by icia icia

Obiective:
In conditiile schimbarilor globale de mediu, evaluarea vulnerabilitatii sistemului terestru sub presiunea diferitilor factori de stres de mediu este esentiala in evaluarea consecintelor schimbarilor asociate si in adoptarea masurilor optime de gestionare. Astfel, proiectul ROBUHAZ – DUN urmareste elaborarea unei baze de date integrata consistand in harti digitale si de informare in ceea ce priveste riscurile naturale si tehnologice la nivelul teritoriului romanesc si bulgar al Luncii Dunarii in sectorul Calafat-Vidin / Turnu Magurele-Nikopole, care ar putea fi folosite de catre autoritatile de planificare regionala, agentiile de mediu si serviciile de urgenta pentru a proteja populatia locala, mediul de afaceri, mediul si infrastructura fata de potentialele consecinte dezastruoase ale dezastrelor naturale si tehnologice

OBIECTIVE Obiectivul general: Scopul principal este de a imbunatati informatiile deja existente cu privire la pericole naturale si tehnologice, in zona de frontiera romana precum si cea bulgara si cresterea transparentei in ceea ce priveste disponibilitatea si diseminarea informatiilor spre toate partile interesate (autoritatile locale, municipalitati, inspectoratele pentru situatii de urgenta, etc.). Studiul urmareste evaluarea incidentei riscurilor naturale si tehnologice, in scopul de a asigura protectia mediului si dezvoltarea durabila a zonei de studiu.

Obiectivele principale:

 • Elaborarea unei baze de date comune pentru sectorul de lunca Calafat-Vidin – Turnu Magurele-Nikopole;
 • Identificarea tipologiei riscurilor naturale si tehnologice;
 • Evaluarea vulnerabilitatii la riscuri naturale si tehnologice;
 • Elaborarea de harti specializate pentru descrierea riscurilor naturale si tehnologice;
 • Evaluarea calitatii solului si apei precum si vulnerabilitatea stratului acvifer fata de poluarea cu nutrienti, pesticide si metale grele;
 • Identificarea strategiilor optime de dezvoltare durabila pentru protectia mediului;
 • Diseminarea rezultatelor cercetarii catre partile interesate din zona frontaliera prin actiuni / evenimente comune;

Obiective Specifice. Obiective ICIA:

 • Implementarea metodelor analitice care vor fi utilizate pentru evaluarea calitatii mediului;
 • Implementarea procedurilor standard pentru QA / QC;
 • Trecerea in revista a standardelor nationale si internationale de calitate ale apei, solului si sedimentelor;
 • Prelevarea de probe de apa, sol si sedimente in doua campanii de prelevare (toamna – 2012; primavara – 2013);
 • Efectuarea analizelor fizico-chimice a probelor de apa de suprafata, fantana, foraje de adancime, a probelor de sol si sedimente, pentru evaluarea calitatii mediului;
 • Interpretarea rezultatelor obtinute in prima campanie de prelevare si reevaluarea planului de lucru pentru completarea acestuia in privinta unei bune evaluari a vulnerabilitatii solului si apei la fata de poluare;
 • Interpretarea rezultatelor obtinute in a doua campanie de prelevare, in ceea ce priveste calitatea solurilor si a apelor;
 • Elaborarea si revizuirea indicatorilor de mediu pentru evaluarea riscurilor naturale si tehnologice;
 • Schimb de informatii referitoare la protectia si gestionarea riscurilor naturale si tehnologice.
PREZENTARE In conditiile schimbarilor globale de mediu, evaluarea vulnerabilitatii sistemului terestru sub presiunea diferitilor factori de stres de mediu este esentiala in evaluarea consecintelor schimbarilor asociate si in adoptarea masurilor optime de gestionare. Astfel, proiectul ROBUHAZ – DUN urmareste elaborarea unei baze de date integrata consistand in harti digitale si de informare in ceea ce priveste riscurile naturale si tehnologice la nivelul teritoriului romanesc si bulgar al Luncii Dunarii in sectorul Calafat-Vidin / Turnu Magurele-Nikopole, care ar putea fi folosite de catre autoritatile de planificare regionala, agentiile de mediu si serviciile de urgenta pentru a proteja populatia locala, mediul de afaceri, mediul si infrastructura fata de potentialele consecinte dezastruoase ale dezastrelor naturale si tehnologice. Proiectul va permite, de asemenea, schimburi de informatii, experienta si cunostinte in domeniul evaluarii riscurilor si de gestionare in zona transfrontaliera, elaborarea de studii comune, pe baza evaluarii riscurilor, inclusiv dezvoltarea legaturilor de comunicatie, si va facilita transferul de informatii intre universitati/institute de cercetare a mediului si autoritatile de mediu/urgenta/organismele de interventie rapida din zona de frontiera. Proiectul comun va fi transmis catre factorii de decizie din Romania si Bulgaria, cu scopul de a contribui la reducerea daunelor generate de diferite tipuri de pericole.
REZULTATE ESTIMATE Rezultate generale:

 • Evaluarea complexa comuna si o baza de date a riscurilor naturale si tehnologice in sectorul Lunca Dunarii Calafat-Vidin – Turnu Magurele-Nikopole;
 • Harti de risc la diferite scari spatiale;
 • Date referitoare la calitatea solului si a apei;
 • Sprijin pentru luarea deciziilor;
 • Cresterea gradului de constientizare a cetatenilor, proprietarilor de terenuri si factorilor de decizie politica;
 • Integrarea evaluarii si gestionarii riscurilor cu amenajarea teritoriului;
 • Publicatii comune.
REZULTATE OBTINUTE Rezultate ICIA:

 • Proiectarea planului de lucru si a protocolului de studiu, destinat evaluarii calitatii mediului in lunca Dunarii;
 • Efectuarea primei (toamna 2012) si a celei de-a doua (primavara 2013) campanie de prelevare a probelor, prin colectarea de 139 de probe de mediu;
 • Raportarea campaniilor de teren;
 • Efectuarea de analize fizico – chimice pe probele de apa de suprafata, de fantana sau de foraj de adancime, probe de sedimente si de sol pentru evaluarea vulnerabilitatii solului si apei la poluare;
 • Elaborarea de indicatori de vulnerabilitate pentru evaluarea riscurilor naturale si tehnologice si elaborarea „matricei” de indicatori de mediu;
 • Datele obtinute in urma primei si celei de a doua campanii de prelevare de probe au fost prelucrate si interpretate in ceea ce priveste calitatea apelor, solurilor si sedimentelor, diferentiat, luand in considerare contaminantii organici si anorganici;
 • Calculul indicilor de poluare a solului si a apei: indici de contaminare, indici de imbogatire, indici de risc ecologic, diferentierea intre indicii unici si cei integrati (pentru prima si a doua campanie de prelevare de probe);
 • Trecerea in revista a metodelor de tratare a apelor poluate cu nitrati/nitriti;
 • Schimb de informatii referitoare la protectia si managementul riscurilor naturale si tehnologice;
 • Diseminarea rezultatelor.
Alte Informatii
Documente relevante: