by icia icia

Scopul proiectului consta in: (i) realizarea unui studiu complex si elaborarea unor metode noi de analiza rapida si sensibila in vederea determinarii la nivel de nanoscala a unor compusi de tipul contaminantilor din mediu cu activitate estrogenica si a metalelor grele in lant trofic, prin folosirea de tehnici cromatografice si spectrometrice de ultima generatie. Se au in vedere, in principal, elaborarea unor tehnici noi de analiza pentru: congeneri PCB, PAH-uri, DDT, DDE, Dieldrin, esteri ftalici, metale grele; (ii) validarea metodelor elaborate: experimentari de optimizare si stabilire a parametrilor de performanta pentru metodele de determinare a contaminantilor chimici din mediu cu actiune estrogenica, cu accent deosebit pe separarea cromatografica si identificarea speciilor organice, respectiv a metalelor grele – limita de detectie, sensibilitate, selectivitate, justete, fidelitate, incertitudine, grad de recuperare in concordanta cu prevederile RENAR, EURACHEM si European Co–operation for Accreditation.

OBIECTIVE Scopul proiectului consta in: (i) realizarea unui studiu complex si elaborarea unor metode noi de analiza rapida si sensibila in vederea determinarii la nivel de nanoscala a unor compusi de tipul contaminantilor din mediu cu activitate estrogenica si a metalelor grele in lant trofic, prin folosirea de tehnici cromatografice si spectrometrice de ultima generatie. Se au in vedere, in principal, elaborarea unor tehnici noi de analiza pentru: congeneri PCB, PAH-uri, DDT, DDE, Dieldrin, esteri ftalici, metale grele; (ii) validarea metodelor elaborate: experimentari de optimizare si stabilire a parametrilor de performanta pentru metodele de determinare a contaminantilor chimici din mediu cu actiune estrogenica, cu accent deosebit pe separarea cromatografica si identificarea speciilor organice, respectiv a metalelor grele – limita de detectie, sensibilitate, selectivitate, justete, fidelitate, incertitudine, grad de recuperare in concordanta cu prevederile RENAR, EURACHEM si European Co–operation for Accreditation.

Propunerea se bazeaza pe:

 • existenta infrastructurii din cadrul institutului care permite elaborarea unor tehnici avansate de determinare la nivel de nanoscala a diversilor compusi organici si metale grele din probe de mediu; unitatea poseda infrastructura necesara pentru realizarea in cele mai bune conditii a unui astfel de proiect: cromatografie de gaze cuplata cu spectrometria de masa (GC-MS), cromatografie de lichide de inalta performanta cuplata cu spectrometria de masa (LC-MS-MS), cromatografie de gaze cuplata cu detector cu captura de electroni (GC-ECD), cromatografie de gaze cuplata detector de ionizare in flacara (GC-FID), spectrometru de masa cu plasma cuplata inductiv (ICP-MS), spectrometru de emisie atomica cu plasma cuplata inductiv (ICP-AES);
 • experienta acumulata de echipa de cercetare in acest domeniu in proiecte nationale si internationale de evaluare a calitatii factorilor de mediu.Obiectivele proiectului:
 • dezvoltarea unor metode noi de extractie a unor contaminanti din mediu cu activitate estrogenica in vederea analizei lor, cu parametrii de performanta mult imbunatatiti;
 • mineralizarea probei anterior analizei spectrale, pentru determinarea metalelor grele, in urme si ultraurme, prin digestie cu microunde in vase inchise, datorita superioritatii semnificative a acesteia fata de mineralizarea clasica (uscata sau umeda in vase deschise);
 • analiza multielementala a metalelor grele in urme si ultraurme, datorita performantelor si capacitatilor instrumentului ICP-MS, cu scopul armonizarii legislatiei românesti din domeniul asigurarii calitatii mediului si alimentului cu legislatia internationala, cu accent pe legislatia Uniunii Europene.
PREZENTARE Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana impune un sir de actiuni sustinute in scopul alinierii la normativele si legislatia UE pe termen mediu si lung in domeniul protectiei si imbunatatirii calitatii mediului inconjurator. Astfel, proiectul propus se doreste un raspuns la aceste actiuni prin elaborarea unor metode noi, moderne de decelare a unor compusi cu activitate estrogenica si metale grele din mediu.
O problema de mare actualitate in toate tarile industrializate o reprezinta balanta intre necesitatea dezvoltarii economico-sociale si protectia si imbunatatirea calitatii mediului inconjurator. Poluarea, indiferent de ce natura, reprezinta un pericol deosebit care are consecinte negative asupra mediului si implicit asupra omului si vietii acestuia. Alaturi de aer si apa, alimentele constituie factori de mediu esentiali pentru asigurarea substantelor necesare bunei desfasurari a tuturor proceselor vitale. Contaminantii ajung in alimente pe cai naturale sau ca rezultat al activitatilor umane (agricultura, emisii industriale sau ale autovehiculelor) sau prin contaminarea in timpul prepararii/procesarii si stocarii sau, pot fi adaugate direct.
Organismele sunt adesea expuse la un amestec complex de poluanti, ce includ bifenili policlorurati (PCB), dibenzodioxine policlorurate (PCDD), dibenzofurani policlorinati (PCDF), hidrocarburi aromatice policiclice (PAH), pesticide, metale. Poluantii care se bioacumuleaza in organism cauzeaza in primul rand efecte la nivel celular si molecular. Acest fapt poate duce la efecte adverse pentru organism, care pot cauza modificari la nivel de populatie si comunitate in viitor. Metalele grele se gasesc in diferite concentratii in sol, apa, aer, alimente de origine vegetala sau animala, in functie de diferiti factori care determina poluarea acestora.Oportunitatea propunerii rezulta din:

 • Necesitatea elaborarii unor metode de determinare a unor contaminanti organici si metale grele, care puse la dispozitia factorilor decizionali vor fundamenta stiintific planuri de management durabil de mediu, pentru inscrierea in cerintele de mediu ale UE;
 • Existenta infrastructurii de baza de ultima generatie, necesara pentru realizarea cu succes a proiectului. Laboratorul LAM-ICIA este acreditat pentru analize de mediu conform SR ISO 17025/2001;
 • Necesitatea stimularii activitatii stiintifice de inalta performanta in domenii de varf ale chimiei analitice, ecologiei, biochimiei, chimiei organice si informaticii cu aplicabilitate directa in protectia mediului. In plus se consolideaza o echipa de cercetare si se dezvolta o retea de cercetare care poate asigura pentru viitor resurse umane pentru cercetarea stiintifica de performanta;
 • Valorificarea unui potential investigational validat, al colectivului nucleu de cercetatori si competenta recunoscuta pe plan european (prin implicarea in mai multe proiecte internationale) a cercetatorilor care formeaza echipa de lucru;
 • Stabilirea de contacte pentru construirea de parteneriate internationale si participarea la proiecte europene;
 • Instruirea tinerilor cercetatori (masteranzi, doctoranzi), care vor fi angrenati in toate etapele proiectului si vor participa atat la experimentaerea metodelor elaborate, cat si la analiza rezultatelor obtinute si elaborarea bazei de date.
REZULTATE ESTIMATE
 • Metode performante, complexe, sensibile si precise de decelare a contaminantilor cu activitate estrogenica si a metalelor grele, in lant trofic;
 • Baza de date;
 • Propunere brevete;
 • Articole publicate in reviste de circulatie nationala si internationala cotate ISI pentru a face mai bine cunoscute activitatea si potentialul stiintific al tarii;
 • Comunicari;
 • Ridicarea nivelului de recunoastere internationala a stadiului de dezvoltare stiintifica, tehnica si tehnologica a Romaniei.
REZULTATE OBTINUTE

Faza 1

Faza 2

Faza 3

Faza 4

Faza 5

Faza 6

Faza 7

Faza 8

Faza 9

Alte Informatii Articole publicate:

 1. Mirela Miclean, Oana Cadar, Cecilia Roman, Claudiu Tanaselia, Lucrina Stefanescu, Codruţa Ileana Stezar, Ioan Ştefan Groza, The influence of environmental contamination on heavy metals and organochlorine compounds levels in milk, Environmental Engineering and Management Journal, 2011, 10(1), 37-42.  http://omicron.ch.tuiasi.ro/EEMJ/pdfs/vol10/no1/8_22_Miclean_11.pdf
 2. Mirela Miclean, Oana Cadar, Claudiu Tanaselia, Adriana Gog, Marin Senila, Ioan Stefan Groza, Levels of metals and organochlorine compounds in seafood consumed in Cluj-Napoca, Romania, Environmental Engineering and Management Journal, 2012, 11(1), 133-140. http://omicron.ch.tuiasi.ro/EEMJ/pdfs/vol11/no1/18_659_Miclean_11.pdf
 3. Mirela Miclean, Oana Cadar, Cecilia Roman, Determination of phthalates in bottled milk using headspace solid-phase microextraction coupled with gas chromatography-mass spectrometry, Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Chemia, 2012, 57(1), 127-134. http://www.studia.ubbcluj.ro/arhiva/abstract.php?editie=CHEMIA&nr=1&an=2012&id_art=10415
 4. Dorina Simedru, Anca Naghiu, Oana Cadar, LC/MS/MS method for investigation of five usual pesticides from water, Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Chemia, 2012, 57(1), 135-144. http://www.studia.ubbcluj.ro/arhiva/abstract.php?editie=CHEMIA&nr=1&an=2012&id_art=10416
 5. Claudiu Tanaselia, Mirela Miclean, Cecilia Roman, David Pop, An assessment of rare earth elements composition of Romanian meteoritic material using an inductively coupled plasma mass spectrometry method, Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Chemia, 2012, 57(1), 145-150. http://www.studia.ubbcluj.ro/arhiva/abstract.php?editie=CHEMIA&nr=1&an=2012&id_art=10417
Documente relevante: