by icia icia

Obiective:
elaborarea unei strategii de implementare a biocarburantilor pe piata romaneasca in scopul promovarii utilizarii acestora precum si a altor carburanti regenerabili pentru transport si in domenii specifice mecanizarii agriculturii;
elaborarea unui plan de actiuni generale privind biomasa pentru promovarea utilizarii biomasei in scopul generarii.

OBIECTIVE
 • elaborarea unei strategii de implementare a biocarburantilor pe piata romaneasca in scopul promovarii utilizarii acestora precum si a altor carburanti regenerabili pentru transport si in domenii specifice mecanizarii agriculturii;
 • elaborarea unui plan de actiuni generale privind biomasa pentru promovarea utilizarii biomasei in scopul generarii energiei, in concordanta cu sarcinile ce-i revin Romaniei prin asumarea adoptarii aquis-ului comunitar.
PREZENTARE         Strategia elaborata prin prezentul proiect urmareste identificarea cailor optime de stimulare a producerii biocarburantilor, precum si masurile necesare pentru promovarea utilizarii acestora pe scara larga cat si de incurajare a populatiei pentru achiztia de autiovehicule care sa functioneze cu biocarburanti in amestec.
Se urmareste ca, prin aplicarea strategiei elaborate pentru biocarburanti si a directiilor de actiune privind biomasa, Romania sa isi poata asigura reducerea importului de biocarburanti, sa respecte normele asumate ale Protocolului Kyoto iar obtinerea de biocarburanti din surse regenerabile (biomasa) sa devina una din directiile prioritare in perspectiva anului 2020 a politicilor de dezvoltare energetica a Romaniei. La nivelul UE 50% din energia produsa din surse regenerabile o reprezinta biomasa si se acorda o atentie deosebita valorificarii acesteia si a potentialului productiei de biomasa. In plus, trebuie avut in vedere ca producerea de biomasa reprezinta o oportunitate semnificativa pentru dezvoltarea rurala. Astfel proiectul urmareste ca prin analiza cost-beneficiu si analiza SWOT sa se idfentifice cele mai bune practici de stimulare a utilizarii biocarburantilor si scenariile optime aplicabile la nivelul Romaniei pentru cresterea utilizarii biomasei in transport, electricitate si incalzire.
REZULTATE ESTIMATE
 • sarcini care revin Romaniei in domeniul biocarburantilor si biomasei post-aderare identificate;
 • potential (agricol, tehnologic) existent in domeniul biocarburantilor si utilizarii biomasei in scopuri energetice, identificat;
 • analiza cost-beneficiu, pentru productia de biocarburanti si biomasa;
 • analiza SWOT, pentru productia de biocarburanti si biomasa;
 • strategia privind valorificarea potentialului de producere si utilizare biocarburanti;
 • directii de actiune privind dezvoltarea si utilizarea biomasei;
 • masuri destinate implementarii pe scara larga a biocarburantilor pe piata romaneasca;
 • masuri pentru promovarea utilizarii biocarburantilor si a altor carburanti regenerabili;
 • forme de sprijin financiar ce se pot acorda din Fondurile Structurale pentru dotarea exploatatiilor agricole si forestiere si/sau comunitatilor locale cu instalatii de producere a biocombustibililor, identificate si recomandate;
 • tehnologii specifice productiei de biocarburanti, cu avantajele si dezavantajele fiecareia, identificate si recomandate;
 • obiective pe termen mediu si lung pentru dezvoltarea domeniului biocombustibili si biomasa identificate;
 • plan cu stabilirea actiunilor si masurilor necesare, inclusiv calendar si responsabilitati;
 • evaluarea costurilor de producere de energie din biomasa in conditiile specifice tarii;
 • strategie de crestere a productiei de biomasa;
 • CD-uri, pliante, pagina web, workshop.
REZULTATE OBTINUTE

FAZA 1
Perioada de desfasurare
Sept.2007-dec.2007

„Contextul national privind biocarburantii, în acord cu normele UE”

1. Obiectivul fazei:

 • Analiza potentialului existent pentru productia de biocarburanti si biomasa, in perspectiva asumarii sarcinilor postaderare si adoptarea Aquis-ului comunitar;
 • Analiza cost – beneficiu;
 • Consultari cu factorii interesati.

2. Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei:

 • Analiza sarcinilor care revin in urma integrarii;
 • Identificare si consultari cu factori interesati;
 • Identificarea potentialului (agricol, tehnologic) existent;
 • Noi oportunitati de venituri in zonele rurale;
 • Oportunitati de comert identificate.
Alte Informatii
Documente relevante:
 Raport etapa I