by icia icia

Informaţii proiect
TRANSFER DE CUNOAŞTERE LA AGENTUL ECONOMIC, PN-III-CERC-CO-BG-2016

1. Titlu proiect: Modernizarea liniei de sortare la Centrul Agro Transilvania Cluj, prin extinderea capacitatii de sortare a legumelor si fructelor, CALIPSO, contract nr. 9BG/2016
2. Coordonator proiect: Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara, USAMV Cluj-Napoca
3. Director proiect: Conf.Dr. Stetca Gheorghe
4. Beneficiar proiect: SC Centrul Agro Transilvania Cluj SA

Buget total: 460 000 lei

Rezumatul proiectului:
SC Agro Transilvania are un rol important în dezvoltarea regională fiind un centru de marketing pentru producătorii locali. Un mod prin care întreprinderea poate să asigure condiţiile necesare desfăşurării unui comerţ echitabil, în condiţii de maximă securitate şi siguranţă a alimentelor precum şi asigurarea furnizării pe raza judeţului Cluj şi a zonelor învecinate, de produse agroalimentare într-o gamă diversificată şi de o calitate cât mai bună este prin extinderea liniei de sortare de legume şi fructe. Modernizarea liniei de sortare presupune o activitate susţinută de cercetare pe care firma nu o poate asigura prin personalul propriu; partenerii USAMV şi ICIA, vor asigura realizarea obiectivelor asumate ale proiectului: modernizarea liniei de sortare pentru rentabilizarea procesului tehnologic aplicat. Obiectivele proiectului sunt extinderea capacităţii liniei de sortare a legumelor și fructelor, o tehnologie moderna achiziţionată de SC Centrul Agro Transilvania Cluj, în vederea creşterii performanţei și competitivităţii unităţii prin utilizarea expertizei existente în USAMV Cluj-Napoca și Filiala INCDO-INOE2000, ICIA, Cluj-Napoca precum şi consolidarea pregătirii practice a studenţilor masteranzi şi doctoranzi din USAMV la un agent economic prin intensificarea cooperării între universităţi şi unităţi de cercetare cu mediul economic. Proiectul a fost structurat pe 4 etape: Etapa 1 de cercetare industriala unde se va face identificarea necesităţii modernizării liniei de sortare legume fructe de la CAT Cluj, Etapa a 2-a de cercetare industriala şi dezvoltare experimentala în care se va realiza prototipului sistemului modular CALIPSO şi se va derula practica masteranzilor și doctoranzilor, Etapa a 3-a, de dezvoltare experimentala în cadru căreia se va realiza validarea prototipului modular CALIPSO şi evaluarea practicii masteranzilor și doctoranzilor, Etapa a 4-a de management a proiectului şi diseminare.

Obiective majore:
♦ Extinderea capacităţii liniei de sortare a legumelor și fructelor, o tehnologie moderna achiziţionată de SC Centrul Agro Transilvania Cluj, în vederea creşterii performanţei și competitivităţii unităţii prin utilizarea expertizei existente în USAMV Cluj-Napoca și Filiala INCDO-INOE2000, ICIA, Cluj-Napoca
♦ Consolidarea pregătirii practice a studenţilor masteranzi şi doctoranzi din USAMV la un agent economic prin intensificarea cooperării între universităţi şi unităţi de cercetare cu mediul economic.

Notă:
Modernizarea liniei de sortare legume şi fructe şi activitatea care va fi derulată reprezintă:
(1) o oportunitate de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale ale cercetătorilor din echipa proiectului și
(2) posibilitatea finalizării unor teze de master şi doctorat în tematica abordată de proiect.

Obiective specifice:
♦ Identificarea necesităţii modernizării liniei de sortare legume fructe de la CAT Cluj
♦ Realizarea prototipului sistemului modular CALIPSO
♦ Derularea practicii masteranzi şi doctoranzi
♦ Validarea prototipului sistemului modular CALIPSO
♦ Evaluarea practicii masteranzi și doctoranzi (pe baza de colocviu)
♦ Diseminare pe scară largă
♦ Finalizare teze de master şi doctorat

Impactul estimat urmare a derulării cu succes a proiectului.
Sectorul alimentar este unul dintre sectoarele cheie ale industriei şi agriculturii. Pentru ca IMM-urile sa facă faţă cu succes concurenţei cu piața europeană este necesar ca acestea să adopte o politică de dezvoltare predictibilă și susţinută. SC Centrul Agro Transilvania Cluj SA are ca obiective strategice de dezvoltare
♦crearea unor noi canale de distribuţie a produselor agro-alimentare obţinute şi/sau procesate în domeniul agro-alimentar;
♦furnizarea de servicii de calitate superioară pentru manipulare, depozitare clasică şi la frig a
produselor;
♦crearea de condiţii favorabile pentru dezvoltarea producţiei şi a pieţei pentru produsele
agro-alimentare.

Creșterea competitivităţii economice a SC Centrul Agro Transilvania Cluj SA se poate asigura numai prin impunerea poziţiei ei pe piaţă și creşterea cifrei de afaceri iar rentabilizarea procesului tehnologic și asigurarea unor produse alimentare pentru piaţa de gros de calitate controlată răspund acestei necesităţi. CALIPSO răspunde acestor deziderate: să asigure printr-un proces tehnologic modern calitatea produselor alimentare furnizate de SC CAT către piaţa de gros. Realizarea proiectului la parametrii asumaţi, modernizarea liniei de sortare şi legume şi fructe (creşterea abilităţilor și caracteristicilor funcţionale ale acesteia) va avea un impact deosebit asupra dezvoltării unităţii, creşterii productivităţii şi cifrei de afaceri.

Etapa 1, Cercetare industriala, Identificarea necesităţii modernizării liniei de sortare legume fructe de la CAT Cluj (3 luni) are ca obiectiv identificarea şi elaborarea soluţiei optime de aplicat în vederea rezolvării problemelor cu care se confruntă SC CAT. Activităţi.

Etapa a 2-a, Cercetare industriala. Dezvoltare experimentala. Realizarea prototipului
sistemului modular CALIPSO. Derularea practicii masteranzi-doctoranzi (12 luni) are ca
obiective: punerea în practică a soluţiei elaborate în etapa 1 şi anume construcţia sistemului modular CALIPSO prototip şi efectuarea de stagii de practică.

Etapa a 3-a, Dezvoltare experimentala. Validarea prototipului modular CALIPSO. Evaluarea practicii masteranzi și doctoranzi (pe baza de colocviu) (9 luni) are ca obiective validarea prototiului realizat şi evaluarea abilităților câștigate de masteranzii şi doctoranzii care au efectuat sesiuni de practica la agentul economic beneficiar al sistemului CALIPSO.

Rezumat Etapa 1:
Tehnologia disponibila la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., este un sistem integrat de sortare electronic AWETA pentru diferite fructe si legume tip G 2/6, producatorul acestei linii tehnologice fiind Aweta G & P, companie olandeza, specializata in dezvoltarea, productia si vanzarile de instalatii pentru sortare si clasificare fructe si legume. Dupa studiul si analiza, impreuna cu beneficiarul, a documentatiei tehnice referitoare la tehnologia de sortare legume si fructe din cadrul SC CAT s-au identificat urmatoarele solutii/posibilitati pentru extinderea capabilitatilor liniei de sortare si rezolvarea problemelor cu care se confrunta unitatea: Reducerea impactului mecanic,Extinderea gamei de ambalaje finale, Introducerea modulului de sortare pe baza culorii, Introducerea modulului de sortare a produselor dupa calitate (gradul de vatamare), Cresterea sigurantei alimentare de-a lungul liniei de sortare. Practica studentilor masteranzi se va realiza la SC Centrul Agro Transilvania Cluj SA centru care are o Linie Tehnologica Multifunctionala pentru Spalare-Periere-Cantarire/Calibrare Produse vegetale. Pentru anul universitar 2016/2017, semestru 2 vor participa la stagiu de practica un numar de 6 masteranzi, de la specializarile Stiinte horticole si de la Sisteme de procesare si control a produselor alimenta. In Anexa 1 si 2 sunt prezentate formularele pentru acordul de practica si pentru conventia de practica. Rezultate obtinute: •raport privind abilitatile si caracteristicile functionale ale liniei de sortare legume si fructe existente la CAT Cluj (beneficiarul proiectului) •solutii identificate pentru optimizarea liniei de sortare legume si fructe existente la CAT Cluj (beneficiarul proiectului) si recomandari •planul de practica

Rezumat Etapa 2:
A avut ca obiective punerea în practică a soluţiei elaborate în etapa 1 şi anume construcţia sistemului modular CALIPSO prototip şi efectuarea de stagii de practică. A avut în componenţă 6 subactivităţi fiind o etapă deosebit de complexă. A fost proiectat si realizat Modulul CALIPSO care este un modul automatizat. Acesta poate fi ataşat Sistemului de sortare electronic AWETA pentru diferite fructe şi legume, tip G 2/6, si are ca scop realizarea procesului de spălare a rădăcinoaselor în flux continuu. Prototipul CALIPSO respectă prevederile Regulamentului (CE) No 1935/2004 privind materialele şi obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare. Mașina realizează spălarea rădăcinoaselor într-un tambur rotativ imersat într-un bazin de spălare, urmată de o spălare suplimentară, prin duşare pe un transportor cu vergele. Jgheabul de alimentare este realizat din metal având la partea inferioară un plan înclinat format din vergele metalice protejate cu cauciuc. Produsul este deplasat prin jgheabul de alimentare la un tambur de spălare, impuritățile separându-se printre vergele. Cilindrul rotativ este parțial imers într-o cuvă metalică cu apă, care formează baia de spălare. Tamburul de spălare este realizat din cilindri de oţel. Cilindrul are şi role de ghidare din teflon pentru a asigura înaintarea rădăcinoaselor. Produsele deplasate prin rotirea cilindrului se vor curăța prin frecare între ele şi sub efectul de înmuiere al apei din cuvă. La descărcarea din tambur, rădăcinoasele vor fi preluate de transportorul înclinat cu bandă cu vergele şi vor fi deversate la gura de evacuare. O rampă de limpezire cu duze realizează spălarea suplimentară a produsului deplasat de transportorul cu vergele. La capătul de evacuare al cilindrului este montat un obturator care asigură limitarea cantității de rădăcinoase care vor fi evacuate pentru a se asigura că banda transportoare nu va fi supraalimentată. O racletă de nămol asigură evacuarea constantă a acestuia pe timpul operării maşinii de spălare. Deoarece pe parcursul derulării proiectului au avut loc mai multe etape de testare/experimentare, în momentul desfășurării raportului de demonstrare toți indicatorii/parametrii testați au fost găsiți ca fiind corespunzători unei funcționări optime a modulului CALIPSO – ME, astfel:
• Suportul modulului este fiabil, concordant cu destinația acestuia;
• În cazul simulării unor incidente de funcționare, feedback-ul modulului este adecvat;
• Modulul CALIPSO prototip îndeplinește măsurile de siguranță a muncii;
• Procent de îndepărtare a impurităților este cuprins între 94-98 % peste limita minimă de 92 % impusă;
• Productivitatea exprimată în kg/h este de minim 250 kg/h
• Proporția de cartofi vătămaţi se încadrează în parametrii setaţi fiind sub 0,4 %.

Rezultate obtinute: • Proiect sistem CALIPSO; • Sistem modular pentru modernizarea liniei de sortare, ME optimizat; • Raport experimentare; • Raport optimizare; • Raport demonstrare; • Referențial inițial; • Proiect prototip; • Prototip; • Raport privind practica realizata de studenţi.