cultivat folosind fertilizare organica cu dejectii de la ferme de porcine si porumbul cultivat folosind fertilizare chimica, ►Evaluarea amprentei de carbon a celor 2 tehnologii de fertilizare.

Rezultate estimate ale proiectului: ►caracteristici tehnologice ale porumbului:  (continut de amidon total; pigmentii carotenoidici; continut Mn; continut Fe; continut Zn; continut Cu; continut B; continut azot total); ►caracteritsici legate de siguranta alimentara ale porumbului (continut aflatoxina B1; continut aflatoxine totale); ►evaluarea impactului tehnicii de fertilizare cu dejectii de la ferme de porcine asupra calitatii solului (continut Mn; continut Fe; continut Zn; continut Cu; continut N; continut P; continut K; continut antibiotice din solul celor 2 loturi);  ►evaluarea amprentei de carbon a celor 2 tehnologii de fertilizare.

Infrastructura utilizata: ► Spectrometru de masa cu plasma cuplata inductiv si quadrupol (ICP-MS) Perkin-Elmer Elan DRC II pentru determinarea manganului, fierului, zincului, cuprului si borului din probe de porumb ► Spectrometru de emisie atomica in plasma cuplata inductiv, ICP-AES, Optima 5300 DV Perkin Elmer pentru determinarea manganului, fierului, zincului si cuprului din probe de sol ►Analizor elemental CHNS/O Flash 2000, Thermo Scientific pentru determinarea azotului total din probe de sol ► Cromatograf de lichide de inalta performanta (HPLC),  cu detector de fluorescent, Perkin Elmer, Seriile 200 pentru determinarea aflatoxina B1 si a aflatoxinelor totale din probe de porumb ► Spectrometru UV/VIS  Perkin-Elmer pentru determinarea amidonului total, a pigmentilor carotenoidici si a antibioticelor din probe de porumb precum si determinarea fosforului si potasiu din probe de sol.