by icia icia

Obiective:
Trasabilitatea masurarilor, evaluarea incertitudinii, validarea metodei, compararile interlaboratoare, programele de asigurare a calitatii si control al calitatii sunt parte integranta a acreditarii laboratoarelor.

OBIECTIVE Obiectivele generale ale proiectului: dezvoltarea de strategii de evaluare si, in acelasi timp, de reducere a incertitudinii de masurare, dezvoltarea de strategii si proceduri pentru validarea metodelor, si stabilirea de proceduri pentru sistemele de calitate in conformitate cu standardele relevante (ISO / IEC 17025).

Obiective specifice:

 • Stabilirea unor strategii pentru reducerea incertitudinii de masurare in etapele determinarilor analitice (inclusiv prelevare);
 • Vizita in Slovenia pentru stabilirea de strategii comune pentru validarea metodelor si estimarea incertitudinii de masurare si instruire in HPLC;
 • Vizita in Romania pentru stabilirea unor protocoale de comparari interlaboratoare si instruire in ICP-MS si ICP-OES;
 • Validarea unor metode bazate pe HPLC, IC, ICP-MS, ICP-OES, bazate pe experimentare pe probe de mediu;
 • Vizita in Slovenia pentru evaluarea statistica a compararilor interlaboratoare si crearea unor modele comune de proceduri standard de operare;
 • Elaborarea de proceduri pentru metode bazate pe HPLC, IC, ICP-MS, ICP-OES si implementarea in laborator;
 • Vizita in Romania pentru implementarea unor metode bazate pe metode cromatografice;
 • Realizarea unui draft pentru o propunere de proiect comun finantat din surse externe.
 • Elaborare de articole pentru diseminare rezultate.
PREZENTARE Trasabilitatea masurarilor, evaluarea incertitudinii, validarea metodei, compararile interlaboratoare, programele de asigurare a calitatii si control al calitatii sunt parte integranta a acreditarii laboratoarelor. Aceste componente trebuie sa fie puse in aplicare pentru a indeplini cerintele referentialului ISO/IEC 17025.
Activitatile specifice ale prezentului proiect se vor concentra pe punerea in aplicare a principiilor metrologice in analizele de mediu. Dezvoltarea de metodologii va fi sustinuta de exemple practice folosind metode prin ion cromatografie, cromatografie de lichide, ICP-MS si ICP-OES. Cercetarea va fi concentrata pe analiza de substante anorganice (anioni si cationi in probe de apa si sol) si analiza substantelor organice (substante prioritare periculoase din probele de apa). Rezultatele proiectului vor contribui la comparabilitatea rezultatelor masurarilor la nivel international. Dezvoltarea infrastructurii metrologice in domeniul metrologiei aplicate in analiza chimica a mediului este extrem de relevanta raportata la influenta sa asupra protectia calitatii apelor, de exemplu. Rezultatele proiectului vor oferi, de asemenea, sprijin pentru laboratoarele care doresc sa obtina acreditarea in conformitate cu standardul ISO / IEC 17025.
REZULTATE ESTIMATE
 • Raport privind strategiile de prelevare, strategii de validare a metodelor, strategii de evaluare a incertitudinii de masurare;
 • Rapoarte de validare si de calcul a incertitudinii;
 • Personal instruit;
 • Raport tehnico-economic;
 • Raport de evaluare statistica a compararilor interlaboratoare;
 • Proceduri standard de operare pentru metode analitice;
 • Draft pentru propunere de proiect cu finantare externa;
 • Articole, comunicari stiintifice;
 • Raport final de activitate.
REZULTATE OBTINUTE
Etapa I
 • Raport cu privire la strategiile de prelevare;
 • Raport cu privire la strategiile de validare a metodei;
 • Raport cu privire la strategiile de evaluare a incertitudinii de masurare;
 • Raport privind vizita echipei slovene in Romania;
 • Raport privind vizita echipei romane in Slovenia;
 • Rapoarte de validare a unor metode de determinare a contaminantilor din probe de mediu prin HPLC, IC, ICP-OES, ICP-MS;
 • Personal instruit;
 • Diseminare rezultate partiale: participare cu poster si publicare lucrare stiintifica in proceeding-ul conferintei internationale “XVIII International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, Ungaria, 24 Septembrie, 2012” cu titlul Validation of a preconcentration procedure for determination of trace elements in waters using solid phase extraction and ICP-OES, autori: Senila Marin, Tanaselia Claudiu, Roman Marius, Levei Erika;
 • Raport tehnico-economic.

Faza II

 • Raport de evaluare statistica a compararilor interlaboratoare,
 • 4 Proceduri standard de operare pentru metode analitice, implementate in laborator,
 • Draft pentru propunere de proiect cu finantare externa,
 • Raport privind vizita echipei slovene in Romania,
 • Raport privind vizita echipei romane in Slovenia,
 • Personal instruit (4 lectii invitate prezentate – 2 in Romania, 2 in Slovenia);
 • Diseminare rezultate: 2 articole elaborate si trimise spre publicare,
 • Raport tehnico-economic.
Alte Informatii
Documente relevante: