by icia icia

Obiective:
Clorpirifos [O,O-dietil O-(3,5,6-tricloro-2-piridinil)-fosforotioat] este unul dintre cele mai utilizate pesticide. Aplicarea masiva a clorpirifosului a dus la contaminarea apei si solului, precum si la disruperea ciclurilor biogeochimice, periclitand echilibrul ecologic

OBIECTIVE Obiectivul general al proiectului il reprezinta studiul distributiei clorpirifos in apa, sedimente si organisme, precum si migrarea clorpirifos in apele de suprafata, utilizand metode analitice ecologice.

Obiective specifice:

 • dezvoltarea, implementarea si validarea unor metode analitice ”verzi”, ecologice pentru extractia clorpirifos din probe de apa, sedimente si organisme acvatice: extractia in faza solida (SPE) si microextractia in faza solida (SPME), anterior determinarii cantitative;
 • utilizarea unor tehnici cromatografice performante: gaz cromatografie cuplata cu spectrometria de masa (GC-MS), gaz cromatografie cu detectie cu captura de electroni (GC-ECD);
 • determinarea concentratiei de clorpirifos in ape de suprafata, sedimente si organisme acvatice;
 • evaluarea migrarii, distributiei, acumularii, persistentei si transformarii clorpirifos in in apele de suprafata din zona studiata;
 • diseminarea rezultatelor prin publicarea de articole stiintifice si prezentari la conferinte;
 • propunere de brevet pentru metodele analitice ”verzi”.
PREZENTARE Clorpirifos [O,O-dietil O-(3,5,6-tricloro-2-piridinil)-fosforotioat] este unul dintre cele mai utilizate pesticide. Aplicarea masiva a clorpirifosului a dus la contaminarea apei si solului, precum si la disruperea ciclurilor biogeochimice, periclitand echilibrul ecologic. Deoarece clorpirifosul este prezent in mediu la nivel de urme, este necesar sa se foloseasca extractii foarte selective si metodologii de determinare cantitativa foarte sensibile. Proiectul MIRYOS isi propune sa fie un raspuns la problemele legate de tehnicile clasice de preparare a probelor de mediu pentru determinarea reziduurilor de clorpirifos, aceste metode fiind laborioase, mari consumatoare de timp si volume ridicate de solventi organici. Proiectul asigura imbunatatirea metodelor analitice pentru determinarea clorpirofosului in probele de mediu, prin elaborarea, dezvoltarea, implementarea si validarea unor metode ecologice, cum ar fi: extractia pe faza solida (SPE) si microextractia pe faza solida (SPME), care sunt metode rapide, selective, implicand costuri scazute, si, de asemenea, tehnici instrumentale, cum ar fi: gaz cromatografia cu detector cu captura de electroni (GC-ECD) si gaz cromatografia cuplata cu spectrometria de masa (GC-MS). Proiectul propus va asigura utilizarea reciproca a echipamentelor de laborator si a instrumentelor existente in cadrul Laboratorului de Analize de Mediu (LAM) al ICIA si in Laboratorul de Chimie si Ecotoxicologie de Mediu al partenerului chinez, in care echipele proiectului vor dezvolta metodele noi propuse.
REZULTATE ESTIMATE
 • metode ecologice dezvoltate si validate pentru determinarea clorpirifos in probe de apa;
 • metode ecologice dezvoltate si validate pentru determinarea clorpirifos in probe solide (sediment, organisme acvatice);
 • probe de apa, sediment, organisme acvatice recoltate;
 • concentratia de clorpirifos determinata in probe de apa, sediment, organisme acvatice;
 • studiul distributiei, migrarii si transformarii clorpirifos in mediul acvatic;
 • propuneri de brevet pentru metodele analitice ecologice;
 • diseminarea rezultatelor prin publicarea de articole siintifice si prezentari la conferinte.
REZULTATE OBTINUTE
Etapa I
 • metode ecologice dezvoltate si validate pentru determinarea clorpirifos in probe de apa (SPE/SPME-GC-ECD);
 • metoda ecologica dezvoltata si validata pentru determinarea clorpirifos in probe solide (sediment, organisme acvatice) (SPE/SPME-GC-ECD);
 • probe recoltate de apa, sediment si organisme acvatice;
 • propunere de brevet;
 • diseminarea rezultatelor prin participarea la simpozion national.
Alte Informatii
Documente relevante: